Přeskočit na Obsah

Zákon o Obalech

„UNILEVER ČR, spol. s r.o. plní požadavky Zákona o Obalech ( Zák. 477/2001 Sb.) na zpětný odběr, úhradu nákladů na úklid odpadu z obalů, osvětovou činnost, využití odpadu z obalů uzavřením smlouvy o zajištění plnění povinností stanovených v § 10 až 12a (dále jen "smlouva o sdruženém plnění") s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s.“

Zpět nahoru