Průzkum ukázal, jak si Češi váží svých zubů

Českou společností v posledních měsících zahýbalo téma plného hrazení amalgámových plomb. Jedním z argumentů stomatologů je i tvrzení, že zubnímu kazu lze úspěšně předcházet prevencí. Průzkum, který na začátku roku 2013 iniciovala známá značka zubní hygieny Signal, patřící společnosti Unilever, se zaměřil na otázky, jak se Češi věnují péči o svůj chrup.

Návštěvy zubního lékaře

Unilever logo

První otázka se týkala četnosti návštěvy stomatologické ordinace. Velmi pozitivní u této otázky bylo zjištění, že 46 % lidí chodí na preventivní prohlídky jednou za půl roku a dalších 39 % jednou ročně. Znamená to, že 85 % lidí bere otázku zdraví svých zubů velmi vážně a je zde vidět pozitivní trend péče o svůj zevnějšek. Pouze 7 % lidí uvedlo, že zubaře navštěvuje nepravidelně nebo vůbec.

MUDr. David Kadlec z domažlické zubní ordinace k tomu říká:„Je potěšující, že většina dotázaných dbá o své zuby a dvakrát nebo alespoň jednou ročně navštíví svého zubního lékaře za účelem preventivní prohlídky.Zejména ve stomatologii je totiž prevence velmi důležitá, protože mnoho problémů v dutině ústní může začínat zcela bez příznaků a včasná diagnostika usnadňuje léčbu a zvyšuje její úspěšnost.“

Zubní hygienistky jako nadstandard

Druhá otázka se týkala frekvence využívání placených služeb zubních hygienistek. Tento moderní a stále hojněji propagovaný způsob péče o ústní dutinu naráží u Čechů zejména na nedostatek času a také finanční náročnost. Pouze 22 % respondentů navštěvuje ordinaci zubní hygieny alespoň jednou ročně a vůbec jejich služby nevyužívá plných 54 % dotazovaných. Ze zpětné vazby při komunikaci se zubními hygienistkami během průzkumu přitom vyplynulo, že lidé mají zájem o informace ohledně správného čištění zubů nebo výběru zubního kartáčku jak u dospělých, tak u dětí.

„Věřím, že tento výsledek je způsoben faktem, že tyto služby jsou zatím v naší zemi klientům nabízeny relativně krátce,“komentuje dosavadní nízký zájem Čechů diplomovaná dentální hygienistka Michaela Kumherová z Prahy a dodává: „Také je zde o naší práci stále velmi malá informovanost. 54 % dotazovaných tuto službu dle tohoto průzkumu nevyužívá vůbec a já věřím, že velká část těchto lidí o této profesi slyšela poprvé až při vyplňování tohoto dotazníku.

Hygienistka by měla naučit klienta správnou metodu čištění, poradit čím čistit a vysvětlit mu, že správnou ústní hygienou ušetří mnoho peněz za případné zubní výplně či léčbu parodontózy. Dentální hygiena je součástí zdravého životního stylu, který se v ČR stále teprve rozvíjí.“

Pravidelnost čištění

Otázka, která nesměla chybět, se týkala toho, jak často si lidé čistí chrup. Velmi pozitivní zprávou je, že 73 % si čistí zuby dvakrát denně a 15 % dokonce více než dvakrát denně. Otázkou samozřejmě zůstává kvalita samotného čištění, ale uvedená čísla hovoří jasně o tom, že Češi mají v tomto ohledu velmi dobré návyky.

Kartáček jako základ správného čištění

Podle MUDr. Davida Kadlece by si lidé měli měnit kartáček zhruba každé tři měsíce a při viditelné opotřebovanosti štětinek i dříve. Průzkum Signalu ukázal, že Češi toto pravidlo rovněž znají a dodržují. Plných 45 % dotázaných mění kartáček ihned, jak vidí známky opotřebení a 34 % zhruba po čtvrt roce. Pouhých 5 % „respondentů mění svůj kartáček déle, než po půl roce.

A jak mezi zuby?

Pražská zubní hygienistka Michaela Kumherová ve svých doporučeních klade velký důraz na čištění mezizubního prostoru, kde je největší riziko vzniku zubního kamene. K tomu slouží různé nitě, mezizubní kartáčky, irigátory a podobně. Další dotaz byl tedy zaměřen na to, zda lidé používají i jiné pomůcky ústní hygieny, než zubní kartáček a pastu. V odpovědích na tuto otázku je zřejmé, že se na jejich používání podepisuje nedostatek našeho času – pouze 25 % účastníků průzkumu je používá pravidelně. 39 % pak v dotazníku označilo občasné používání dalších pomůcek a plných 36 % lidí je nepoužívá vůbec.

„Péče o mezizubní prostory je specifičtější a pro každého může znamenat používání jiných pomůcek. Čištění u nich vyžaduje mnohdy větší zručnost, než je tomu u zubního kartáčku. Domnívám se, že to přispívá k jejich omezenějšímu používání,“komentuje výsledek této anketní otázky zubní lékař MUDr. David Kadlec.

Počet respondentů

Průzkum Signalu proběhl na reprezentativním vzorku z celé České republiky. Při osobních pohovorechve 22 českých městech vyplnilo shosteskami a zubními hygienistkami dotazníky celkem 1107 osob, dalších 435 respondentů pak zodpovědělo stejné dotazy na Facebooku. Celkem se tedy tohoto průzkumu plnohodnotně zúčastnilo 1542 respondentů.

Metodika

Výzkum probíhal od února do března 2013 dotazníkovou formou a to na dvou frontách. V prodejnách řady obchodních řetězců a drogérií respondenti oslovováni zubními hygienistkami a hosteskami k vyplnění jednoduchého dotazníku. Ten obsahoval celkem 5 otázek, zaměřených na ústní hygienu a péči o zuby. Stejný dotazník pak bylo možné vyplnit na facebookových stránkách Signalu.

Czech Republic

UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
Praha 8 – Libeň
180 00

+420 224 071 612
Veronika.Kusikova@unilever.com

Prozkoumat více o těchto tématech

Nahoru

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Neustále hledáme způsoby, jak se spojit s těmi, kteří sdílí zájem o udržitelnou budoucnost.

KONTAKTY

Spojte se se společností Unilever a týmy specialistů nebo najděte kontakty z celého světa.

Kontaktujte nás