Unilever sníží v ČR množství kamionové dopravy

Společnost Unilever představila nový projekt financovaný ze zdrojů EU, který povede ke snížení počtu najetých kilometrů kamionů na evropských cestách přibližně o 200 mil. kilometrů ročně do konce roku 2014 a to v porovnání s úrovní v roce 2010. Z toho přibližně 2,2 mil. kilometrů v České republice.

„Nový program dopravního managementu společnosti přispěje k podstatnému snížení vlivu dodavatelského řetězce Unilever na životní prostředí a evropskou síť silnic,“ říká Michal Glacner, Logistic Director, UNILEVER Central Europe.

Na základě smlouvy podepsané s Evropskou komisí bude zřízena nová síť hlavních uzlů, která bude řízena logistickým centrem Unilever (Unilever´s Ultralogistik) v Katowicích. Celý projekt bude používat nejnovější technologii za účelem optimalizace vytíženosti nákladu používaných kamionů. Jde o nejrozsáhlejší projekt svého druhu s ohledem na velikost a rozsah v rámci EU a významně přispěje k prosazení Plánu udržitelného rozvoje společnosti Unilever (USLP), který si vytknul za cíl zdvojnásobit objem jejího podnikání při snížení vlivu na životní prostředí do roku 2020.

Unilever se ve svém Plánu udržitelného rozvoje zavázal, že do roku 2020 zajistí produkci emisí CO2 ze své globální logistické sítě na úrovni nebo pod úroveň roku 2010 – navzdory podstatně vyšším objemům, které budou generované růstem společnosti. Toto bude představovat zlepšení o 40 % v účinnosti snížení CO2.

Předpokládá se, že tento nový projekt vyloučí do konce roku 2014 ekvivalentní hodnotu 154 000 cest kamionů mezi Bruselem a Varšavou nebo více jak 260 000 cest kamionů mezi Berlínem a Bruselem a to v porovnání s rokem 2010. Snížení dopravy by mělo nastat téměř ve všech členských zemích EU, zejména by mělo mít vliv na oblasti častého vzniku dopravní zácpy.

Snížení uhlíkové stopy

Méně kamionů na silniční síti bude mít za následek snížení emisí uhlíku. Projekt předpokládá do konce roku 2014 snížení uhlíkové stopy naší logistické sítě kolem 15 000 tun CO2 každý rok, v porovnání s rokem 2010. 

Jan Zijderveld, prezident Unilever Europe prohlásil: „Tento projekt představuje hlavní krok vpřed při prosazování Plánu trvale udržitelného rozvoje společnosti Unilever. Vede ke snižování počtu najetých kilometrů našimi kamiony a následkem toho dojde k významnému snížení vlivu našeho podnikání na životní prostředí. Nicméně obchodní výhody této iniciativy jsou stejně důležité a ještě jednou představují ziskový příklad prosazování trvale udržitelného rozvoje do našeho podnikání. Tento projekt nejenom sníží uhlíkovou stopu, ale následkem toho dojde k dlouhodobým úsporám a toto přispěje k ještě větší efektivitě našeho podnikání a cenové efektivitě“.

Logistické centrum Unilever (Unilever´s Ultralogistik) v Katowicích bude řídit síť regionálních hlavních uzlů a každý z hlavních uzlů bude zodpovědný za snížení počtu najetých kilometrů vozidel se zajištěním toho, že kamiony budou více naplněné a to jak při evropských cestách od dodavatelů do továren, tak i z továren do skladů.

Marco Polo je financující program EU pro logistické provozovatele, kteří se zavázali k udržitelné přepravě zboží po Evropě. V letech 2003 a 2009 získalo financování projektů přes 500 firem. Druhý program Marco Polo běží od roku 2007 do roku 2013 s rozšířeným rozpočtem a ještě větší ambicí. Jednou z klíčových priorit tohoto projektu je omezení silniční dopravy.

V roce 2011 dosáhla společnost Unilever 8 % zlepšení v účinnosti produkce emisí CO2 z jejích přepravních provozů v porovnání s rokem 2010.

Czech Republic

UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
Praha 8 – Libeň
180 00

+420 224 071 612
Veronika.Kusikova@unilever.com

Prozkoumat více o těchto tématech

Nahoru

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Neustále hledáme způsoby, jak se spojit s těmi, kteří sdílí zájem o udržitelnou budoucnost.

KONTAKTY

Spojte se se společností Unilever a týmy specialistů nebo najděte kontakty z celého světa.

Kontaktujte nás