Trvale udržitelný palmový olej

V roce 2009 byla společnost Unilever jednou z prvních, která se veřejně zavázala ke dlouhodobému cíli zajišťovat 100 % našeho palmového oleje udržitelnou formou. 

Pro nás to znamená palmový olej s certifikovaným původem jednotlivých dodávek pocházející z oddělených zdrojů získávaných přímo udržitelným způsobem, případně ve směsi udržitelného a neudržitelného palmového oleje se sledováním hmotnostní bilance obou zdrojů. Od té doby jsme tvrdě pracovali na tom, abychom tento cíl uskutečnili – a to nejen v našem vlastním dodavatelském řetězci, ale v celém odvětví.

Coby významný koncový uživatel palmového oleje, bere společnost Unilever principy nulového odlesňování velmi vážně a má globální plán snížit ztráty přírodních lesních ploch v roce 2020 na polovinu a také usilovat o to, aby k nim v roce 2030 již vůbec nedocházelo. Našeho cíle dosáhneme jedině tak, že pomůžeme změnit celý trh. V dlouhodobém horizontu budou spotřebitelé nadále používat výrobky s palmovým olejem coby účinnou přísadou jedině tehdy, pokud bude získáván udržitelně. Proto využíváme našeho vlivu, finančních zdrojů a energie, abychom hráli při transformaci celého odvětví vedoucí úlohu.

Zůstáváme zavázáni dohledatelnosti

Nebyla to procházka růžovým sadem. Na cestě k nejvyšší úrovni udržitelnosti je velké množství překážek. Částečně je máme i ve svém současném řetězci. Takže jaká je aktuální situace palmového oleje v dodavatelském řetězci společnosti Unilever?

Listopad 2015:

  • Společnost Unilever je v oblasti spotřebního zboží největším uživatelem palmového oleje s certifikovaným původem jednotlivých dodávek; toto množství (310 421 tun) zahrnuje jak palmový olej s plně oddělenou distribucí, tak i směs certifikovaného a necertifikovaného oleje.
  • 20 % našeho palmového oleje již nyní pochází ze zdrojů s certifikovaným původem jednotlivých dodávek (oproti 9 % v roce 2014).
  • Implementujeme komplexní dohledatelnost a ověřování monitorovacího nástroje Global Forest Watch v partnerství s organizací World Resources Institute, stejně jako s našimi ostatními partnery Proforest a Daemeter. Transparentnost zůstává i nadále prioritou.
  • Již lze dohledat 72 % našeho objemu (2 064 lisoven) alespoň k lisovně v zemi původu. Dle odhadu se jedná zhruba o tři čtvrtiny z celého odvětví.
  • 50 % těchto lisoven bylo podrobeno přezkoumání původu palmového oleje. Pracujeme na tom, aby přezkoumání původu bylo provedeno i u zbývajících lisoven.
  • A co je důležité, 100 % palmového oleje pro naši novou továrnu Sei Mangkei lze dohledat k lisovnám a potenciálně vede ke 25 000 nezávislým drobným zemědělcům v okolí.

Zatímco naším cílem i nadále zůstává 100% dohledatelný palmový olej s certifikovaným původem jednotlivých dodávek do roku 2020, můžeme potvrdit, že koncem roku 2017 budou veškeré zdroje palmového oleje nepocházejícího od drobných pěstitelů v souladu s našimi Zásadami.

Přečtěte si více o naší práci s drobnými pěstiteli palmového oleje (PDF | 720 KB)


Využíváme svého vlivu ke změně systému

Naše velikost nám dává příležitost ovlivnit zbytek odvětví. Proto aktivně podporujeme ostatní společnosti obchodující se spotřebním zbožím v jejich závazcích k nulovému odlesňování prostřednictvím organizací, jako jsou Consumer Goods Forum, Tropical Forest Alliance, RSPO, New York Declaration on Forests, Banking Environment Initiative a World Business Council for Sustainable Development.Tento závazek pomohl zvýšit laťku pro mnoho ostatních, kteří následovali. Tyto společnosti byly oceněny v nedávném hodnocení Global Canopy Forests 500 Ranking.

V důsledku těchto snah se na více než 90 % celosvětově prodávaného palmového oleje vztahují závazky k udržitelnosti. Děláme pokroky, ale jako odvětví musíme udělat více, počínaje tím, že tyto sliby proměníme v činy. Jedině opatření provedená v měřítku, které změní trhy, zabrání odlesňování a ochrání drobné zemědělce.

Na jakých větších změnách systému pracujeme:

  • V současné době formou konzultací spolupracujeme s předními odborníky ochrany životního prostředí i jiných oborů, nevládními organizacemi a dodavateli, abychom obnovili naše zásady pro získávání palmového oleje Palm Oil Sourcing Policy z roku 2013.
  • Společnost Unilever se aktivně zasazuje o sbližování metodik studie zdrojů s vysokým obsahem uhlíku s cílem poskytovat jasné a ambiciózní standardy pro pěstitele, obchodníky a zákazníky.
  • Definujeme strategii pro drobné zemědělce a metodiky implementace.
  • Společnost Unilever bude i nadále hledat širší zapojení odvětví s cílem podporovat nejlepší postupy řízení pro stávající drobné plantáže a zkoumat způsoby, jak dostat pod kontrolu lesní požáry, ke kterým každoročně dochází během období sucha v Indonésii.

Prozkoumat více o těchto tématech

Nahoru

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Neustále hledáme způsoby, jak se spojit s těmi, kteří sdílí zájem o udržitelnou budoucnost.

KONTAKTY

Spojte se se společností Unilever a týmy specialistů nebo najděte kontakty z celého světa.

Kontaktujte nás