Vysokoškolský průzkum na téma udržitelnost

88 % vysokoškoláků považuje udržitelné chování za důležité, správnou definici však zná jen 17 % z nich. Průzkum* mezi studenty českých a slovenských vysokých škol odhalil nízkou znalost pojmu udržitelný rozvoj. Pojem podle svého názoru zná 88 % vysokoškoláků, jeho přesný význam však umí objasnit pouze třetina z nich. Podobně jsou na tom i naši slovenští sousedé, výraz zná 85 % vysokoškoláků, ovšem vysvětlit ho dokáže pouze jedna třetina z nich. Průzkum v České republice a na Slovensku realizovala společnost Unilever.

„V průzkumu jsme sledovali i znalosti společenské odpovědnosti firem neboli CSR a i zde jsme u vysokoškoláků zjistili velké mezery. Pouze 23 % českých studentů dokáže definovat pojem CSR. Alarmující výsledky nás utvrdily v tom, že je důležité edukovat veřejnost, především mladé rozvíjející lidi, o důležitosti těchto oblastí,“ komentuje Veronika Kúšiková, manažerka korporátní komunikace společnosti Unilever.

Oproti tomu slovenští studenti (62 %) podle vlastního vyjádření pojem CSR znají, ale konkrétní vysvětlení zná již méně než 1/5 z nich. I přesto jsou studenti z obou zemí přesvědčeni, že se firmám angažovanost v udržitelném rozvoji vyplatí. Podle průzkumu u respondentů zvyšuje společenská odpovědnost firem renomé společnosti a zájem pro takovou společnost pracovat. Není to ovšem důvod k upřednostnění výrobků těchto firem od ostatních.

„Udržitelný rozvoj a CSR řeší dnes již velká část populace. Samozřejmě ani my nejsme výjimkou. Tato problematika je pro nás klíčový pilíř strategie a proto dlouhodobě vyvíjíme takové aktivity a projekty, kterými přispějeme ke „zlepšení světa“. Kromě našeho dlouhodobého závazku v rámci udržitelného rozvoje jsme v říjnu spustili soutěž pro vysokoškoláky, do které se uchazeči mohou zapojit se svými nápady a zároveň se díky komunikaci s tzv. mentory – odborníky vzdělávat.“ říká Florin Trandafirescu, Managing Director Czech Republic, Slovakia.

*Průzkum proběhl prostřednictvím internetového dotazníku společnosti STEM/MARK na počtu 1000 českých vysokoškoláků a 635 studentů vysokých škol na Slovensku v letech 2013 - 2014.

Czech Republic

UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
Praha 8 – Libeň
180 00

+420 224 071 612
Veronika.Kusikova@unilever.com

Prozkoumat více o těchto tématech

Nahoru

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Neustále hledáme způsoby, jak se spojit s těmi, kteří sdílí zájem o udržitelnou budoucnost.

KONTAKTY

Spojte se se společností Unilever a týmy specialistů nebo najděte kontakty z celého světa.

Kontaktujte nás