Dosud nikdy neměl svět jasnější představu o tom, jakým sociálním problémům čelíme a jaký důležitý dopad na každého z nás má zdravé životní prostředí.

Dosud nikdy nebylo tolik zapotřebí rozhodných činů.

Víme také, že musíme sehrát opravdu důležitou roli. Jsme společností, kterou tvoří značky a lidé s jasným posláním: udělat z udržitelnosti samozřejmost.

Desetiletí průkopnického úsilí

V roce 2010 jsme představili Unilever plán udržitelného rozvoje (USLP), jehož cílem bylo prokázat souvislosti mezi udržitelností a úspěšným podnikáním.

Svět se však během deseti let fungování USLP změnil. Problémy, které nás původně inspirovaly k naší činnosti, se staly všední realitou. Zúčastněné strany se již na závazky v oblasti udržitelnosti nedívají jako na něco, co je hezké mít, ale právem na ně pohlížejí jako na naprosté minimum.

Za tu dobu jsme se hodně naučili. Ne vždy se nám všechno podařilo, ale jsme přesvědčeni, že zůstáváme věrni své ambici být vůdčí silou v oblasti udržitelnosti. I nadále se řídíme základní myšlenkou, že značky s posláním rostou, společnost s posláním přetrvává a lidé s posláním prosperují.

Více než kdy dříve jsme si jisti, že cíl, ke kterému směřujeme, je ten správný – jak pro nás, tak pro celý svět. Vyzbrojeni zkušenostmi získanými díky USLP jsme se rozhodli založit hnutí, ve kterém budou mít naši dodavatelé, zákazníci i spotřebitelé příležitost budovat lepší budoucnost.

Nová smlouva – se společností a planetou

Nyní chceme naše podnikání i naše metody posunout dále než kdy předtím. Naše firemní strategie Unilever Compass stanovuje, jak tuto ambici uvést do života.

Strategie Compass staví do středu všeho, co děláme, poskytování služeb všem našim zúčastněným stranám.

Posiluje neoddiskutovatelný význam dodržování lidských práv. Stanovuje ambiciózní akční programy pro řešení těch nejpalčivějších problémů naší doby. Využívá rozmanitost a vliv našich značek a postupuje stále dál a stále rychleji při vytyčování cílů, které mají jasně stanovený termín splnění a vedou k pozitivním změnám.

Naše vize v praxi

Naše společnost má dostatečný rozsah působnosti, schopnosti, kompetence i vůli k tomu, aby reálně, pozitivně a trvale ovlivnila naši planetu i lidstvo. Naše společnost se mění, jedná a podporuje ostatní, kteří to dělají také.

Získejte další informace o tom, čemu se věnujeme.Naše činnosti povedou ke zlepšení zdraví planety. Klimatická opatření. Ochrana a obnova přírody. Vytvoření světa bez odpadu.

Přispějeme ke spravedlivějšímu, sociálně inkluzivnějšímu světu. Ve všem, co děláme, se chceme zaměřovat na spravedlnost, rozmanitost a sociální začlenění. Chceme rozvíjet naše podnikání tak, aby aktivně přispívalo ke zvyšování životní úrovně a připravovalo lidi na to, jaké budou pracovní podmínky v budoucnosti.

Zároveň se budeme snažit zlepšovat zdraví a celkovou pohodu každého jednotlivce. A stejně jako tomu bylo po celou dobu naší existence, budou jádrem veškeré této činnosti naše značky.

Víme, že to bude mít dalekosáhlý dopad. Víme také, že ty největší problémy volají po řešení, které přesahuje možnosti jedné jediné společnosti.

Náš hodnotový řetězec a společnosti, se kterými jsme ve spojení, jsou tím, co nám skýtá ty největší příležitosti k pozitivnímu dopadu. Musíme tedy využít velikosti a rozsahu naší společnosti k tomu, abychom v odvětví, ve kterém působíme, pozitivně ovlivnili obchodní praktiky a lidí, se kterými pracujeme.

Pro nás všechny, kteří chceme vidět spravedlivější, sociálně inkluzivnější svět a zdravou planetu, je poselství jasné: není času nazbyt. Začněme jednat!

Zapojte se i vy a pomozte nám dosáhnout naší vize.

Nahoru

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Neustále hledáme způsoby, jak se spojit s těmi, kteří sdílí zájem o udržitelnou budoucnost.

KONTAKTY

Spojte se se společností Unilever a týmy specialistů nebo najděte kontakty z celého světa.

Kontaktujte nás