Přeskočit na Obsah

Unilever Czech Republic Změnit lokaci


Kontaktujte společnost Unilever Česká republika

Spojte se s naší společností, ať už jste zástupce z médií, máte spotřebitelský dotaz nebo se zajímáte o konkrétní pracovní pozici v naší společnosti. Sledujte naše lokální sociální sítě, ať jste stále v obraze, co se týče dění v naší společnosti.

Níže najdete vedle kontaktů na spotřebitelskou linku, komunikační tým a HR oddělení také naši adresu, fakturační adresu i adresu pro doručování faktur.

Telefonní kontakty

Spotřebitelská infolinka: [844 222 844]

Recepce: [+420 224 071 111]


E-mailové kontakty

Spotřebitelská infolinka: infolinka@unilever.com

Dotazy z médií:Lucie.Kotalova@unilever.com

Dotazy týkající se přímých žádostí o zaměstnání: Svetlana.Kvapilova@unilever.com

Vzhledem k objemu dotazů může komunikační a HR tým reagovat pouze na dotazy soucisející s médii či HR agendou.


Odkazy na lokální sociální sítě

Unilever Česká republika na Facebooku: https://www.facebook.com/UnileverCRSR

Unilever Česká republika na instagramu: https://www.instagram.com/unilever_czsk/


Adresa české pobočky a další kontaktní údaje

Adresa kanceláře UNILEVER ČR, spol. s r.o.:

UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
180 00 Praha 8 – Libeň
Česká republika

Fakturačníadresa:

UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
Praha 8 – Libeň
180 00

IČO: 18627781

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C vložka 2196.

Adresa pro doručování faktur:

Iron Mountain Slovakia s r.o.

Ref.: Unilever ČR

Na Pántoch 18

LC Rača

831 06 Bratislava

Slovakia


Kontaktní formulář

Tento formulář můžete použít pro jakékoli komentáře nebo dotazy týkající se naší společnosti nebo značek.

*Hvězdička značí povinné pole

");else if(O._boomrl=function(){t()},O.addEventListener)O.addEventListener("load",O._boomrl,!1);else if(O.attachEvent)O.attachEvent("onload",O._boomrl);d.close()}function a(e){window.BOOMR_onload=e&&e.timeStamp||(new Date).getTime()}if(!window.BOOMR||!window.BOOMR.version&&!window.BOOMR.snippetExecuted){window.BOOMR=window.BOOMR||{},window.BOOMR.snippetStart=(new Date).getTime(),window.BOOMR.snippetExecuted=!0,window.BOOMR.snippetVersion=12,window.BOOMR.url=n+"EQC5C-888UJ-WNWD6-EWNQA-PWYHJ";var i=document.currentScript||document.getElementsByTagName("script")[0],o=!1,r=document.createElement("link");if(r.relList&&"function"==typeof r.relList.supports&&r.relList.supports("preload")&&"as"in r)window.BOOMR.snippetMethod="p",r.href=window.BOOMR.url,r.rel="preload",r.as="script",r.addEventListener("load",e),r.addEventListener("error",function(){t(!0)}),setTimeout(function(){if(!o)t(!0)},3e3),BOOMR_lstart=(new Date).getTime(),i.parentNode.appendChild(r);else t(!1);if(window.addEventListener)window.addEventListener("load",a,!1);else if(window.attachEvent)window.attachEvent("onload",a)}}(),"".length>0)if(e&&"performance"in e&&e.performance&&"function"==typeof e.performance.setResourceTimingBufferSize)e.performance.setResourceTimingBufferSize();!function(){if(BOOMR=e.BOOMR||{},BOOMR.plugins=BOOMR.plugins||{},!BOOMR.plugins.AK){var n=""=="true"?1:0,t="",a="apwgx6lijx234ywczlla-f-7ec3f9834-clientnsv4-s.akamaihd.net",i="false"=="true"?2:1,o={"ak.v":"32","ak.cp":"57290","ak.ai":parseInt("781667",10),"ak.ol":"0","ak.cr":15,"ak.ipv":4,"ak.proto":"http/1.1","ak.rid":"212742b6","ak.r":35804,"ak.a2":n,"ak.m":"x","ak.n":"essl","ak.bpcip":"3.236.107.0","ak.cport":48962,"ak.gh":"23.36.39.159","ak.quicv":"","ak.tlsv":"tls1.2","ak.0rtt":"","ak.csrc":"-","ak.acc":"bbr","ak.t":"1656933078","ak.ak":"hOBiQwZUYzCg5VSAfCLimQ==7lwKK2y0ifIhsPQJ7muXr903+xWuqDO10KrKrD2IYOoJFoliwYY8SOEOwP/QSowPfFCbyn5YnvmjdEPqFH0GG+ZqiDoOhAF75oT1WJk0zvEjwO2kf2hQ885/5Vi8EBrK29aIPZmnH6vWwTQNQ4/NNnPfkqIB4nv/ai0rPsz00YXLmHyC82jPbKq1xHP3JCWTY5iz+YCofilg52/iss+1fZfxX0+31QSrSuJPdatkbWxhvLlzppowX/rT3m/UoHs1FUN1SyXxJg4ieXR05T5Y0PM4vW/4mzQsT2Sdnba9X4wTlbrJf3vBk3+YwfAEAXEllqF8nT7ZBcWama9of9OMDAgyJc40vglzorvSdT+aw8ulzmWzCe8HTdW8FHnv9yep8QhhXUd1zjHc5FlbQZe/BN308iTUs2nlSuvSysviCpc=","ak.pv":"26","ak.dpoabenc":"","ak.tf":i};if(""!==t)o["ak.ruds"]=t;var r={i:!1,av:function(n){var t="http.initiator";if(n&&(!n[t]||"spa_hard"===n[t]))o["ak.feo"]=void 0!==e.aFeoApplied?1:0,BOOMR.addVar(o)},rv:function(){var e=["ak.bpcip","ak.cport","ak.cr","ak.csrc","ak.gh","ak.ipv","ak.m","ak.n","ak.ol","ak.proto","ak.quicv","ak.tlsv","ak.0rtt","ak.r","ak.acc","ak.t","ak.tf"];BOOMR.removeVar(e)}};BOOMR.plugins.AK={akVars:o,akDNSPreFetchDomain:a,init:function(){if(!r.i){var e=BOOMR.subscribe;e("before_beacon",r.av,null,null),e("onbeacon",r.rv,null,null),r.i=!0}return this},is_complete:function(){return!0}}}}()}(window);
Část 1 - Téma *

Prosím zvolte téma

Část 2 - Vaše zpráva

Prosím napište zprávu

Potvrďte svůj věk *

' _sanityprops="[object Object]">
Část 1 - Téma *

Prosím zvolte téma

Část 2 - Vaše zpráva

Prosím napište zprávu

Potvrďte svůj věk *

Soukromí

Informace, které jste uvedl/a výše, použijeme pro reakci na váš dotaz nebo požadavek. Tyto dotazy a žádosti nejsou považovány za důvěrné. Váš dotaz či požadavek bude předán příslušné osobě v rámci skupiny Unilever, která může působit v zemi bez zákonů o ochraně osobních údajů. Všechny skupiny společnosti Unilever jsou povinny dodržovat vnitřní předpisy ochrany osobních údajů, které vyžadují, aby byly podniknuty kroky k ochraně vašich osobních údajů, a proto mohou být použity pouze při reakci na váš dotaz nebo požadavek.

Tato webová stránka je spravována v USA hostitelskou organizací Syntegra (USA) Inc, nasmlouvanou společností Unilever PLC / Unilever NV. Vzhledem k tomu, že Spojené státy nemají zákony o ochraně dat týkajících se vašich osobních údajů, je hostitelská organizace smluvně vázána realizovat opatření na ochranu vašich osobních informací a zpracovávat je pouze v souladu s pokyny Unilever PLC / Unilever NV. Poskytnutím svých osobních údajů prostřednictvím této webové stránky dáváte souhlas k jejich zpracování výše popsaným způsobem skupině Unilever po celém světě a naší hostitelské organizaci v USA.

Unilever se zavazuje chránit vaše soukromí a zajistit, aby vaše osobní údaje byly chráněny. Další informace naleznete v našich Oznámení o ochraně osobních údajů, v Podmínkách používání a v Oznámení o používání souborů cookie.