Paul Polman oceňuje historickou Pařížskou dohodu

Náš CEO vydal prohlášení, v němž reaguje na Pařížskou dohodu týkající se změn klimatu uzavřenou na fóru COP21.

Paul Polman speaking at a WBCSD event at the COP21 in Paris Paul Polman with Manuel Pulgar Vidal and Jack Ma, December 2015 Paul Polman at COP21 in Paris

"97 % vědců nás přesvědčilo, že máme co do činění s problémem. Sice ještě existuje zhruba 3 % těch, kteří popírají změnu klimatu – stává se z nich však ohrožený druh."

Paul Polman

„97 % vědců nás přesvědčilo, že máme co do činění s problémem. Sice ještě existuje zhruba 3 % těch, kteří popírají změnu klimatu – stává se z nich však ohrožený druh.“

„Svět vyžadoval přijetí opatření ve věci klimatických změn a mezinárodní komunita reagovala. Dnešní dohoda bez sebemenších pochyb dokazuje, že když před sebou máme společnou překážku, dokážeme se sjednotit a řešit i ty nejpalčivější problémy. Jsme schopni předcházet tragédiím, které by se dotkly mnoha milionů lidí, na něž by měla změna klimatu největší dopad, a zajistit ekonomickou prosperitu světa i v 21. století.

Schopnost ukázat správný směr, kterou prokázala francouzská a peruánská vláda integrací opatření v rámci měst, regionů, firem a občanských sdružení, spolu s formálními jednáními uskutečněnými v uplynulém roce, vdechla život bezprecedentnímu hnutí v privátním sektoru, jehož cílem je podpořit ambiciózní celosvětovou dohodu.

Zcela zřejmý signál firmám a investorům

Výsledkem je jednoznačný signál podnikům a finančním komunitám, signál, jenž bude motorem skutečné změny v celosvětové ekonomice:

  • Miliardy dolarů, které přislíbily rozvinuté země, se spojí s triliony dolarů, jež budou proudit do investic na snížení emisí oxidu uhličitého.
  • Stovky podniků provedou klíčová opatření, mezi která patří například 100% přechod na obnovitelné zdroje energie, a tato opatření se stanou normou pro stovky tisíc lidí.
  • Zvýší se investice v oblastech týkajících se nízkého obsahu oxidu uhličitého. Současně se dá očekávat, že s tím, jak se svět začne soustředit na tento historický okamžik a začne implementovat závazky přislíbené v Paříži, tempo změn se zvýší.

Důsledky této dohody sahají daleko za hranice vládních usnesení a nařízení. Svět začíná chápat skutečnost, že se pouštíme do bezprecedentního projektu, jehož cílem je zbavit celosvětovou ekonomiku oxidu uhličitého. Proto tyto důsledky pocítí banky, burzy cenných papírů, výkonné výbory i výzkumná centra. Tato realizace otevře stavidla trilionům dolarů a neskutečné kreativitě a inovativnosti soukromého sektoru, který přijme tuto výzvu způsobem, jenž odvrátí nejzávažnější dopady změny klimatu.

Vedení pro lepší budoucnost

Tato dohoda je základem pro zcela jasný směr: ještě během života aktuálně žijících lidí zbavit celosvětovou ekonomiku oxidu uhličitého a začít sklízet ovoce zrychlených investic do infrastruktury, čistšího vzduchu, větší bezpečnosti a neustále rostoucí globální ekonomiky prosté oxidu uhličitého.

Tento úspěch je nejen důkazem o výjimečných vůdčích schopnostech lidí, jako je prezident Hollande, Laurent Fabius, Ségolène Royal, Manuel Pulgar-Vidal a Laurence Tubiana, ale také svědčí o síle vedení celé OSN. Neúnavnost a odhodlání dosáhnout výsledku, jehož jsme dnes svědky, prokázali jak generální sekretář OSN Ban Ki-moon, tak i výkonná tajemnice UNFCC (Rámcová úmluva OSN o změně klimatu) Christiana Figueres.

Podpoření růstu, konec chudoby

Dnešní dohoda je pomyslnou zálohou na šířeji pojaté cíle udržitelného rozvoje (Global Goals) přijaté OSN v září, jejichž záměrem je ukončit chudobu naší generace. Je to v zásadě velice jednoduché: pokud nebudeme řešit změnu klimatu, nebudeme schopni zachovat ani ekonomický růst, ani zbavit svět chudoby.

Vlády, podniky a lidé na celém světě si nyní jasně uvědomují, že cena za nečinnost výrazně převyšuje to, co zaplatíme, budeme-li jednat. Dosáhnout ekonomiky s nulovými emisemi je největší obchodní příležitost tohoto století.

Rovněž musíme vyzdvihnout promyšlené vedení Celosvětové komise pro ekonomiku a klima (Global Commission on the Economy and Climate), jejíž práce za poslední dva roky pomohla mnoha ekonomickým lídrům pochopit základní výhody rozhodných kroků ve prospěch klimatu a porozumět tomu, jaký význam má společné blaho pro národní zájmy. Tato práce v kombinaci s mobilizací Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (World Business Council for Sustainable Development), Světového ekonomického fóra, Světové organizace společenské odpovědnosti (United Nations Global Compact) a koalice ‚We Mean Business‘ urychlila obchodní vedení způsobem, s jakým jsme se dosud nesetkali.

Celosvětový cíl: společná odpovědnost

Programy, jako je iniciativa ‚Low Carbon Technology Partnership Initiative‘ prosazované Světovou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (World Business Council for Sustainable Development), a propagace ze strany stovek výkonných ředitelů navždy změnily úhel pohledu korporátních společností a jejich jednání v souvislosti s klimatem. Studie potvrdily, že víme, jak do roku 2030 odstranit od 65 % až do 96 % emisí. Pařížská dohoda potvrzuje, že to musíme také udělat. Firmy nyní mohou prosazovat své ambiciózní plány s vědomím, že vlády celého světa jasně stanovily směr, kterým se nyní vydáváme, a budou implementovat strategické rámce, jimiž tyto plány podpoří.

A Paříž je samozřejmě jen začátek. Nyní je na nás všech, ať už jsme v soukromých firmách, ve vládách, finanční sféře nebo občanské společnosti, abychom společně přeměnili sliby napsané na papíře ve skutečné, hmatatelné věci.“

Paul Polman

prosinec 2015, Paříž

Prozkoumat více o těchto tématech

Nahoru

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Neustále hledáme způsoby, jak se spojit s těmi, kteří sdílí zájem o udržitelnou budoucnost.

KONTAKTY

Spojte se se společností Unilever a týmy specialistů nebo najděte kontakty z celého světa.

Kontaktujte nás