Přeskočit na Obsah

Unilever oznamuje nové ambiciózní závazky pro svět bez odpadu

Publikováno:

Průměrná doba čtení: 6 minuty

Mezinárodní společnost Unilever se včera zavázala, že do roku 2025 odstraní více než 100 000 tun plastových obalů a sesbírá a zpracuje více plastových obalů, než prodá.

Plastics in the sea

Praha, 8. října 2019 – Unilever, majitel světoznámých značek jako Dove, Rexona, Algida, Ben & Jerry’s, Lipton, Hellmann’s, Coccolino či Domestos, představil nové ambiciózní závazky v oblasti redukce plastu – chce snížit plastový odpad a dokáže pomoci vytvořit cirkulární ekonomiku pro plasty.

Unilever potvrdil, že do roku 2025:

  • omezí používání panenského plastu na polovinu snížením absolutního použití plastových obalů o více než 100 000 tun a urychlením používání recyklovaných plastů;
  • pomůže sesbírat a zpracovávat více plastových obalů, než prodává.

Díky tomuto závazku se Unilever stane první významnou světovou společností, vyrábějící rychloobrátkové zboží, která se zavázala k absolutnímu snížení plastů ve svém portfoliu.

Unilever je již na cestě ke splnění svých stávajících závazků zajistit, aby všechny jeho plastové obaly byly do roku 2025 opakovaně použitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné a aby do roku 2025 bylo v jeho obalech použito alespoň 25 % recyklovaných plastů.

Alan Jope, generální ředitel společnosti Unilever, řekl: „Plast má své místo, ale tímto místem není životní prostředí. Plastový odpad můžeme eliminovat pouze rychlým jednáním a radikálními kroky ve všech bodech životního cyklu plastu.

Naším výchozím bodem musí být nejprve snížení množství plastů, které v souhrnu používáme, a poté se ujistit, že to, co už používáme, pochází z recyklovaných zdrojů. Zavazujeme se také zajistit, aby všechny naše plastové obaly byly znovu použitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné.

To vyžaduje zásadní přehodnocení našeho přístupu k obalům a výrobkům naší firmy. Vyžaduje to, abychom představili nové a inovativní obalové materiály a rozšířili nové obchodní modely, jako jsou formáty opětovného použití a opětovného naplnění, to vše s bezprecedentní rychlostí a intenzitou.“

Závazek společnosti Unilever vyžaduje, aby společnost do roku 2025 pomohla sesbírat a zpracovat přibližně 600 000 tun plastů ročně. Dokážeme to realizovat prostřednictvím investic a partnerství, zlepšujících infrastrukturu nakládání s odpady v mnoha zemích, v nichž společnost Unilever působí.

Alan Jope dodal: „Naše vize je svět, ve kterém všichni pracují společně, aby zajistili, že plasty zůstanou v ekonomice a mimo životní prostředí. Náš plast je naší odpovědností, a proto jsme odhodláni získávat zpět více, než prodáváme, jako součást naší snahy o cirkulární ekonomiku. Máme před sebou náročný, ale smysluplný úkol, který pomůže zvýšit celosvětovou poptávku po recyklovaném plastu.“

Ellen MacArthur, zakladatelka nadace Ellen MacArthur Foundation, uvedla: „Oznámení společnosti Unilever znamená zásadní krok k vytvoření cirkulární ekonomiky pro plasty. Odstraněním zbytečných obalů prostřednictvím inovací, jako je doplňování, opětovné použití a koncentrace, a zvyšováním používání recyklovaného plastu Unilever demonstruje, jak se byznys může odklonit od čistých plastů. Naléháme na ostatní, aby se inspirovali závazkem a přístupem Unileveru, neboť všichni společně můžeme eliminovat plasty, které nepotřebujeme, a dále inovovat. Díky tomu nakonec vybudujeme ekonomický systém, kde se plastové obaly nikdy nestanou odpadem.“

Nové globální závazky v oblasti cirkulární ekonomiky platí také pro pobočku společnosti Unilever v České a Slovenské republice.

„Chceme i u nás posilovat partnerství a napomoci k tomu, aby co nejvíce plastu kolovalo v uzavřené smyčce a nekončilo na skládkách. Už nyní budujeme užší spolupráci se společností EKO-KOM, která v Česku provozuje systém sběru a recyklace obalových materiálů, a spouštíme několik dalších projektů s našimi lokálními partnery. Měly by vést k podpoře zvýšení procenta recyklace obalů a k vyššímu využití recyklátu v obalech,“ upřesňuje dopad nových závazků společnosti i na jednotlivých trzích Michaela Franeková, generální ředitelka společnosti Unilever pro Česko a Slovensko.

Od roku 2017 Unilever transformuje svůj přístup k plastovým obalům jako součást strategie „Less Plastic, Better Plastic, No Plastic“.

V rámci pilíře „Less Plastic“ Unilever zkoumá nové formáty obalů a dodávky produktů spotřebitelům – včetně koncentrátů, jako je například nový Cif Eco-refill, který eliminuje 75 % plastu, a doplňovací čerpací stanice pro šampony a prací prostředky, které jsou rozmístěny v obchodech, na univerzitách a mobilních prodejních automatech v jihovýchodní Asii.

Pilíř „Better Plastic“ vedl k průkopnickým inovacím, jako je nový detekovatelný pigment, který používají značka Axe (Lynx) a TRESemmé, díky kterému je černý plast recyklovatelný, protože jej nyní skenery v recyklačních zařízeních rozpoznají a vytřídí, a „festivalová láhev“ Lipton, vyrobená ze 100% recyklovaného plastu, jež se do systému vrací nazpět díky zálohování.

Unilever ve třetím pilíři „No Plastic“ přinesl na trh inovace, včetně šamponových kostek, doplňovatelných tablet zubní pasty, deodorantových tyčinek v kartonu a bambusových zubních kartáčků. Také je zapojen do projektu Loop, který zkoumá nové způsoby dodávání a sběru opakovaně použitelných produktů přímo z domovů spotřebitelů.

Unilever ve třetím pilíři „No Plastic“ přinesl na trh inovace, včetně šamponových kostek, doplňovatelných tablet zubní pasty, deodorantových tyčinek v kartonu a bambusových zubních kartáčků. Také je zapojen do projektu Loop, který zkoumá nové způsoby dodávání a sběru opakovaně použitelných produktů přímo z domovů spotřebitelů.

K tomuto oznámení zveřejnila společnost Unilever na svém webu video, které se věnuje problematice plastů v oceánech, a zavázala se k zásadnímu úkolu: „udělat modrou planetu znovu modrou“.

Related Article

Keeping our plastic in the loop

Poznámky pro editory

Plastová stopa společnosti Unilever dnes činí přibližně 700 000 tun ročně (včetně nedávných akvizic).

Společnost od 7. října 2019 přijímá dva nové závazky:

1) Do roku 2025 snížit produkci panenských plastových obalů o 50 %, přičemž jedna třetina (více než 100 000 tun) bude pocházet z absolutní redukce plastu.

Více než 100 000 tun bude pocházet z absolutního snížení, protože společnost bude investovat do řešení pro vícenásobné použití (opakovaně použitelných či znovu naplnitelných obalů) nebo nevyužívání plastu (alternativní obalové materiály nebo „naked“ produkty) a díky snižování množství plastu v stávajících obalech (koncentrace). Nahrazení nerecyklovaných plastových obalů recyklovanými plasty přinese zbývající snížení. Unilever změří celkové tuny původních plastových obalů, použitých každý rok, ve srovnání s celkovými tunami nových plastových obalů, použitých v roce 2018. V důsledku tohoto závazku se Unilever zavazuje do roku 2025 na trh uvést maximálně 350 000 tun panenských plastových obalů.

2) Do roku 2025 pomoci sesbírat a zpracovávat více plastových obalů, než prodává.

Závazek společnosti Unilever vyžaduje, aby společnost do roku 2025 pomohla sesbírat a zpracovávat přibližně 600 000 tun plastů ročně. To je méně, než činí její současná 700 000tunová plastová stopa, protože odráží absolutní snížení o 100 000 tun, ke kterému se Unilever zavázal výše.

Unilever splní tento závazek těmito cestami:

i)Přímé investice a partnerství v oblasti sběru a zpracování odpadu.

ii)Nákup a používání recyklovaných plastů v obalech.

iii)Účast v režimech rozšířené odpovědnosti výrobce, kde Unilever přímo platí za sběr svých obalů.

Unilever bude měřit celkové tuny plastových obalů, které pomohl sesbírat a zpracovat za rok v porovnání s množstvím plastových obalů, které použil.

Během posledních pěti let Unilever spolupracoval s mnoha partnery na sběru plastových obalů, včetně Rozvojového programu OSN (UNDP), s cílem pomoci oddělit, sbírat a recyklovat obaly v celé Indii. Kromě toho pomohl v Indonésii zřídit téměř 3 000 bank pro nakládání s odpady a nabídl více než 400 000 lidem příležitost recyklovat jejich odpad. V Brazílii má Unilever dlouhodobé partnerství s prodejcem Grupo Pão de Açúcar, které má pomoci sbírat odpad prostřednictvím odkládacích stanic.

Zpět nahoru