Přeskočit na Obsah

Unilever Czech Republic Změnit lokaci


Planeta a společnost

Doposud jsme ještě nikdy neměli jasnější představu o tom, jakým sociálním a environmentálním problémům čelíme. Potřeba jednat ještě nikdy nebyla naléhavější.

A my víme, že v tom musíme hrát velkou roli. Jsme společnost značek a lidí s jasným posláním: udělat z udržitelnosti samozřejmost.

Průkopnická dekáda

V roce 2010 jsme představili Unilever plán udržitelného rozvoje (USLP), který byl nastavený tak, aby prokázal vzájemnou provázanost následování cesty udržitelnosti a úspěšného podnikání.

Po více než 10 letech následování USLP se však svět změnil. Problémy, které nás přiměly jednat, se staly normou. Akcionáři už nevnímají závazky udržitelnosti jako něco, co je dobré mít - oprávněně je očekávají jako nutné minimum.

Na naší cestě jsme se mnoho naučili. A i když se nám všechno vždycky úplně nepovedlo, věříme, že jsme zůstali věrní své ambici stát se lídry v udržitelnosti; hnáni naší vírou v to, že značky s posláním rostou, společnosti s posláním přetrvají a lidé s posláním vzkvétají.

Jsme si jistější než kdy předtím, že směr, kterým jdeme, je správný - pro nás i pro planetu. A vyzbrojeni zkušenostmi z následování USLP vyrážíme na novou cestu, abychom vytvořili hnutí, v němž naši dodavatelé, zákazníci a spotřebitelé jsou všichni součástí budování lepší budoucnosti.

Nová smlouva - se společností a planetou

Nyní chceme posunout naše podnikání - a způsob, jakým podnikáme – mnohem dále než kdy předtím. Naše strategie Unilever Compass určuje, jak tuto ambici proměníme ve skutečnost.

Compass staví naše klíčové stakeholdery do srdce všeho, co děláme.

Posiluje význam respektu k lidským právům. Pohání ambiciózní akční programy pro řešení nejkritičtějších problémů naší doby. Využívá rozmanitost a vliv našich značek a postupuje stále dál a stále rychleji při vytyčování cílů, které mají jasně stanovený termín splnění a vedou k pozitivním změnám.

Naše vize v akci

Naše společnost má dostatečný rozsah působnosti, schopnosti, kompetence i vůli k tomu, aby reálně, pozitivně a trvale ovlivnila naši planetu i lidstvo. Naše společnost se mění, jedná a podporuje ostatní, kteří to dělají také.

Zjistěte více o oblastech, kterým se věnujeme.

section.skipThisSection

Zlepšení zdraví planety

Zlepšení zdraví planety

Planeta čelí krizi a my musíme přispět k obnově jejího zdraví. Z toho důvodu jsme představili řadu nových ambiciozních závazků v boji proti klimatickým změnám a na ochranu přírody.

section.skipThisSection

Zlepšení zdraví a duševní a fyzické pohody lidí

Zlepšení zdraví a duševní a fyzické pohody lidí

Jako jediná mezinárodní společnost zabývající se výrobou a prodejem rychloobrátkového zbožím s portfoliem od produktů osobní péče přes čisticí a prací prostředky až po potraviny a zmrzliny máme jedinečnou pozici pro dosažení změny v oblastech napříč zdravím, hygienou a výživou.

section.skipThisSection

Přispění k vytvoření spravedlivějšího a sociálně inkluzivnějšího světa

Přispění k vytvoření spravedlivějšího a sociálně inkluzivnějšího světa

Jsme odhodláni pomoci budovat společnost, která skutečně nenechá nikoho pozadu. Věříme, že můžeme hodnotně přispět prostřednictvím zvyšování životní úrovně, vytvářením příležitostí prostřednictvím podpory spravedlnosti a inkluze a přípravou lidí na budoucnost práce.

section.skipThisSection
A landscape photograph of a lush, green forest

Není času nazbyt

Naše činnosti povedou ke zlepšení zdraví planety. Klimatická opatření. Ochrana a obnova přírody. Vytvoření světa bez odpadu.

Přispějeme ke spravedlivějšímu, sociálně inkluzivnějšímu světu. Ve všem, co děláme, se chceme zaměřovat na spravedlnost, rozmanitost a sociální začlenění. Chceme rozvíjet naše podnikání tak, aby aktivně přispívalo ke zvyšování životní úrovně a připravovalo lidi na to, jaké budou pracovní podmínky v budoucnosti.

Zároveň se budeme snažit zlepšovat zdraví a celkovou pohodu každého jednotlivce. A stejně jako tomu bylo po celou dobu naší existence, budou jádrem veškeré této činnosti naše značky.

Víme, že to bude mít dalekosáhlý dopad. Víme také, že ty největší problémy volají po řešení, které přesahuje možnosti jedné jediné společnosti.

Náš hodnotový řetězec a společnosti, se kterými jsme ve spojení, jsou tím, co nám skýtá ty největší příležitosti k pozitivnímu dopadu. Musíme tedy využít velikosti a rozsahu naší společnosti k tomu, abychom v odvětví, ve kterém působíme, pozitivně ovlivnili obchodní praktiky a lidí, se kterými pracujeme.

Pro nás všechny, kteří chceme vidět spravedlivější, sociálně inkluzivnější svět a zdravou planetu, je poselství jasné: není času nazbyt. Začněme jednat!

Planeta a společnost v České republice

Prioritou naší společnosti v Česku je důraz na rozšiřování aspektů udržitelného podnikání s ohledem na šetrný přístup jak k životnímu prostředí, tak i odpovědnému chování vůči spotřebitelům, dodavatelům a zákazníkům. I nadále budeme hledat cesty pro růst našeho byznysu za současného snižování dopadu na životní prostředí a zvyšování pozitivního vlivu nejen na lokální komunity. Věříme, že takový přístup k byznysu povede k dlouhodobé prosperitě firmy.

Stále více lokálně budujeme poslání našich značek, a to v návaznosti na naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN. Prostřednictvím našich značek, například značek Domestos, Cif, Dove, Rexona, Míša či Hellmann’s, adresujeme konkrétní lokální environmentální nebo sociální výzvy.

Podpora SDGs a spolupráce s asociacemi a neziskovými organizacemi nabývá na důležitosti v naplňování našeho poslání. Také chceme hlasitěji adresovat téma cirkulární ekonomiky s obalovými materiály či minimalizovat odpad z našeho provozu, například skrze užší spolupráci s vybranými neziskovými organizacemi.

Naším posláním je udělat z udržitelnosti samozřejmost

Navštivte sekci Planeta a společnost na unilever.com

Pojďme změnit svět k lepšímu – společně

Podnikněte něco v oblasti, na které vám záleží