Přeskočit na Obsah

Unilever sdílí své patenty na reformulace se zmrzlinářským průmyslem jako cestu k významému snížení emisí

Publikováno:

Průměrná doba čtení: 3 minuty

Společnost Unilever oznámila, že po dvou úspěšných pilotních projektech, zaměřených na zvýšení teploty mrazicích boxů pro distribuci zmrzliny, udělí bezplatnou nevýhradní licenci na 12 patentů pro reformulace.

A selection of Magnum, Cornetto and Ben & Jerry’s in a freezer cabinet.

Zpřístupnění těchto patentů přispěje k transformaci složení zmrzlinových výrobků, které si udrží stabilitu i při vyšší teplotě v mrazáku -12 °C, než je současný průmyslový standard -18 °C. Očekává se, že sdílením těchto patentů s ostatními výrobci zmrzliny bude průmysl schopen přejít k energeticky účinnějším mrazicím boxům po celém světě.

V loňském roce společnost Unilever oznámila svůj záměr zvýšit teplotu v mrazicích při zajištění stejné kvality zmrzliny a zážitku pro spotřebitele. Od té doby výzkumy prováděné v Colworthu, globálním centru pro výzkum a vývoj zmrzliny společnosti Unilever, a dva pilotní projekty v Německu potvrdily snížení spotřeby energie o přibližně 25 % na mrazák při vyšší teplotě -12 °C. Tato inovace přináší přínos pro životní prostředí a zároveň snižuje náklady na provoz mrazáků.

Andy Sztehlo, ředitel výzkumu a vývoje zmrzliny ve společnosti Unilever, řekl: Jsme rádi, že můžeme učinit další krok v rámci naší iniciativy na zvyšování teploty v mrazicích boxech pro distribuci zmrzliny. Očekáváme, že poskytnutím bezplatné nevýhradní licence na těchto 12 patentů pro reformulaci budou naši kolegové a partneři ve zmrzlinářském průmyslu moci těžit a společně pracovat na řešení emisí v celém odvětví. Věříme, že prostřednictvím této inovace můžeme snížit ekologický dopad chladicího řetězce, zachovat vysokou kvalitu zmrzlinových výrobků a nadále uspokojovat přání našich spotřebitelů.

Emise generované maloobchodními mrazírnami představují 10 % celkové skleníkové stopy hodnotového řetězce společnosti Unilever. V akčním plánu pro přechod na změnu klimatu (PDF 7.98 MB) jsou definována opatření směřující k dosažení klimatických cílů. Ty zahrnují ambiciózní strategii k dosažení nulových emisí v celém hodnotovém řetězci do roku 2039 a vědecky podložený záměr snížit do roku 2030 emisní dopad svých výrobků na spotřebitele na polovinu ve srovnání s rokem 2010.

Pokud jde o mrazáky na zmrzlinu, přístup zahrnuje snížení energetické spotřeby v mrazácích prostřednictvím inovací hlavních technických komponentů (např. kompresorů), a to pomocí programů, které umožní napájení elektřinou z obnovitelných zdrojů, a tím i zvýšení teploty v mrazácích.

Udělení bezplatných patentů bude mít vliv i na český trh, i když to nebude hned.

„Emise z maloobchodních mrazáků v současnosti představují 10 % skleníkových plynů v rámci našeho hodnotového řetězce. Do roku 2039 chceme být uhlíkově neutrální a toto je významný krok. Jedná se o dlouhodobý projekt, který bude implementován postupně v nadcházejících letech a významně sníží emise skleníkových plynů a zvýší energetickou účinnost mrazáků. První pilotní projekt v Německu naznačil snížení energie o 24 % na mrazák, což je významný posun. Unilever se rozhodl sdílet tyto patenty s dalšími výrobci v zmrzlinovém sektoru, což by mohlo významně pomoci snížit emise v rámci celého zmrzlinového odvětví,“ uvádí Eva Kadlecová, Leader divize zmrzlina ČR/SR ve společnosti Unilever.

Společnost již zveřejnila mezinárodní přihlášky těchto patentů. Průmysloví partneři se mohou obrátit na IceCream.Reformulations@unilever.com a získat další informace ohledně získání licence.

Zpět nahoru