Opatření v rámci boje proti změně klimatu

Věříme v lepší budoucnost. Takovou, ve které je zdraví planety stejně důležité jako stabilita globální ekonomiky.

V našich provozech přecházíme na obnovitelnou energii, vyhledáváme nové nízkouhlíkové přísady, nově formulujeme naše produkty a nabízíme alternativy na rostlinné bázi, jako jsou veganské potraviny a čisticí prostředky bez obsahu látek pocházejících z fosilních paliv.

Naším cílem je dosáhnout do roku 2039 čistých nulových emisí z našich produktů až do okamžiku jejich prodeje. To je 11 let před lhůtou pro rok 2050 stanovenou v mezinárodní Pařížské dohodě o změně klimatu.

Přečtěte si více na našich globálních webových stránkách.

Ochrana a obnova přírody

Máme smělé ambice transformovat náš dodavatelský řetězec, včetně eliminace odlesňování do roku 2023. Nemůžeme to však udělat sami, jsme závislí na spolupráci s našimi partnery, dodavateli a drobnými zemědělci po celém světě, abychom podporovali systémovou změnu, která je tak potřebná. Naše značky přispějí prostředky ve výši 1 miliardy euro do fondu na řešení našich cílů v oblasti boje proti změně klimatu a ochrany přírody. Společně pak zvyšujeme transparentnost, využíváme nové technologie a následujeme náš nový Kodex regenerativního zemědělství s cílem zvýšit příjmy zemědělců, zajistit spravedlivé a udržitelné životní podmínky a vypořádat se s klimatickými a ekologickými výzvami.

Přečtěte si více na našich globálních webových stránkách.

Svět bez plýtvání

Přechod k cirkulární ekonomice je jádrem naší strategie pro svět bez odpadu.

Stanovili jsme si ambiciózní a vzájemně provázené cíle, abychom snížili naši stopu tvořenou odpady. To zahrnuje cíle v oblasti plastů a obalů, potravinářského odpadu až po další odpad z našich továren a provozů.

Nedosáhneme naší strategie, pokud se nebudeme zabývat odpadem a zároveň nebudeme hledat inovativní způsoby, jak snížit, opakovaně používat a recyklovat materiály v uzavřené smyčce.

Přečtěte si více detailů na našich globálních webových stránkách.

Potraviny s výživovými benefity

Světový potravinářský systém je nefunkční. Pomáháme to napravit.

Jako jedna z předních spotřebitelských společností na světě, s širokým portfoliem potravin a občerstvení, můžeme pomoci vytvořit globální potravinářský systém, který je spravedlivý pro každého. A čím více porosteme, tím rychleji dokážeme přinést změnu.

Vize potravin budoucnosti je naším odvážným novým souborem závazků, které mají lidem pomoci při přechodu ke zdravější stravě a snížit dopad potravinového řetězce na životní prostředí.

Přečtěte si více na našich globálních webových stránkách.

Zdraví a duševní a fyzická pohoda

Domníváme se, že dostupnost a přístup k dobrému zdraví by měl být právem, nikoli výsadou. Společnost má znalosti, aby tyto problémy vyřešila: nikdo by v tomto případě neměl být nechán pozadu.

Jsme odhodláni využít dopad i dosah našich značek a programů ke zlepšení zdraví, pohody a inkluze všech lidí.

Nejen prostřednictvím lepších, inovativnějších produktů, ale také řešením překážek, které tak často brání lidem v cestě kupředu.

Přečtěte si více na našich globálních webových stránkách.

Rovnost, rozmanitost a kultura začlenění

Chceme žít v takovém světě, ve kterém nikdo nezůstává pozadu. Zatím tam nejsme. Sociální spravedlnosti a férovosti nebylo dosaženo zatím nikde na světě.

Proto jsme si stanovili ambici stát se majákem rozmanitosti a inkluze, využít naše podnikání a vliv k prolomení bariér a vytvořit příležitosti na našich pracovištích, v našich dodavatelských a distribučních řetězcích a ve společnosti obecně.

Přečtěte si více na našich globálních webových stránkách.

Zvýšení životní úrovně

Věříme, že podnikání může pomoci řešit sociální nerovnost a jsme odhodláni zvýšit životní úroveň v celém hodnotovém řetězci.

To znamená zajistit, aby naši vlastní zaměstnanci dostávali mzdu, za kterou se dá žít, a viděli i za rámec našeho podnikání. To se týká i pracovníků a majitelů malých podniků, kteří poskytují naše zboží a služby. Dále chceme zajistit, aby měli slušnou životní úroveň a správnou podporu pro svůj růst.

Stanovili jsme si jasné cíle, které nám pomohou řídit globální rovnost.

Přečtěte si více na našich globálních webových stránkách.

Budoucnost světa práce

Budoucnost práce není jen o datech, robotech a algoritmech – je opravdu o lidech. A budoucnost práce si dokážeme představit výhradně tak, že si představíme svět, ve kterém lidé prosperují.

Smysluplnou práci vnímáme jako právo každého – a podnikáme odvážné kroky k tomu, abychom vybavili naše vlastní lidi i ostatní na budoucnost světa práce.

Jak se mění pracovní prostředí, vybavujeme každého pracovníka schopnostmi tak, aby se dokázal přizpůsobit a rostl – a nakonec prosperoval – ať už to znamená další kariéru nebo jiný způsob práce nebo rekvalifikaci.

A tím, co všechno děláme, pomáháme všem držet krok se změnou a pokračovat v práci s poslání.

Přečtěte si více na našich globálních webových stránkách.

Odpovědné podnikání

Naše základy odpovědného podnikání jsou zároveň základem všeho, co děláme.

Máme pevné hodnoty a jasné zásady a normy, které naše zaměstnance naviguje nejen ve správném jednání, ale také zajistí, aby dokázali dělat správné věci.

Očekáváme, že všichni zaměstnanci naší společnosti budou ambasadory našich vysokých etických standardů. Chceme vytvořit prostředí, kde zaměstnanci při své práci našimi hodnotami nejen žijí – čestným podnikáním, respektem, zodpovědností a průkopnictvím –, ale jsou ostražití i při identifikaci potenciálních problémů a dokáží o takových situacích promluvit.

Naším cílem je mít pozitivní vliv v celém hodnotovém řetězci, spolupracovat s dodavateli, distributory a všemi třetími stranami na tom, abychom zvýšili laťku v otázkách, jako jsou lidská práva a boj proti úplatkářství a korupci.

Přečtěte si více na našich globálních webových stránkách.

Respektování lidských práv

Lidská práva jsou univerzální a neměnná. Svět se však rychle mění – a některé z těchto změn ohrožují lidská práva.

V našem vlastním podnikání a prostřednictvím všech našich obchodních vztahů je vše, co děláme, podpořeno hlubokým a neochvějným závazkem respektovat a prosazovat všechna mezinárodně uznávaná lidská práva.

Musíme se také zabývat základními příčinami otázek lidských práv. To znamená napravit nerovnosti, které vystavují lidská práva riziku.

Přečtěte si více na našich globálních webových stránkách.
Nahoru

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Neustále hledáme způsoby, jak se spojit s těmi, kteří sdílí zájem o udržitelnou budoucnost.

KONTAKTY

Spojte se se společností Unilever a týmy specialistů nebo najděte kontakty z celého světa.

Kontaktujte nás