Přeskočit na Obsah

Vnitřní oznamovací systém společnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o. podle zákona o ochraně oznamovatelů

Společnost UNILEVER ČR, spol. s r. o. , se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 18627781 (dále jen „Unilever“) vedle Etické linky, která je cestou pro podávání oznámení o možném porušení Unilever Kodexu obchodního chování, zřídila na základě českého zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) vnitřní oznamovací systém pro podání oznámení o možném protiprávním jednání, které

  1. má znaky trestného činu,
  2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tis. CZK,
  3. porušuje Zákon, nebo
  4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vyjmenovaných v Zákoně.

Vnitřním oznamovacím systémem Unilever přijímá a vyřizuje oznámení podaná podle Zákona osobami, které jsou u ní v základním pracovněprávním vztahu nebo osobami vykonávajícími pro ni funkci člena orgánu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž, případně se u ní ucházeli o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Příslušnou osobou pověřenou k příjmu a zpracování oznámení podle Zákona ve společnosti Unilever je Magdalena Líbalová. Oznámení podle Zákona ohledně možných protiprávních jednání v Unileveru lze podat následujícími způsoby:

  • e-mailem: podnety.whistleblowing@unilever.com
  • telefonicky v běžné pracovní době: + 420 608 466 229
  • písemně: dopisem s označením „Whistleblowing - NEOTVÍRAT“– k rukám příslušné osoby zaslaným poštou na adresu: UNILEVER ČR, spol. s r.o., Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8
  • osobně (pro sjednání osobního podání využijte uvedenou e-mailovou adresu)

Zákon zakazuje uplatnit vůči oznamovateli či jiné chráněné osobě jakékoliv odvetné opatření, pokud se nejedná o vědomě nepravdivé oznámení.

Unilever v souladu se Zákonem nepřijímá prostřednictvím tohoto vnitřního oznamovacího systému anonymní oznámení a oznámení od osob, které pro něho nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů. Tyto osoby mohou pro svá oznámení využít Etickou linku Unileveru, která je dostupná nepřetržitě a přijímá i anonymní oznámení.

Oznámení podle Zákona můžete kromě toho alternativně podat Ministerstvu spravedlnosti, bližší informace ZDE.

Zpět nahoru