Přeskočit na Obsah

Značka Dove začne používat 100% recyklované plastové lahve

Publikováno:

Průměrná doba čtení: 6 minuty

Dove bottles

Značka Dove oznamuje další kroky v rámci závazku snížit do roku 2025 využívání „virgin“ plastu o více než 20 500 tun ročně:

  • Obaly světoznámých krémových tablet Dove budou od příštího roku po celém světě zcela bez obsahu plastů.
  • Plastové lahve budou vyrobeny ze 100% recyklovaného plastu.

21. října 2019 – Dove, jedna z největších kosmetických značek na světě, spadající do portfolia společnosti Unilever, představuje nové přelomové iniciativy v řešení plastového odpadu, které mají potenciál zahájit rychlejší posun celého kosmetického průmyslu k větší udržitelnosti. Značka Dove se zavazuje snížit využívání virgin plastu o více než 20 500 tun ročně. Tento závazek znamená jednu z největších udržitelných iniciativ v kosmetickém průmyslu.

I proto věříme, že tato iniciativa bude mít dlouhotrvající dopad nejen na celé kosmetické odvětví, ale dokáže zapůsobit i silou svého příkladu na další sféry lidské činnosti. Množství virgin plastu, které Dove ušetří za rok, by stačilo na obtočení Země 2,7krát.[1] Značka vsadila na dlouhodobá řešení namísto krátkodobých speciálních edic, protože chce dosáhnout trvalé a větší působnosti.

Plastový odpad se stal jedním z největších globálních problémů, kterým lidstvo v oblasti životního prostředí čelí. Do tohoto stadia jsme dospěli především kvůli lineárnímu modelu spotřeby. Unilever i Dove vidí řešení této situace především v transformaci tohoto lineárního modelu na model cirkulární ekonomiky, v němž se plasty opětovně používají a recyklují. Aby cesta k této formě ekonomiky probíhala co nejrychleji, představil Unilever novou strategii přístupu k plastům: No Plastic, Better Plastic, Less Plastic.

1. ŽÁDNÝ PLAST: Dove inspiruje celý sektor svými inovacemi v oboru.

Jako součást vybudování tohoto pilíře chceme, pokud možno, vyloučit využití plastů jejich nahrazením alternativními materiály a novými formáty balení. Například obaly proslulých krémových tablet Dove budou od příštího roku po celém světě prodávány v obalechzcela zbavených plastů. [2] Navíc se nyní zkoumá alternativa, která by nahradila plastový vrchní obal multipaků krémových tablet Dove.

2. LEPŠÍ PLAST: Značka Dove se zavázala investovat do udržitelnějších plastových obalů s cílem omezit využívání virgin plastu a podporovat vytvoření cirkulární ekonomiky pro plasty.

Tento závazek zahrnuje i toto oznámení: Dove do konce roku 2019 zahájí prodej 100% recyklovaných plastových lahví (PCR) v Severní Americe a Evropě napříč všemi řadami (Dove, Dove Men+Care a Baby Dove) [3] ve všech případech, kdy to bude technicky proveditelné. Případů, kdy není technicky možné využít recyklovaný plast (například u víček a u pumpiček), si je značka Dove vědoma a pracuje na hledání nových řešení.

3. MÉNĚ PLASTU: Dove bude nadále využívat technologie vstřikování vzduchových bublinek do plastových stěn lahve, čímž se již nyní šetří spotřeba plastů až o 15 % na láhev; vedle toho plánuje vývoj možných znovudoplnitelných formátů.

Inovativní technologii MuCell™ pro vstřikování vzduchových bublinek do plastových stěn lahve jsme vyvinuli společně s firmami MuCell a Alpla již v roce 2014. Tato inovace vedla ke snížení spotřeby plastů na láhev o 15 %. V roce 2017 jsme na trh uvedli mýdlo na ruce Dove v lahvi, při jejíž výrobě využíváme technologii MuCell™.

Sander Defruyt, vedoucí projektu New Plastic Economy nadace Ellen MacArthur Foundation, říká: „Lepší recyklace sama o sobě nevyřeší problémy s plasty, kterým dnes čelíme. Musíme řešit plastový odpad přímo u zdroje. To znamená odstranit plastové předměty, které nepotřebujeme, a inovovat ty potřebné takovým způsobem, aby všechny byly opakovaně použitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné. Nyní musíme jednat na těchto frontách souběžně. Proto vítáme oznámení značky Dove. Její významné kroky pomáhají omezit používání virgin plastů v jejím portfoliu a pomáhají urychlit globální přechod plastů na cirkulární ekonomiku.“

Udržitelné kroky značky Dove přispějí k naplnění nedávno oznámených závazků společnosti Unilever v oblasti plastů, které hodlá splnit do roku 2025. Tyto závazky jsou:

  • omezit využívání virgin plastu na polovinu díky snížení používání absolutních plastových obalů o více než 100 000 tun a díky zvýšení využití recyklovaných plastů;
  • sesbírat a zpracovávat více plastových obalů, než prodáme.

Všechny tyto kroky vycházejí z historie společnosti Unilever i značky Dove. Již řadu let se snažíme hledat udržitelné alternativy, navíc nejen u produktů, ale také v celém byznysu. Na této naší cestě jsme dosáhli hned několika úspěchů. Jedním příkladem může být získání postu hlavního partnera iniciativy New Plastic Economy nadace Ellen MacArthur nebo ušetření 10 000 tun virgin plastu ze strany značky Dove za posledních deset let.

Marcela Melero, viceprezidentka Dove Global Skin Cleansing, vysvětluje: „U značky Dove věříme v péči, která má přesah: pro naše zákazníky i pro celou planetu. Jsme odhodláni být jednou ze značek, která má největší dopad na redukci plastového odpadu. Víme, že nejsme dokonalí, ale nemůžeme si dovolit čekat. Pracujeme na tom, abychom měli co největší pozitivní dopad v co nejkratším čase, a podporujeme ostatní v rozhodnutí, aby udělali totéž. “

Richard Slater, Chief Officer výzkumu a vývoje společnosti Unilever, dodává: „Jsme hrdí na to, že pod značkou Dove probíhá po celém světě více než 100 iniciativ, zaměřených na odstraňování plastového odpadu. Ale jakožto jedna z největších kosmetických značek na světě chceme tento proces ještě urychlit. Toto oznámení představuje důležitý krok v celkové transformaci způsobu výroby, používání a likvidace plastových obalů. Tímto krokem usilujeme o to, aby globální recyklační průmysl shromažďoval ještě více plastového odpadu a vytvářel více recyklovaného plastu k běžnému použití.“

Dove se zavazuje vést boj proti plastovým odpadům a urychlit změny v kosmetickém odvětví i mimo něj. Prostřednictvím těchto iniciativ vyzývá Dove ke vzájemné spolupráci a urychlené akci k udržitelnější budoucnosti. Společně můžeme vyřešit světový problém s plasty a posunout výrobní i spotřebitelské chování. Chceme touto iniciativou eliminovat rizika vzniku nadměrného plastového odpadu.

1 Údaj o ekvivalenci množství virgin plastových lahví, které Dove ušetří, se vypočítá na základě seřazení lahví Dove 16 FL.OZ / 473 ml od konce do konce.

2 Načasování výroby čeká na výsledky testů ve vývoji.

3 V celém portfoliu existuje jen několik výjimek, které nejsou plně 100% recyklovanými lahvemi, ale stále představují velmi vysoké procento na určitých trzích, a plánuje se i u nich dosáhnout velmi brzy 100 %. Tyto výjimky jsou následující:

  • V EU budou lahve Dove s technologií MuCell do konce roku obsahovat 97 % recyklovaného plastu. Tekutá mýdla na ruce, také využívající technologii MuCell, budou obsahovat 97 % recyklovaného plastu, ale implementaci jsme museli odložit na 3. kvartál roku 2020, protože aktuálně nemáme k dispozici dostatek spolehlivého a kvalitního recyklovaného polypropylenu, který by umožňoval 100% aplikaci.
  • Samopěnivé a tekuté formáty na mytí rukou v Severní Americe budou obsahovat 78 % recyklovaného plastu. Stále zkoumáme možnosti, jak tyto produkty uzpůsobit na 100 %.
  • Balení deodorantů jsou vyrobena hlavně z polypropylenu. V současné době není k dispozici dostatek spolehlivého, kvalitního recyklovaného polypropylenu, který by umožňoval 100% aplikaci. Začali jsme tedy s tolika recyklovanými plasty, kolik jsme mohli včlenit, aniž bychom negativně ovlivnili funkční vlastnosti balení. Procento recyklovaného plastu se liší v závislosti na struktuře a barvách balení.
  • U některých typů barevně značených lahví v našem sortimentu, určených v Severní Americe a EU na ošetření vlasů, kde dosud neexistuje technické řešení, zkoumáme způsoby, jak dosáhnout podobného pokroku.
  • Dove v současné době vyhodnocuje řešení, díky nimž by dokázala nahradit stávající pumpičky a uzávěry za 100% recyklované materiály v oblasti druhé fáze této iniciativy. V současné době se 100% recyklovaný plastový závazek vztahuje pouze na samotnou láhev.
Zpět nahoru