Přeskočit na Obsah

Unilever dosáhl genderové rovnováhy v managementu

Publikováno:

Průměrná doba čtení: 3 minuty

Leatherhead office banner

Praha, 9. března 2020: Společnost Unilever v březnu 2020 globálně dosáhla rovnováhy v zaměstnávání mužů a žen v managementu. Tohoto závazku dokonce dosáhla o rok dříve, než si stanovila. S vyšším zastoupením manažerek tak Unilever uzavírá genderovou propast. V roce 2010 přitom zaměstnávala v manažerských rolích 38 % žen.

Unilever dosáhl pokroku zejména v odděleních, kde byly ženy v minulosti nedostatečně zastoupeny. Ve společnosti Unilever jsme hrdí zejména na to, že dosáhla nebo se velmi přiblížila genderové rovnováze v oblastech, které typicky trpí nedostatkem zastoupení žen v managementu – zejména Finance, UniOps, Logistika.

Poloviny žen v managementu jsme dosáhli ve finančním týmu. Oddělení UniOps, které zabezpečuje provozní a technologické procesy Unileveru, nyní dosahuje 47 %. Tým Supply Chain dosáhl největšího pokroku, a to se zastoupením 40 % žen v managementu.

V České republice a na Slovensku společnost aktuálně dosáhla 49 % žen v manažerských rolích. Lokálně společnost smýšlí ještě nad rámec rovnocenného zastoupení žen a mužů. „Unilever se v České republice a na Slovensku snaží zejména o boření mýtů a tabu, které s sebou nerovnoměrné zastoupení mužů a žen v managementu přináší. Chceme mnohem více vzdělávat a rozvíjet ženy i muže, aby se rovnováha v managementech většiny společností stala samozřejmostí“, dodává k závazkům společnosti Unilever Veronika Balíčková, HR Business Partner pro Českou republiku a Slovensko. Dále zdůrazňuje význam diverzity kulturní a myšlenkové.

Tento mezník v genderové rovnováze společnosti Unilever je důsledkem dlouhodobého závazku zajistit rovnost žen a mužů na pracovišti. Inkluze a diverzita je důležitou součástí agendy HR týmů po celém světě. Vedle řady interních iniciativ, jež oslavují a podporují diverzitu na pracovišti, a naopak bojují proti stereotypům, Unilever také zaštiťuje tzv. Unstereotype Alliance pod hlavičkou OSN v rámci UN Women, jejímž cílem je odstranit škodlivé stereotypy na pracovišti a napříč reklamním průmyslem.

Alan Jope, generální ředitel společnosti, uvádí: „Rovnost žen je největší příležitostí pro další sociální a ekonomický rozvoj po celém světě. Pracovní síla by měla automaticky reflektovat obě pohlaví, nemělo by jít o něco, o co musíme usilovat. Jsme velmi hrdí na to, že jsme dosáhli našeho cíle rovného zastoupení žen a mužů mezi našimi 14 000 manažery. Naše práce tím nekončí. Budeme i nadále usilovat o rovné příležitosti pro ženy a další nedostatečně zastoupené skupiny v rámci našeho byznysu i mimo něj.“

Leena Nair, ředitelka HR Unileveru, dodává: „Pokud je polovina populace držena zpátky, jak se všichni posuneme kupředu? Prosperující společnost je ta, ve které mají ženy rovný přístup k právům, příležitostem i dovednostem. Ženy tvoří většinu našich zákazníkům a stojí za řadou našich úspěchů.“

Image of clouds

Vítěz ceny Catalyst Award

Unilever je držitelem prestižní ceny Catalyst Award 2020 za iniciativy, které urychlily pokrok v zaměstnávání žen na pracovišti. Cílem iniciativy společnosti „Měníme hru. Otevření nových možností v budoucnosti“ je poskytnout vyváženou pracovní sílu z hlediska pohlaví a inkluzivní kulturu, která bourá stereotypy.

Read more about why we won

Zpět nahoru