Unilever uzavřel první globální partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem 0

Přední prodejce a výrobce potravin Unilever včera podepsal dohodu o partnerství s Mezinárodním fondem pro zemědělský rozvoj (IFAD), jež má pomoci ke zlepšení životních podmínek drobných zemědělců po celém světě. Jedná se tak o celosvětově první uzavření spolupráce mezi veřejným a soukromým subjektem.

Pětileté partnerství mezi společností Unilever a IFAD si klade za cíl zlepšit bezpečnost potravin prostřednictvím zvýšení zemědělské produktivity a propojením zemědělců na trhu po celém světě, čímž chtějí zabránit poklesu zemědělské stability a rostoucí nezaměstnanosti. „Zaměřit se pouze na zvyšování zemědělské produktivity není dostačující. Zásadní je širší přístup, který podporuje vznik životaschopných vztahů mezi venkovskými zemědělci a trhy. IFAD uznává, že správné typy investic jsou nezbytné pro zajištění potravin pro budoucí generaci. To je důvod, proč je partnerství, které jsme dnes uzavřeli, tak důležité,“ komentuje prezident IFAD Kanayo Nwanze.

Unilever se v rámci projektu Unilever Plán Udržitelného rozvoje zavázal k získávání všech svých zemědělských surovin co nejšetrnějším způsobem bez velkého dopadu na životní prostředí. „Nyní, více než kdy dříve, svět potřebuje investice do zemědělství, které musejí pocházet jak ze soukromého, tak z veřejného sektoru, aby došlo k reálným změnám.

Pro zvýšení produktivity a zajištění dostatečného množství potravin jsou nezbytní drobní zemědělci i velké zemědělské společnosti. Aby bylo možné přejít k zemědělské výrobě, 1,5 miliardám lidí, kteří se spoléhají na malé farmy, musí být umožněn přístup ke znalostem, příjmům, obchodům a rizikovému managementu, které pocházejí z velkých společností,“ říká Paul Polman, generální ředitel společnosti Unilever.

Okolo 1,2 miliardy lidí žije v chudobě, z čehož 76 % ve venkovských oblastech a 200 tisíc milionů je nezaměstnaných. Tato čísla se zhoršují ve spojitosti s rostoucím počtem obyvatelstva a s tím spojenými požadavky na zvyšování množství potravin. V roce 2050 bude svět čítat okolo 9 miliard obyvatel.

Czech Republic

UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
Praha 8 – Libeň
180 00

+420 224 071 612
Veronika.Kusikova@unilever.com

Prozkoumat více o těchto tématech

Nahoru

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Neustále hledáme způsoby, jak se spojit s těmi, kteří sdílí zájem o udržitelnou budoucnost.

KONTAKTY

Spojte se se společností Unilever a týmy specialistů nebo najděte kontakty z celého světa.

Kontaktujte nás