1. Domů
  2. Udržitelnost

Společně můžeme změnit způsob podnikání na celém světě

Už více než 120 let jsme průkopníky, inovátory a vizionáři. Od jednoho mýdla, které zachránilo životy mnoha lidí po celém světe, dnes disponujeme řadou značek, které pomáhají měnit svět k lepšímu. Ten je však velmi dynamický, což nás každý den utvrzuje v tom, kolik toho ještě můžeme – a musíme – udělat.

Před osmi lety jsme představili Unilever plán udržitelného rozvoje (Unilever Sustainable Living Plan; USLP), který tvoří základ našeho obchodního modelu, na nějž můžeme být pyšní.

A za tu dobu máme opravdu co oslavovat.

Seznamte se s pokrokem, jakého jsme dosáhli

  • Pomohli jsme více než 600 milionům lidí zlepšit jejich zdraví a hygienu.
  • Značně jsme snížili množství skleníkových plynů, vody a odpadů, které je spojeno s výrobou našich produktů.
  • Více než polovina našich zemědělských surovin, jako je palmový olej, papír a čaj, pochází z udržitelných zdrojů.
  • Prostřednictvím iniciativ, jako jsou například naše programy zaměřené na drobné zemědělce či maloobchodníky, jsme zkvalitnili životní podmínky milionů lidí.

Naše vize „udělat z udržitelnosti samozřejmost“ se stala inspirací pro vývoj inovací, nové způsoby podnikání a pro rozvoj značek s posláním. K našim nedávným úspěchům v této oblasti patří:

Máme mnoho důkazů o tom, že zodpovědné podnikání je jediný správný model.

Větší růst

Woman in the forest

Náš vlastní výzkum dokazuje, že více než polovina všech spotřebitelů už nakupuje nebo chce nakupovat udržitelně. Z tohoto důvodu vyvíjíme a nadále podporujeme naše tzv. udržitelné značky, které mají v environmentální i sociální oblasti vytyčené jasné poslání a přispívají k naplňování USLP.

V současnosti máme 26 udržitelných značek, mezi než patří například Dove, Lipton, Hellmann’s a Seventh Generation. Hned 22 z nich se řadí mezi 40 našich nejlepších značek. V posledních čtyřech letech neustále překonávají průměrnou míru růstu naší společnosti, přičemž v roce 2017 stály za 70 % našeho růstu.

Nižší náklady

Man and waste recycling

Snižováním množství odpadu a spotřeby energie, surovin a přírodních zdrojů zvyšujeme efektivitu a snižujeme náklady. Zároveň jsme méně vystaveni riziku kolísání cen.

Prostřednictvím ekologických opatření v našich závodech jsme od roku 2008 dosáhli úspor kumulativních nákladů v hodnotě přes 830 milionů eur.

Menší rizika

Woman cultivating chilli peppers

Udržitelný obchodní model nám pomáhá do budoucna zajistit odolnost našeho výrobně-dodavatelského řetězce vůči rizikům spojeným s klimatickými změnami a získáváním surovin.

Koncem roku 2017 bylo 56 % našich zemědělských surovin získáno z udržitelných zdrojů.

Větší důvěra

Marathon initiative

Skutečnost, že udržitelnost je jádrem našeho obchodního modelu, nám pomáhá neztratit na významnosti a relevanci pro spotřebitele a posiluje naše vztahy se všemi dalšími partnery.

Vedle toho se 90 % našich zaměstnanců o práci pro Unilever vyjadřuje s hrdostí. V loňském roce jsme byli označeni jako nejžádanější zaměstnavatel na 44 z 52 trhů, kde provádíme nábor zaměstnanců, což je oproti předcházejícímu roku zvýšení o 25 %.

Jako velká společnost dbáme také o budoucnost. Měníme a rozvíjíme se tak, abychom byli stále o krok napřed. Na základě toho, co jsme se naučili, budeme schopni dosáhnout změny, kterou chceme. Víme však, že už je nejvyšší čas zvýšit své ambice v této oblasti. Musíme se podívat dále, až za rok 2020 – do společnosti Unilever v budoucnu.

Neznáme všechny odpovědi. A jsme si vědomi, že svých ambicí dosáhneme jedině díky vzájemné důvěře a partnerství. Proto jsme své partnery požádali, aby nám pomohli zformovat další fázi naší cesty. Spojili jsme se s více než 40 000 lidí – interními i externími, a to s investory, lídry v oblasti technologických inovací, akademiky, tvůrci strategií, degustátory zmrzliny a výrobci čajů či mýdel. Každý z nich má co říci.

Všechny tyto postřehy a nápady používáme pro utváření budoucnosti našeho podnikání. Pomáhají nám také zlepšovat se ve vytváření pozitivního sociálního vlivu. Pracujeme i na tom, abychom našim komunitám napomohli k dosažení větší prosperity a naší planetě k rozkvětu. Společně změníme způsob, jakým se podniká po celém světě.

Jdete do toho s námi?

Nahoru

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Neustále hledáme způsoby, jak se spojit s těmi, kteří sdílí zájem o udržitelnou budoucnost.

KONTAKTY

Spojte se se společností Unilever a týmy specialistů nebo najděte kontakty z celého světa.

Kontaktujte nás