Unilever rozšiřuje své cíle na podporu udržitelného rozvoje

Společnost Unilever oznámila, že její iniciativa Unilever Plán Udržitelného Rozvoje má již tři roky velmi dobré výsledky a firma hodlá své cíle v této oblasti dále rozšířit. Jejich účelem je dosáhnout co nejširších změn, které pozitivně ovlivní život lidí na celém světě.

„Po třech letech od spuštění iniciativy Unilever Plánu Udržitelného Rozvoje jsme získali jistotu, že tento projekt skutečně pomáhá rozvoji podnikání a buduje hlubší vztahy s našimi zaměstnanci a spotřebiteli. V roce 2013 jsme dosáhli velmi dobrých výsledků, zejména u těch cílů, jejichž plnění můžeme sami přímo ovlivnit. Díky iniciativě můžeme ušetřit náklady, snižovat rizika a také nám pomáhá v našich aktivitách v oblasti inovací. Největší růst vidíme právě u značek, které se v oblasti udržitelnosti angažují nejvíce. Patří mezi ně například Dove, Lifebuoy, Pureit a Domestos,“ uvedl generální ředitel společnosti Unilever, Paul Polman.

Konference s názvem Making Progress, Driving Change (Dosahujeme pokroku, podporujeme změny), na které včera v Londýně Polman vystoupil, se zúčastnila stovka odborníků udržitelného rozvoje z akademické, neziskové, státní i podnikatelské sféry. Ředitel Unileveru mimo jiné uvedl, že společnost se i nadále zaměří na své silné stránky, které plynou z její velikosti, vlivu, odborných znalostí a zdrojů. Bude chtít docílit zejména systémových změn, ne jen dílčích zlepšení. Proto si také Unilever stanovil ještě ambicióznější cíle při řešení globálních problémů v oblasti trvalé udržitelnosti. Patří mezi ně:

 • Pomoc v boji s klimatickými změnami. Společnost chce zastavit odlesňování planety, kvůli kterému vzniká až 15 % globálních emisí skleníkových plynů.
 • Zlepšit oblast výživy díky podpoře trvale udržitelného zemědělství a zajištění obživy pro drobné zemědělce. Farmáři v Asii a subsaharské Africe produkují 80 % všech potravin.
 • Zlepšit zdraví a kvalitu života tím, že pomůže zajistit přístup k nezávadné pitné vodě, ke kanalizaci a přispěje k rozvoji správných hygienických návyků.

V oblasti sociální odpovědnosti společnost potvrdila, že díky Unilever Plánu Udržitelného Rozvoje významně rozšířila pilíř zlepšování životních podmínek, který se nyní zaměřuje na:

 • Rovné podmínky na pracovišti.
 • Příležitosti pro ženy.
 • Rozvoj inkluzivního podnikání.

Unilever tyto oblasti vnímá jako platformu pro svůj další rozvoj a považuje je za důležité z hlediska podnikatelských aktivit.

„S rozšiřováním našich aktivit, které mohou zajistit trvale udržitelný a spravedlivý růst, máme dobré výsledky. Ale musíme pro to dělat ještě více. Vždy jsme považovali roli firem v této oblasti za významnou. Společnost Unilever si proto klade ještě náročnější cíle v klíčových oblastech, ve kterých si slibujeme pokročit nejvíce a kde úspěch závisí především na naší práci. Využijeme své velikosti a budeme spolupracovat s ostatními partnery, abychom dosáhli příslovečného bodu zlomu, kdy rozdíl je už vidět a je trvalý,“ dodal Polman.

Detailní přehled výsledků plnění cílů programů v rámci iniciativy Unilever Plánu Udržitelného rozvoje a filozofie společnosti Unilever k transformačním změnám najdete online pod tímto odkazem: www.unilever.com/sustainable-living/

Pro Media

V listopadu 2010 představila společnost Unilever novou iniciativu Unilever Sustainable Living Plan (Unilever Plán Udržitelného Rozvoje), v níž se zavázala k deseti letům podpory trvale udržitelného růstu. Od podobných se tento plán odlišuje tím, že zahrnuje celý hodnotový řetězec. Plán přebírá odpovědnost nejen za vlastní a přímé aktivity společnosti Unilever, ale také za dodavatele, distributory a za to, jak zákazníci používají výrobky společnosti Unilever.

Iniciativa si do roku 2020 stanovila následující hlavní cíle:

 • Pomoci více než miliardě lidí zlepšit jejich zdraví a životní podmínky.
 • O polovinu snížit ekologickou stopu našich produktů.
 • Používat 100 % surovin z trvale udržitelné zemědělské produkce a pomoci milionům lidí v jejich obživě.

Ke konci roku 2013 vykázala společnost Unilever tyto výsledky:

 • 48 % zemědělských surovin je z trvale udržitelných zdrojů, proti 14 % v roce 2010.
 • Díky značkám Lifebuoy, Signal, Pureit a Dove se nyní 303 milionů lidí těší z lepšího zdraví a kvality života, proti 52 milionům v roce 2010.
 • Většina potravin a nápojů od společnosti Unilever splňuje národní výživové normy; 31 % potravin a nápojů splňuje nejvyšší výživové normy, které vycházejí z celosvětově uznávaných výživových doporučení.
 • Společnost pomohla, mj. také formou vzdělávání, více než 570 000 malozemědělců a zvýšila podíl žen mikropodnikatelek zapojených v Indii do pracovního programu Shakti ze 48 000 v roce 2012 na 65 000 v roce 2013.

Ve svých továrnách společnost Unilever dosáhla v roce 2013 výborných výsledků:

 • Snížení emisí CO2 z energií o 32 % na tunu výroby od roku 2008, což představuje ekvivalent 200 000 aut, která již nejezdí po silnicích.
 • Snížení spotřeby vody o 29 % na tunu výroby, což představuje úsporu dvou litrů na každého člověka na planetě.
 • Snížení produkce odpadů o dvě třetiny na tunu výroby, tj. o 97 000 tun odpadu méně v roce 2013 ve srovnání s rokem 2008.
 • Již plná třetina provozů společnosti Unilever (170) neprodukuje žádný neškodlivý odpad, který by se musel skládkovat - ve srovnání s 35 provozy v roce 2010.

Značky, které se nejvíce angažují na poli trvalé udržitelnosti, jsou mezi těmi, které vykazují nejrychlejší růst:

 • Značky Dove, Lifebuoy, Domestos a Pureit rostly v průměru za poslední tři roky dvouciferně.

Úspora nákladů:

 • Od roku 2008 nebylo vynaloženo celkem 350 milionů euro díky úspoře surovin a energií díky opatřením nákladové efektivity v našich továrnách.
 • Zavedli jsme novou obalovou technologii, která funguje na bázi vstřikování plynu do plastových lahví, čímž dochází k tvorbě vzduchových bublin a snížení množství použitého plastu o 15 % . Tato technologie se nyní používá u produktu Dove Body Wash a plánuje se její rozšíření napříč celým portfoliem. Po jejím plošném zavedení lze potenciálně ušetřit 27 000 tun plastu.

Inovace a změna chování spotřebitelů díky našim značkám:

 • Uvedení menších, stlačených deodorantů Sure, Dove a Vaseline na britský trh: úspora přibližně 25 % emisí CO2 na jedno balení; přibližně 40 % všech dámských deodorantů, které ve Velké Británii dnes prodáváme, jsou tzv. stlačené deodoranty.
 • Mýdlo Lifebuoy Colour Changing: motivuje děti, aby si dostatečně dlouho myly ruce mýdlem – po 10 vteřinách mění barvu – a právě 10 vteřin je doba nutná na to, aby se ruce zbavily nebezpečných bakterií.
 • Kampaň značek Becel a Flora pro.activ It Takes a Village: jejím cílem je pomoci lidem se zvýšeným cholesterolem osvojit si zdravější stravovací/životní návyky. Tato kampaň již běží ve vesnicích v šesti zemích; zapojilo se do ní 500 lidí a již 89 % z nich se podařilo snížit cholesterol.
Czech Republic

UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
Praha 8 – Libeň
180 00

+420 224 071 612
Veronika.Kusikova@unilever.com

Prozkoumat více o těchto tématech

Nahoru

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Neustále hledáme způsoby, jak se spojit s těmi, kteří sdílí zájem o udržitelnou budoucnost.

KONTAKTY

Spojte se se společností Unilever a týmy specialistů nebo najděte kontakty z celého světa.

Kontaktujte nás