Zaměstnanci Unileveru čistili říčku Rokytku

V rámci Unilever Plánu Udržitelného Rozvoje, který společnost představila v roce 2010, proběhl v pátek 21. září u říčky Rokytky dobrovolnický den. Téměř 80 zaměstnanců se sešlo, aby strávilo den čištěním břehu a přilehlého okolí v úseku od Počernického rybníku po Vysočany, tedy zhruba 12 km toku.

Téměř 80 dobrovolníků z řad zaměstnanců společnosti Unilever vyrazilo v pátek 21. září do Hrdlořez za společným cílem. Nejednalo se o procházku v přírodě. Unilever se tentokrát rozhodl vyčistit a tím i zvelebit břehy říčky Rokytky.

„Podobnou aktivitu jsme uskutečnili již v loňském roce. Tehdy jsme pomáhali s údržbou Průhonického parku, a protože to sklidilo u našich zaměstnanců úspěch, vzešel z jejich strany požadavek na další akci podobného rázu. Spojili jsme se opět se sdružením Tereza a společně naplánovali další dobrovolnický den,“ říká Martina Janebová, mluvčí společnosti Unilever. „Rozdělili jsme se do skupin po obou březích říčky a odklízeli odpadky, které tvořily z velké části odhozené PET lahve, kabely, plechovky, igelitové sáčky, papíry apod. Odvoz nasbíraných odpadků následně zajistily Lesy hlavního města Prahy,“ dodává Martina Janebová.

Unilever představil v roce 2010 Plán udržitelného rozvoje, který si klade za cíl do roku 2020 snížit na polovinu výrobní a spotřební dopad svých výrobků na životní prostředí, pomoci 1 miliardě lidí ke zlepšení zdraví a životního stylu a zlepšit podmínky sta tisícům lidí společně s rozvojem svého podnikání.

Konkrétní plán pro Českou republiku zahrnuje mimo jiné i dobrovolnické aktivity zaměstnanců zaměřené na ochranu životního prostředí. Akce byla zaštítěna občanským sdružením TEREZA ve spolupráci s Lesy hlavního města Prahy.

Czech Republic

UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
Praha 8 – Libeň
180 00

+420 224 071 612
Veronika.Kusikova@unilever.com

Prozkoumat více o těchto tématech

Nahoru

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Neustále hledáme způsoby, jak se spojit s těmi, kteří sdílí zájem o udržitelnou budoucnost.

KONTAKTY

Spojte se se společností Unilever a týmy specialistů nebo najděte kontakty z celého světa.

Kontaktujte nás