Unilever chce zmírnit svůj dopad na životní prostředí

Společnost Unilever představuje i v České republice svůj celosvětový plán udržitelného rozvoje. Jeho cílem je snížit do roku 2020 o celou polovinu dopad výroby i celého životního cyklu produktů společnosti Unilever na životní prostředí. Unilever plán udržitelného rozvoje je postaven na zdraví a životním stylu, snížení dopadu skleníkových plynů na životní prostředí, partnerství s místními organizacemi zaměřenými na ekologii a stoprocentní použití udržitelných zdrojů.

farewell to the forest

Unilever chce vytvořit takovou budoucnost, ve které se zlepší kvalita života lidí, aniž by to mělo vzrůstající dopad na životní prostředí. Celosvětově chce Unilever touto kampaní oslovit miliardu spotřebitelů, zlepšit jejich zdravotní stav a životní podmínky. Za své aktivity v oblasti udržitelného rozvoje získal Unilever první místo v globálním on-line průzkumu a byl odměněn Cenou etické zodpovědnosti.

Agentura GlobeScan v dubnu 2011 provedla průzkum zodpovědnosti firem. Celých 15 % z 559 dotazovaných expertů vyhodnotilo společnost Unilever jako lídra v prosazování udržitelnosti. Unilever tak získal prestižní ocenění v kategorii, kterou uděluje Společnost pro etiku. V roce 2010 to bylo o 10 % méně. Tento posun byl dosažen právě díky zveřejnění Unilever Plánu udržitelného rozvoje. Porotci tak potvrdili, že snaha Unileveru je jednou z největších a nejviditelnějších za poslední roky.

Celosvětový Plán udržitelného rozvoje se zaměřuje na konkrétní cíle: pomoct více jak jedné miliardě lidí zlepšit jejich zdraví a životní úroveň, snížit o polovinu dopad na životní prostředí a zajistit 100 % využití zemědělských surovin. Byly vytvořeny i dílčí plány pro jednotlivé časti světa včetně plánu pro střední Evropu a Českou republiku.

Zdraví a životní styl

Společnost Unilever reaguje na současnou situaci, kdy se jedním z největších problémů naší civilizace stává obezita a zvyšující se výskyt srdečních chorob. To je důvod, proč uvádí na všech svých potravinách podrobné informace o doporučených denních množství a výživové hodnotě, snižuje hladinu nasycených tuků a trans tuků ve svých margarínech, vyrábí produkty s nižším obsahem soli a zapojila se do programu Vím, co jím. O změnu životního stylu svých spotřebitelů se pokouší také prostřednictvím svého produktu Flora, který je svou kampaní „Milujte své srdce“ motivuje ke změně stravovacích návyků.

Neexistuje ale jen obezita a špatné stravovací návyky. Proto společnost Unilever spolupořádá Pochod proti hladu (End hunger: Walk the World), který je symbolický tím, že ve stejný den vyrazí lidé v různých koutech planety na pochod, aby tak symbolicky obešli celý svět a upozornili na stále existující problém hladu. Ten trápí jednu miliardu lidí a z toho více než 400 milionů jsou děti. Význam pochodu a počet účastníků rok od roku narůstá. Další z faktorů, který velmi ovlivňuje zdraví, je hygiena. Proto Unilever stále pracuje na výrobě a inovacích svých produktů.

Snížení dopadu na životní prostředí

Unilever zaváděním nových opatření jako je například úsporné osvětlení, rozšíření solárních systémů ve svých továrnách, třídění odpadu a omezení distribuce a cestování svých zaměstnanců výrazně přispívá k snižování odpadů a emisí CO2.

„Také našim zaměstnancům dáváme možnost aktivně se zapojit do Plánu udržitelného rozvoje,“ říká Martina Janebová, tisková mluvčí společnosti Unilever. „Zavedli jsme proto projekt Zelená kancelář, ve kterém chceme vytvořit pracoviště, na které naši zaměstnanci mohou být hrdí a sami mohou přispět k tomu vytvářet takové pracoviště, které bude šetrné k životnímu prostředí,“ dodává Martina Janebová.

K zefektivnění aktivit, které povedou ke snížování dopadu na životní prostředí, uzavírá společnost Unilever dlouhodobá partnerství. Jedním z nich je v České republice i Sdružení Tereza, v jehož rámci je podporován program Globe, do kterého jsou zapojeni studenti mapující ukazatele životního prostředí. Unilever se podílí také na třídění a recyklaci obalového odpadu.

V celé České republice se tak i díky Unileveru a jeho zapojení do systému EKO-KOM podařilo v roce 2010 snížit produkci skleníkových plynů o 954 579 tun CO2 a uspořit tak tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok 260 tisíc domácností nebo také 10 % aut v celé České republice.

Podpora místních komunit

Unilever v České republice podporuje soutěž o zdravé výživě SAPERE – vědět, jak žít. Tento projekt je organizován pro žáky základních a středních škol a je zaměřen na oblast teoretických a praktických znalostí zdravého životního stylu včetně zdravé výživy.

Společnosti Unilever pomáhá i svými výrobky. V České republice již několik let spolupracuje s občanským sdružením Česká Federace potravinových bank. Toto sdružení je nevládní, apolitické a zaměřuje se na humanitární pomoc. Shromažďuje zdarma potraviny, skladuje a přiděluje je humanitárním nebo charitativním organizacím, které poskytují potravinovou pomoc potřebným lidem. Rovněž společnost Unilever dodává potraviny do Nemocnice Motol a Královské Vinohrady.

Lidé v Unileveru

V neposlední řadě jsou pro společnost Unilever důležití její zaměstnanci, jejich integrita a hodnoty. Umožňuje jim podílet se a spoluvytvářet Plán udržitelného rozvoje, zlepšuje jejich zdraví a výživu a nabízí flexibilní práci. Podporuje jejich účast na dobrovolnických pracích a účasti na sociálních projektech

Více na www.sustainable-living.unilever.com

Czech Republic

UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
Praha 8 – Libeň
180 00

+420 224 071 612
Veronika.Kusikova@unilever.com

Prozkoumat více o těchto tématech

Nahoru

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Neustále hledáme způsoby, jak se spojit s těmi, kteří sdílí zájem o udržitelnou budoucnost.

KONTAKTY

Spojte se se společností Unilever a týmy specialistů nebo najděte kontakty z celého světa.

Kontaktujte nás