Voda

Na všech našich výrobních linkách jsme od roku 2010 snížili spotřebu vody téměř o polovinu.

Nyní činí 99 % naší celkové spotřeby vody ta voda, kterou naši spotřebitelé používají při používání našich produktů. I přes naše snahy spotřebitele edukovat a podporovat je k menší spotřebě vody se nám toto číslo nepodařilo snížit.

Nehodláme se ovšem vzdát. Nyní tak vyvíjíme produkty, k jejichž použití je zapotřebí ještě menší množství vody. Spotřebitelé tak budou moci tento drahocenný zdroj chránit, aniž by museli značně měnit své návyky.

Příležitosti pro ženy

Dosáhli jsme rovnosti v počtu mužů a žen v manažerských pozicích po celém světě. V roce 2010 bylo v managementu naší společnosti pouze 38 % žen, nyní je to 51 %.

Navíc jsme pomohli 2,34 milionům žen tím, že jsme podporovali rozvoj jejich dovedností a vytvářeli pro ně více nových příležitostí, díky čemuž si mohly vydobýt lepší postavení ve společnosti.

Postarali jsme se také o bezpečnost žen na našich čajových plantážích.

Emise skleníkových plynů

Naše výrobní linky jsou nyní ze 100 % poháněny obnovitelnou elektrickou energií.

I díky tomu se nám od roku 2008 podařilo snížit emise CO2 z výroby o 65 %. Celkové emise spojené se životním cyklem našich produktů se však bohužel o tolik nesnížily, jelikož dvě třetiny těchto emisí závisí na spotřebě energie v domácnostech spotřebitelů, kteří používají naše produkty.

Naším cílem bylo mimo jiné i to, abychom pomohli spotřebitelům změnit spotřební návyky. V této oblasti jsme bohužel přecenili naše síly, jak může být zřejmé nejen v této oblasti, ale také u spotřeby vody. Naše snahy ovšem nevzdáváme! Věříme, že jich prostřednictvím nových, inovativních produktů a partnerství můžeme dosáhnout, byť za delší dobu.

Spravedlnost na pracovišti

Dosáhli jsme velkého pokroku v dodržování lidských práv, a to nejenom u našich kmenových zaměstnanců, ale také u dalších zúčastněných stran v našem dodavatelském řetězci.

Například díky našemu přístupu „Living Fair Wage“ nyní vyplácíme zaměstnancům téměř po celém světě mzdu nad úrovní životního minima.

Inkluzivní podnikání

Od roku 2010 jsme umožnili 1,8 milionu drobných maloobchodníků přístup k iniciativám, které pomáhají vylepšit jejich příjem.

Tyto iniciativy nyní ještě rozšiřujeme tak, aby se tito obchodníci připravili na rychlé změny v digitálním obchodním světě a aby si vůči nim vytvořili určitou odolnost. Toho dosáhneme prostřednictvím partnerství s organizacemi, které obchodníkům poskytují úvěry a pojištění.

Odpad a balení

Náš celkový dopad na oblast odpadu se od roku 2010 snížil o 32 % na jednoho zákazníka. Zaznamenali jsme velký pokrok ve všech oblastech, které můžeme ovlivnit – žádný odpad z našich továren například již nekončí na skládkách. Množství odpadu odesílaného k likvidaci se snížilo o 96 % na tunu výroby.

Pokročili jsme i v našich závazcích vůči plastu. Mezi ně patří například takový závazek, že do roku 2025 bude 100 % našich plastových obalů znovupoužitelných, recyklovatelných nebo kompostovatelných. Vedle toho jsme se zavázali, že do té doby budou naše obaly alespoň z 25 % tvořené recyklovaným plastem.

V roce 2019 jsme se zavázali také k omezení používání nově vyráběného plastu (tzv. virgin plastu) a chceme pomoci sesbírat z oběhu a zpracovat více plastových obalů, než jich my sami vyprodukujeme.

Udržitelné získávání surovin

Množství zemědělských surovin, které nyní získáváme udržitelným způsobem, vzrostlo od roku 2010 ze 14 % na 62 %. Pro výrobu našich potravinových produktů využíváme 12 klíčových plodin, a ty pocházejí z 88 % z udržitelných zdrojů.

Na tomto poli jsme dosáhli velkého pokroku, stále však před sebou máme pořádný kus cesty, kterou si uvědomujeme a na které jsme odhodláni zapracovat ještě více.

Zdraví a hygiena

Díky našim projektům jsme od roku 2010 zajistili, že více než 1,3 miliardy lidí po celém světě dosáhly na lepší zdraví a hygienu. Povedlo se nám tedy překročit původní cíl jedné miliardy. Tím to ale nekončí.

Na zlepšování životů v této oblasti budeme pracovat i nadále.

Výživa

Před deseti lety jsme si dali za cíl zdvojnásobit podíl našeho portfolia, které splňuje nejvyšší nutriční standardy, a to na 60 %. V roce 2019 jsme dosáhli 56 % a jsme na správné cestě dosáhnout našeho cíle do konce roku 2020.

Naše potravinové produkty nyní obsahují méně cukru, soli, nasycených tuků a kalorií – a i nadále chutnají skvěle.