Unilever úspěšně podporuje zdraví a ekologii – lokálně i mezinárodně

Společnost Unilever Česká republika se letos umístila v soutěži Podnik podporující zdraví, kterou vyhlašuje Státní zdravotní ústav pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. Svůj zájem o zaměstnance a okolí dokázal Unilever i na mezinárodním poli. Již podvanácté stanul na první příčce v rámci žebříčku oceňujícího firmy za odpovědné ekologické chování Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Unilever zvítězil v kategorii potravin a nápojů (Food & Beverages).

Unilever logo

Firma Unilever získala ocenění Podnik podporující zdraví, který platí na následující 3 roky. Umístila se v kategorii Malé a střední podniky za rok 2010. V soutěži se hodnotili kritéria jako podpora zdraví na pracovišti a politika závodu, lidské zdroje a organizace práce či společenská odpovědnost.

„Uspět v tomto auditu nebylo vůbec jednoduché. Státní zdravotní ústav se zaměřil především na spokojenost našich zaměstnanců a na dopad firmy na své okolí. Nám se konkrétně nejvíce podařilo uspět v oblastech podpora zdraví, lidské zdroje a organizace práce, společenská odpovědnost a vliv organizace na životní prostředí. Ve všech těchto oblastech jsme získali 100 % úspěšnosti. V letošním ročníku jsme dosáhli celkového skóre 94 %, ale doufáme, že v dalších letech budeme k vysněné stovce ještě blíže,“ říká Antonín Jiroušek, generální ředitel společnosti Unilever pro Českou republiku.

Unilever se rovněž letos již podvanácté umístil v žebříčku Dow Jones Sustainability Index. Na tomto poli získal celkové hodnocení o jedno procento více než v loňském roce, tedy 83 % za společenský, ekonomický a ekologický přínos, který byl hodnocen podle 22 výkonnostních kritérií.

Každoroční žebříček DJSI je založen na analýzách korporátního hospodaření, výsledků v oblasti životního prostředí a společenského přínosu. Hodnotí se takové oblasti, jako jsou řízení společnosti, risk management, branding, snižování klimatického dopadu, standardy dodavatelsko-odběratelského řetězce a zaměstnanecké praktiky. Firmy, které se v tomto žebříčku umístí, splňují předpoklad, že management úspěšných společností musí být neustále a dlouhodobě v souladu s trvale udržitelnými byznys modely. Tyto modely je pak nutno přenést do veškerých firemních aktivit.

Unilever se zapojil do každoročního hodnocení již v roce 1999, kdy tento index vznikl. Od té doby pokaždé zvítězil v kategorii potravinářství.

Czech Republic

UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
Praha 8 – Libeň
180 00

+420 224 071 612
Veronika.Kusikova@unilever.com

Prozkoumat více o těchto tématech

Nahoru

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Neustále hledáme způsoby, jak se spojit s těmi, kteří sdílí zájem o udržitelnou budoucnost.

KONTAKTY

Spojte se se společností Unilever a týmy specialistů nebo najděte kontakty z celého světa.

Kontaktujte nás