1. Domů
  2. ...
  3. News & features
  4. Společnost Unilever se opět stala partnerem Sdružení Tereza

Společnost Unilever se opět stala partnerem Sdružení Tereza

Součástí naší firemní kultury jsou nejvyšší standardy chování ke všem, kterých se naše podnikání týká, i k prostředí, které ovlivňujeme. Náš závazek chovat se šetrně k životnímu prostředí, přispívat k udržitelnému rozvoji a odpovědnému chování, naplňujeme i formou partnerství, které jsme znovu uzavřeli se Sdružením Tereza na rok 2011. Toto sdružení pomáhá dětem a mládeži vytvářet zdravé prostředí pro život a umožňuje tak jejich aktivní zapojení do občanské společnosti.

Společnost Unilever se stala konkrétně hlavním partnerem programu Globe. Ten učí studenty využívat výzkumných metod a výsledků svého bádání k identifikaci a řešení environmentálních problémů ve svém okolí. Žáci se v rámci programu Globe mají možnost zapojit například do oborů jako jsou meteorologie, fenologie či hydrologie.

Každý rok je program zaměřen na jiné téma. V tomto roce se téma nazývá Klimatické změny. V průběhu školního roku nabízí Tereza školám aktivity, semináře a možnost zapojení právě v této oblasti.

Sdružení Tereza

Vizí Sdružení TEREZA je společnost, ve které lidé mají rádi přírodu a místo, kde žijí, rozumí životnímu prostředí a jednají v souladu s udržitelným rozvojem. Posláním Sdružení je vzdělávat děti, které takovou společnost budou vytvářet, usiluje o to, aby děti měly rády přírodu a místo, kde bydlí, aby rozuměly životnímu prostředí a dělaly něco pro udržitelný rozvoj. Od roku 1990 vytváří Sdružení vzdělávací programy a materiály, které s využitím metod aktivního učení napomáhají učitelům s realizací environmentální výchovy na základních a středních školách.

Prozkoumat více o těchto tématech
Nahoru

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Neustále hledáme způsoby, jak se spojit s těmi, kteří sdílí zájem o udržitelnou budoucnost.

KONTAKTY

Spojte se se společností Unilever a týmy specialistů nebo najděte kontakty z celého světa.

Kontaktujte nás