Přeskočit na Obsah

Unilever Czech Republic Změnit lokaci


Magnum vysadí 465 tisíc stromů při příležitosti Mezinárodního dne lesů

Magnum, značka luxusní zmrzliny, proslulá svou křupavou čokoládou, oznámila zahájení programu výsadby stromů v Pobřeží slonoviny, odkud pochází většina kakaa, které používá. Rovněž představila jedinečnou spolupráci kombinující umění a rozhlasový program, zaměřené na zapojení místních komunit do kooperace při ochraně a obnově biodiverzity a lesních porostů.

Magnum - rozhlas

Pobřeží slonoviny je jedním z největších světových producentů kakaa a je stěžejním místem pro výrobu vynikající křupavé čokolády, používané ve zmrzlinách značky Magnum. U příležitosti oslav letošního Mezinárodního dne lesů dne 21. března bude v Cavally, v jedné z oblastí s největší biologickou rozmanitostí na světě, vysazeno přibližně 465 000 sazenic místních stromů. To představuje stejný počet stromů, které by pokryly plochu asi dvacetkrát větší, než je Václavské náměstí.

Výsadba stromů v již současné době probíhá a je zaměřena na obnovu a ochranu místních biotopů pro budoucí generace. Značka Magnum také spolupracuje s místními komunitami a týmy při odstraňování překážek, bránících úspěšnému znovuzalesňování. To zahrnuje takové oblasti podpory jako udržitelná držba půdy, důstojné výdělky a ekonomické zrovnoprávnění žen. Cílem je, aby v Pobřeží slonoviny našla uplatnění dlouhodobá a udržitelná řešení.

Kromě závazku, týkajícího se výsadby stromů, zahajuje značka Magnum v zájmu naplnění několikaletého strategického plánu na ochranu a obnovu regionu, odkud pochází kakao na výrobu její zmrzliny, rovněž jedinečnou spolupráci s africkým obyvatelstvem, kombinující umění a rozhlasový program. Magnum dlouhodobě prosazuje důležité záležitosti uměleckými výrazovými prostředky a nejnovější rozhlasový pořad navazuje na předchozí spolupráci v oblasti umělecké tvorby – s cílem upozornit na dlouhodobé závazky značky v oblasti pěstování kakaa a zajištění udržitelného rozvoje.

Rozhlasový pořad, který v regionu Cavally, známém pěstováním kakaa, poslouchal téměř každý čtvrtý místní obyvatel, byl vysílán ve francouzštině jako dramatický seriál, který měl za cíl seznámit místní farmáře s novým lesním kodexem a apelovat na ně, aby vysazovali nové stromy. Tento poutavý rozhlasový pořad je svou povahou jedinečný, protože místním farmářům a komunitám pomohl pochopit, proč je důležité chránit kritické biotopy, zachovat je pro budoucí generace a uvědomit si svá práva, což představuje základní zásady v boji proti odlesňování.

M

Marianna Šurinová, Brand manažerka značky Magnum za Česko a Slovensko, říká: „Ochrana a zachování lesů v Pobřeží slonoviny, odkud pochází většina kakaa, které používáme při výrobě zmrzliny Magnum, je důležitou součástí naší cesty vstříc udržitelné budoucnosti – a to jak pro značku Magnum, tak pro lokální komunity v Pobřeží slonoviny. Jde o další zásadní milník v oblasti udržitelnosti značky Magnum. Věřím, že tento krok ocení také Češi, kteří zmrzlinu Magnum milují.“

Aktivity značky Magnum v Pobřeží slonoviny reprezentují součást širšího závazku společnosti Unilever v oblasti udržitelného rozvoje, jehož smyslem je zajistit, aby si požitkáři mohli své Magnum vychutnat s vědomím, že dělají správnou věc pro lidi i pro planetu.

Další informace najdete na internetových stránkách http://magnumicecream.com/