Přeskočit na Obsah
Nahoru směřující záběr na palmu

Vést v přicházející éře korporátní udržitelnosti

Méně věcí dělaných lépe a s větším dopadem

Náš akční plán růstu tyto výzvy řeší přímočaře. V nadcházejících letech se zaměříme na čtyři priority udržitelnosti.

Ukázka udržitelných akcí

Klima

Naší ambicí je dosáhnout nulových čistých emisí v celém našem hodnotovém řetězci.

Solární panely

Příroda

Naším cílem je poskytovat odolné a obnovitelné přírodní a zemědělské ekosystémy.

Pole s rýží

Plasty

Naším cílem je ukončit znečišťování plasty prostřednictvím snižování, cirkulace a spolupráce.

Hromada plastů

Životní standard

Naším cílem je zajistit lidem v našem globálním hodnotovém řetězci slušný životní standard, včetně toho, že si budou vydělávat mzdu, ze které se bude dobře žít.

Žena pracující v malém obchodě
Muž stojící před solárními panely

Planeta a společnost v České republice

Prioritou naší společnosti v Česku je důraz na rozšiřování aspektů udržitelného podnikání s ohledem na šetrný přístup jak k životnímu prostředí, tak i odpovědnému chování vůči spotřebitelům, dodavatelům a zákazníkům. I nadále budeme hledat cesty pro růst našeho byznysu za současného snižování dopadu na životní prostředí a zvyšování pozitivního vlivu nejen na lokální komunity. Věříme, že takový přístup k byznysu povede k dlouhodobé prosperitě firmy.

Stále více lokálně budujeme poslání našich značek, a to v návaznosti na naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN. Prostřednictvím našich značek, například značek Domestos, Cif, Dove, Rexona, Míša či Hellmann’s, adresujeme konkrétní lokální environmentální nebo sociální výzvy.

Podpora SDGs a spolupráce s asociacemi a neziskovými organizacemi nabývá na důležitosti v naplňování našeho poslání. Také chceme hlasitěji adresovat téma cirkulární ekonomiky s obalovými materiály či minimalizovat odpad z našeho provozu, například skrze užší spolupráci s vybranými neziskovými organizacemi.

Zpět nahoru