Přeskočit na Obsah

Oznámení generálního ředitele společnosti Unilever

Publikováno:

Průměrná doba čtení: 4 minuty

Paul Polman odchází; jeho nástupcem byl jmenován Alan Jope

Czech Alan Jope

Londýn / Rotterdam, 29. listopadu 2018: Společnost Unilever dnes oznámila, že se její generální ředitel Paul Polman rozhodl ze společnosti odejít. Do jeho funkce byl s účinností od 1. ledna 2019 jmenován Alan Jope, dosavadní prezident divize Beauty & Personal Care, přičemž Polman mu bude prvního půl roku nápomocen při předávání funkce.

Paul Polman byl generálním ředitelem společnosti Unilever více než 10 let a v oboru spotřebního zboží působí již téměř čtyři desetiletí. Za jeho funkčního období se společnosti dařilo dosahovat setrvalého růstu tržeb i zisků nad úrovní trhu. Její úspěšná průkopnická snaha o nový model udržitelného růstu naplňovala potřeby mnoha partnerů a zároveň vedla k vynikající návratnosti pro akcionáře, když za celé uvedené období dosáhla celková výnosnost vlastního kapitálu 290 %.

Alan Jope (54) vedl největší divizi společnosti Unilever, Beauty & Personal Care od roku 2014 a v nejvyšším vedení společnosti působí již od roku 2011. Má za sebou skvělé výsledky z vedení společnosti Unilever jak na rozvinutých, tak rozvíjejících se trzích. Čtyři roky vedl Unilever v severní Asii, působil jako prezident pro Rusko, Afriku a Blízký Východ a více než deset let působil v pobočce Unilever v USA na různých vedoucích pozicích v divizích Foods, Home Care a Personal Care. Alan nastoupil do společnosti po absolutoriu jako stážista v marketingu v roce 1985.

Předseda představenstva společnosti Unilever Marijn Dekkers řekl: „Paul je výjimečná vedoucí osobnost byznysu. Zcela změnil Unilever a vytvořil z něj jednu z nejlépe fungujících společností ve svém oboru a jednu z nejobdivovanějších firem po celém světě. Způsob, jímž se Paul podílel na definici nové éry zodpovědného kapitalismu, ztělesňuje Plán udržitelného rozvoje společnosti Unilever. Díky tomu je označován za jednoho z nejprozíravějších obchodních lídrů své generace.

Jeho vize, motivace a zaměření na výkon v kombinaci s nasazením ve prospěch nejvyšších dlouhodobých cílů společnosti firmu zcela zásadně posílily. Nyní opouští mnohem verzatilnější a odolnější společnost, která si v prostředí svého rychle se měnícího dynamického odvětví stojí velmi dobře. Rád bych mu vyjádřil dík za sebe osobně i za celé představenstvo za jeho přínos pro společnost Unilever.

Představenstvo společnosti s potěším oznamuje, že na základě důkladného a rozsáhlého výběrového řízení do této pozice jmenovalo Alana, který již působil v nejvyšším managementu společnost Unilever na různých pozicích. Disponuje důkladnými znalostmi a zkušenostmi týkajícími se jak našich obchodních činností, tak i oboru a trhů, na kterých působíme. Je silným a dynamickým lídrem, který se vždy zaměřuje na vytváření hodnoty a trvale dosahuje špičkových výkonů. Představenstvo společnosti Alana na této pozici vřele vítá a přeje mu co nejvíce úspěchů.“

Paul Polman uvedl: „Blahopřeji Alanovi k jeho jmenování a těším se na spolupráci s ním během přechodného období. S Alanem úzce spolupracuji již mnoho let a jsem pevně přesvědčen, že pod jeho vedením bude Unilever dlouhodobě prosperovat. Jeho jmenování do této funkce je dokladem, že plánování obměny vedoucích pracovníků a dostatek talentovaných lidí jsou silnou stránkou společnosti Unilever.

Bylo mi ctí stát posledních 10 let v čele společnosti Unilever. Během celé této doby jsem vždy nesmírně oceňoval odhodlání a nasazení našich lidí včetně jejich neutuchajícího úsilí vytvářet společnost, pro kterou je hlavní prioritou naplňovat naše poslání. Jsem jim za to velice vděčný stejně tak, jako jsem vděčný i mnoha dalším partnerům, s nimiž jsme spolupracovali na budování našeho dlouhodobě udržitelného podnikání. Těším se na to, že s mnoha z nich budu i nadále spolupracovat ve své nové úloze, v níž se hodlám zaměřovat na řešení mnoha sociálních a ekologických problémů, kterým dnešní svět čelí.“

Alan Jope uvedl: „Bude pro mne nesmírnou ctí vést společnost Unilever, která je skutečně globální společností plnou talentovaných lidí nabízející jedinečné značky. Za zmíněných 30 let, co již ve společnosti Unilever pracuji, jsem měl příležitost seznámit se s mnoha způsoby, jimiž naše značky přispívají k lepší kvalitě lidského života a každodenně pozitivně ovlivňují více než 2 miliardy lidí.

Vzhledem k naší celosvětové působnosti se můžeme i do budoucna pochlubit silnou pozicí na mnoha důležitých trzích. Hodláme se i nadále zaměřovat na uspokojování potřeb našich zákazníků, jakož i mnoha dalších zúčastněných stran, abychom tak zaručili dlouhodobý růst a zvyšování hodnoty.

Chtěl bych také poděkovat Paulovi za jeho skvělé působení v čele společnosti Unilever a těším se, že s ním budu úzce spolupracovat během přechodného období.”

Paul Polman odejde z pozice CEO a člena představenstva k 31. prosinci 2018. Během prvního pololetí roku 2019 bude nápomocen předání funkce a společnost opustí začátkem července.

V blízké době bude také oznámeno, kdo bude nově jmenován do funkce prezidenta divize Beauty & Personal Care.

Zpět nahoru