Společnost Unilever se opět stala partnerem Sdružení Tereza

Součástí naší firemní kultury jsou nejvyšší standardy chování ke všem, kterých se naše podnikání týká, i k prostředí, které ovlivňujeme. Náš závazek chovat se šetrně k životnímu prostředí, přispívat k udržitelnému rozvoji a odpovědnému chování, naplňujeme i formou partnerství, které jsme znovu uzavřeli se Sdružením Tereza na rok 2011. Toto sdružení pomáhá dětem a mládeži vytvářet zdravé prostředí pro život a umožňuje tak jejich aktivní zapojení do občanské společnosti.

Společnost Unilever se stala konkrétně hlavním partnerem programu Globe. Ten učí studenty využívat výzkumných metod a výsledků svého bádání k identifikaci a řešení environmentálních problémů ve svém okolí. Žáci se v rámci programu Globe mají možnost zapojit například do oborů jako jsou meteorologie, fenologie či hydrologie.

Každý rok je program zaměřen na jiné téma. V tomto roce se téma nazývá Klimatické změny. V průběhu školního roku nabízí Tereza školám aktivity, semináře a možnost zapojení právě v této oblasti.

Sdružení Tereza

Vizí Sdružení TEREZA je společnost, ve které lidé mají rádi přírodu a místo, kde žijí, rozumí životnímu prostředí a jednají v souladu s udržitelným rozvojem. Posláním Sdružení je vzdělávat děti, které takovou společnost budou vytvářet, usiluje o to, aby děti měly rády přírodu a místo, kde bydlí, aby rozuměly životnímu prostředí a dělaly něco pro udržitelný rozvoj. Od roku 1990 vytváří Sdružení vzdělávací programy a materiály, které s využitím metod aktivního učení napomáhají učitelům s realizací environmentální výchovy na základních a středních školách.

Prozkoumat více o těchto tématech

Nahoru

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Neustále hledáme způsoby, jak se spojit s těmi, kteří sdílí zájem o udržitelnou budoucnost.

KONTAKTY

Spojte se se společností Unilever a týmy specialistů nebo najděte kontakty z celého světa.

Kontaktujte nás