Unilever zveřejňuje svého druhu první report o lidských právech

Červen 2015: Zveřejnili jsme první report, který shrnuje práci Unileveru, kterou činí v oblasti lidských práv. Report dokumentuje oblasti, ve kterých naše společnost ušla významné kroky kupředu a zároveň vymezuje výzvy, které jsou před námi.

Navyšování našich snah

V roce 2014 jsme formalizovali naše závazky, které se týkající zlepšování lidských práv napříč naším hodnotovým řetězcem. Tyto hodnoty jsou popsány v rámci našeho pilíře, který se zaměřuje na zlepšování živobytí (Enhancing Livelihoods pillar) a nalezneme jej v našem Unilever plánu udržitelného rozvoje. Od té doby jsme v tomto ohledu značně navýšili naše snahy.

Stali jsme se první společností, která přijala dokument ‚UN Guiding Principles Reporting Framework’ vydaný Spojenými národy, což je vůbec první obsáhlý průvodce pro společnosti s informacemi o tom, jak je třeba oznamovat plnění Pravidel Spojených národů týkajících se pracovních a lidských práv. A zároveň jsme první společností, která vypracovala tento podrobný a samostatný report.

Dotyčný report - Enhancing Livelihoods, Advancing Human Rights (PDF | 5MB) – nastiňuje náš cíl, kterým je nejen respektování lidských práv, ale hlavně jejich aktivní šíření a podpora jejich pokroku napříč všemi oblastmi podnikání. Report popisuje, jak je v nás hluboce zakořeněn respekt k lidským právům, a tento respekt vkládáme do všeho, co děláme. Zároveň report zdůrazňuje klíčové oblasti našeho pokroku, včetně snahy společnosti Unilever podporovat ženy, bojovat proti sexuálnímu obtěžování a podporovat dialogy ohledně zdraví a bezpečnosti v rámci firmy.

Mimo jiné report také popisuje klíčové oblasti, na které se do budoucna musíme zaměřit, a které zasahují za hranice lidských práv, přičemž zohledňují také naše dodavatele, pracovní podmínky v továrnách a pokračování ve spolupráci s dalšími organizacemi s cílem pozitivně ovlivnit systémovou změnu.

Pokud uspějeme, můžeme toho mnoho získat

Nutnost jednat je nezpochybnitelná, protože podnikání se může rozvíjet pouze ve společnostech, ve kterých jsou lidská práva respektována a dodržována. Výzva je však obrovská. Jsme aktivní ve více než 190 zemích, každá země má vlastní kulturní normu, různé úrovně uplatňování zákona a odlišné pohledy a názory na otázku, co vlastně znamená respektovat lidská práva. Tento ekosystém zahrnuje jak části, které máme pod kontrolou, tak části, ve kterých máme jen určitý vliv. Máme zhruba 172,000 zaměstnanců, ale v našem hodnotovém řetězci hrají roli miliony lidí.

Marcela Manubens, Global VP, Social Impact a autorka reportu vysvětluje: "V Unileveru přijímáme výzvy tohoto druhu. Navzdory tomu, že můžeme hodně ztratit v případě neúspěchu, tak pokud uspějeme, získáme mnohem, mnohem více. Naší ambicí je, aby byla lidská práva zakotvena do každé funkce, každé role a každého koutu naší organizace.“

Zdvojnásobení našich snah

Tento rok bude velmi významný, a to díky snahám, které jsou vynaloženy v rámci rozvoji agendy z roku 2015 a v rámci pařížské dohody týkající se globální smlouvy o klimatu. Lidská práva jsou neoddělitelně spjatá s těmito snahami, protože vliv klimatické změny je hrozbou pro celé lidstvo a má nepředstavitelné dopady, které by nejvíce zasáhly nejchudší vrstvy a komunity.

Paul Polman, CEO říká: „Je příhodné, že teď nastal ten moment, kdy naznačíme naší cestu vpřed. Nyní se musíme poučit z toho, co jsme se naučili, a musíme zdvojnásobit naše úsilí, abychom začlenili podporování lidských práv do struktury našeho podnikání.

(Uvítáme vaše komentáře, můžete je zaslat na adresu: humanrights.report@unilever.com)

Kontakt na oddělení komunikace pro ČR/SR:

UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
Praha 8 – Libeň
180 00


Veronika.Kusikova@unilever.com

Prozkoumat více o těchto tématech

Nahoru

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Neustále hledáme způsoby, jak se spojit s těmi, kteří sdílí zájem o udržitelnou budoucnost.

KONTAKTY

Spojte se se společností Unilever a týmy specialistů nebo najděte kontakty z celého světa.

Kontaktujte nás