Přeskočit na Obsah

Unilever plán udržitelného rozvoje slaví 10 let

Publikováno:

Průměrná doba čtení: 5 minuty

Alan Jope, CEO společnosti, chce i nadále podporovat závazek k udržitelnosti a volá po dalších krocích v otázce sociální nerovnosti a klimatické krize

Children washing hands

Londýn/Rotterdam – Unilever plán udržitelného rozvoje letos oslavil 10 let od svého počátku a letošní desátý rok je pro něj tím finálním. Alan Jope, CEO společnosti, chce i nadále podporovat závazek Unileveru k tomu, aby se udržitelný rozvoj stal samozřejmostí pro 8 miliard lidí na této planetě a volá po dalších společných krocích, které mají zajistit, že otázka sociální nerovnosti a klimatické změny nebude upozaděna ve světle nemoci COVID-19.

Při projevu na celosvětové virtuální akci Jope prohlásil: „Unilever plán udržitelného rozvoje výrazně změnil naše podnikání. Některé cíle se nám podařilo splnit, některé jsme splnit nedokázali, ale i díky snaze se z nás stala lepší firma. Pro to, abychom se dostali tam, kde jsme nyní, jsme museli vynaložit nesmírnou dávku důvtipu, oddanosti a spolupráce. Dosáhli jsme velmi příznivého pokroku, ale tím nekončíme.“

„Tlak na planetu je čím dál horší, sociální nerovnost dosáhla kritického bodu a ničivá pandemie, kterou právě procházíme, vše ještě zhoršuje. Tyto problémy jsou stejně naléhavé, jako byly před tím, než nás zasáhl COVID-19 a – stejně jako COVID-19 – nepoměrně zasáhne ty nejzranitelnější. Více než 700 miliónů lidí žije v extrémní chudobě, kdy musí vyjít s méně než 1,90 dolary na den, a Světová banka odhaduje, že v roce 2020 se následkem onemocnění COVID-19 jejich počet zvýší ještě o dalších 40 –60 miliónů. Klimatická krize představuje riziko, kvůli kterému by se mohl tento počet zvýšit o další stovky miliónů.

„Firmy napříč odvětvími, vlády napříč kontinenty, neziskové organizace, akademické obce, výzkumníci, vědci… všichni musíme spojit síly dohromady. Klimatickou změnu nemůžeme odložit. Nemůžeme říct lidem žijícím v chudobě, aby počkali. Rok 2020 je rokem, kdy jsou na podporu vrácení ekonomik do původního stavu vynakládány nemyslitelné částky veřejných peněz. My bychom se ale neměli pokoušet vracet ekonomiku do původního stavu. Namísto toho bychom měli z celé situace vzejít silnější a odolnější než kdy dříve a být připraveni učinit rozhodné a definitivní kroky k tomu, abychom se postarali o lidi i planetu,“ dodal Jope.

„Unilever plán udržitelného rozvoje je u konce a my si z něj odneseme vše, co jsme se naučili, a na těchto základech budeme stavět dále. Budeme dělat více toho, co se nám dařilo, napravíme to, co se nepodařilo, a nastavíme si nové výzvy. A i když nevíme jistě, jak bude svět vypadat, až se situace kolem onemocnění Covid-19 uklidní, jsem si jistý, že pokud nezvýšíme naše závazky k péči o lidi a planetu, žádná budoucnost nebude.“

Dodal, že „už před krizí související s onemocněním COVID-19 bylo jasné, že současný kapitalistický model vyžaduje nápravu. Globalizace a kapitalismus jsou dobré pro podniky, jako je ten náš, ale globalizace a kapitalismus na účet lidí a planety dobré nejsou. Je proto na nás a podobných firmách, abychom spolupracovali s partnery, jako jsou neziskové organizace, vládní organizace, akademické obce, dodavatelé a zákazníci, na rozvoji nového modelu kapitalismu, se kterým dokážeme vybudovat lepší budoucnost.“

10 let udržitelného způsobu podnikání – a jeho budoucnost

Společnost Unilever každý rok oznamuje ve své zprávě o udržitelném rozvoji, jakého pokroku u svých cílů dosáhla. Mezi celkové úspěchy patří například:

  • Naše programy zaměřené na zdraví a hygienu se dostaly k 1,3 miliardě lidí.
  • Snížili jsme celkový dopad odpadu z našich produktů o 32 % na jednoho zákazníka a dosáhli jsme nulového odpadu vyváženého na skládky z našich továren.
  • Snížili jsme emise skleníkových plynů z našich vlastních výrobních továren o 50 % a všechny naše areály jsou ze 100 % poháněny z obnovitelné elektrické sítě.
  • Snížili jsme množství cukru ve všech našich slazených čajových nápojích o 23 % a 56 % našeho portfolia s potravinami nyní splňuje nejvyšší nutriční standardy.
  • Umožnili jsme 2,34 miliónům žen získat přístup k iniciativám cílícím na propagaci jejich bezpečnosti, rozvoj jejich dovedností a rozšíření jejich příležitostí a přiblížili jsme se genderově vyváženému pracovišti, ve kterém ženy obsazují 51 % manažerských pozic.

Rebecca Marmot, ředitelka pro udržitelný rozvoj, vysvětlila: "Existuje mnoho zajímavostí za posledních deset let. Značky pro udržitelný rozvoj společnosti Unilever - mezi které patří značky Dove, Hellmann a Domestos - od zavedení ukazatelů v roce 2014 výrazně překonaly průměrnou míru růstu oproti zbytku portfolia. Vylepšili jsme spotřebu vody a účinnost při používání energie v našich závodech, spotřebovaly jsme méně materiálu a vyprodukovali méně odpadu, čímž jsme se vyhnuli nákladům převyšujícím 1 miliardu EUR. USLP se také stal rozhodujícím faktorem na přilákání nejlepších talentů; a přispěl k vytvoření silných partnerství s nevládními organizacemi, vládními organizacemi a jinými podniky.

V návaznosti na USLP se společnost Unilever zavazuje k tomu být i nadále lídrem v udržitelnosti a přišla s novou plně integrovanou strategií společnosti: Kompas společnosti Unilever.

Kompas společnosti Unilever vychází ze tří stěžejních přesvědčení: značky s posláním vzkvétají, společnosti s posláním mají budoucnost a lidé s posláním prosperují. Kompas společnosti Unilever tato naše tři přesvědčení podporuje a přináší plán 15 víceletých priorit, které pokrývají celé spektrum podnikání společnosti Unilever. Každá priorita má ambiciózní cíle s odpovídajícími programy a projekty. Ty se budou snažit bojovat s klíčovými výzvami, jako jsou obaly a odpad, genderová rovnost, lidská práva a férová hodnota – stejně jako klimatická změna a sociální inkluze. Základ strategie Kompasu tvoří stejná důslednost, jaká tvořila USLP, jen bude komplexnější, inkluzivnější a bude mít větší dosah než kdy dříve. Další podrobnosti budou odhaleny již brzy.

Na závěr Alan Jope uvedl: „USLP je po 10 letech u konce, naše cesta za dosažením našeho poslání udělat z udržitelnosti samozřejmost ale ještě u konce není. Naopak – svět se mění čím dál rychleji a naši zaměstnanci, zákazníci, spotřebitelé, dodavatelé i partneři od nás očekávají více. Víme, že jsme schopni i nadále vést změnu, musíme v tom ale být lepší, odvážnější a rychlejší.“

Zpět nahoru