Přeskočit na Obsah

Přístupnost

Společnost Unilever prosazuje přístupnost, rozmanitost a inkluzi stejně jako udržitelný přístup ke každému z těchto důležitých témat. Věříme, že přístup k našim webovým stránkám by měli mít všichni naši zákazníci a návštěvníci, a usilujeme o to, abychom jim zároveň dokázali poskytnout vizuálně podnětný uživatelský zážitek.

Naším cílem je usnadnit přístup k našim webovým stránkám pomocí pomocných technologií, jako je předčítání obsahu obrazovky, software pro přeměnu textu v mluvený projev nebo pro rozpoznání mluveného projevu, funkce lupy na obrazovce či emulátory klávesnic, a to všem uživatelům, kteří to potřebují.

Všechny stránky používají platné, strukturované a sémantické HTML5. Vizuální úprava je prováděna prostřednictvím kaskádových stylů (CSS) a vylepšená interakce s uživateli je zprostředkována JavaScriptem.

Níže je uveden neúplný seznam položek, které jsme zavedli pro vylepšení našich webových stránek, aby se na nich mohli snadno orientovat všichni uživatelé:

Rozložení stránek

Rozložení našich webových stránek je strukturováno tak, aby umožnilo snadnou orientaci těm, kteří používají předčítání obsahu obrazovky. Aby návštěvníci mohli webové stránky používat snadno a souvisle s pomocnými technologiemi, používáme sémantické HTML5 s příslušnými tagy pro rozlišení nadpisů, sekcí, seznamů, tabulek a dalších formátovaných prvků obsahu.

Textové alternativy

U veškerých obrázků, které se nachází na našich webových stránkách, je uvedena i alternativa v textové podobě umožňující čtečkám obsahu obrazovky předčítat jejich alternativní textový obsah.

Obsah v audio a video formátu

Velká část našich webových stránek obsahuje prvky v audio a video formátu. Všude, kde je to proveditelné, k nim poskytujeme textové alternativy, a to včetně titulků a přepisů.

Barvy textu a pozadí

Naše webové stránky jsou plné obsahu, obrázků a funkčností, při procesech navrhování a tvorby obsahu proto bereme ohled na jejich přístupnost.

Přibližování

Většina moderních prohlížečů podporuje funkci přibližování a oddalování stránek, která uživatelům umožňuje zvětšit nebo zmenšit obsah na stránkách bez toho, aniž by přišli o jakékoli funkčnosti či obsah. Naše webové stránky jsou optimalizovány pro používání s funkcí přibližování v prohlížeči. Uživatelé tak budou moci přibližovat či oddalovat většinu částí webových stránek.

Přístupnost klávesnice

K většině našich webových stránek lze přistoupit pouze prostřednictvím klávesnice nebo emulátorů klávesnice pro navigování na stránkách.

Podpora prohlížeče

Naše webové stránky testujeme, aby se správně vykreslovaly na nejnovějších verzích prohlížečů Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari a Google Chrome.

Komponenty poskytované třetími stranami

Na našich webových stránek často využíváme komponenty poskytované dodavateli třetích stran. Ačkoli není společnost Unilever schopná tyto komponenty třetích stran ovládat, vedeme naše dodavatele k tomu, aby poskytovali obsah a komponenty, které jsou přístupné a uživatelsky přívětivé.

Obsah generovaný uživateli

Některé z našich webových stránek používají widgety sociálních sítí s fotkami a obsahem tvořeným uživateli. Společnost Unilever obsah tvořený uživateli neovládá, a to včetně toho, zda je přístupný či uživatelsky přívětivý.

Dodatečná asistence

Pokud máte potíže se zobrazováním obsahu či navigací na těchto webových stránkách, nebo si všimnete obsahu, prvku nebo funkčnosti, která podle vás není plně přístupná osobám s postižením, kontaktujte prosím naše Centrum angažovanosti zákazníků. Budete-li posílat e-mail, uveďte do řádku předmětu „Website Feedback“ (neboli „Zpětná vazba k webovým stránkám“) a popište daný prvek, o kterém si myslíte, že není plně přístupný, nebo popište návrh na vylepšení.

Zpět nahoru