Přeskočit na Obsah

Proč jsme aktualizovali náš akční plán změny klimatu (Climate Transition Action Plan – CTAP)

Publikováno:

V našem aktualizovaném akčním plánu změny klimatu (CTAP) stanovujeme nové ambiciózní cíle společnosti Unilever v oblasti klimatu. Podívejte se na to, jak zaměřujeme naše úsilí na to, abychom mohli prohloubit náš dopad do roku 2030, a proč se věříme tomu, že okamžité přijetí naléhavých opatření v oblasti klimatu je pro naše podnikání z dlouhodobého hlediska dobré.

Skupina lidí se dívá na solární panely v továrně Unilever v Číně

Udržitelnost je pro společnost Unilever důležitá již po mnoho let a reakce na změnu klimatu je její klíčovou součástí. Od roku 2015 jsme snížili naše provozní emise skleníkových plynů o 74 %, a to především díky přechodu na elektřinu z obnovitelných zdrojů. Snížili jsme také dopad našich produktů na klima.

Avšak při pohledu na náš dlouhodobý cíl dosáhnout nulových čistých emisí v celém našem hodnotovém řetězci vidíme, že výzvy, kterým čelíme, se mění, proto se musí také změnit naše řešení. Vstupujeme do éry, která právem klade větší důraz na to, jak a kdy dojde k firemním opatřením v oblasti klimatu, a potřebovali jsme vytvořit naši strategii tak, abychom do roku 2030 mohli dosáhnout zásadního snížení emisí, které jsou mimo naši přímou kontrolu, a zároveň zajistili růst našeho podnikání.

Soustředění se na naše úsilí

V průběhu let jsme se hodně naučili o tom, co funguje a co ne. Tyto zkušenosti spolu s novým vývojem ve vědě, technologiích a inovacích a ve spolupráci s dalšími subjekty plánujeme využít tak, abychom zaměřili své úsilí tam, kde můžeme mít nejpozitivnější dopad.

V našem aktualizovaném akčním plánu změny klimatu (CTAP), který na naší valné hromadě v roce 2024 podpořilo 97,5 % akcionářů, je uvedena naše strategie pro snížení emisí v krátkodobém horizontu a zároveň jsme si připravili základy, které zajistí výsledky v dlouhodobém horizontu. Zahrnuje nové rozšiřující krátkodobé vědecky podložené cíle pro snížení našich emisí skleníkových plynů do roku 2030, schválené iniciativou Science Based Targets, a také deset akčních oblastí v rámci našeho hodnotového řetězce.

Plán CTAP je velmi důležitý, protože nám umožňuje porozumět tomu, kde se v rámci naší činnosti a v našem hodnotovém řetězci emise nacházejí. Nyní máme vytvořeny časově omezené cestovní mapy nákladů, které nám umožní podniknout v každé z obchodních skupin příslušné kroky. To znamená menší vystavení nestálosti na energetických trzích a větší zabezpečení dodávek klíčových plodin a komodit.

Rebecca Marmot, ředitelka pro udržitelnost ve společnosti Unilever

Podpora naléhavých kroků: porozumění návratnosti investic

Abychom urychlili dosažení našich cílů, chceme, aby se náš plán CTAP stal nedílnou součástí toho, jak posuzujeme naši obchodní výkonnost, stanovujeme klíčové krátkodobé výstupy a začleňujeme kroky, které musíme udělat, abychom snížili naše emise, do našeho strategického plánování a rozpočtových cyklů. Na vývoji časově omezených cestovních map nákladů jsme spolupracovali s každou z našich obchodních skupin , abychom zajistili, že jejich cíle a činnosti budou zakotveny v jejich příslušných plánech finančního růstu. Jako další pobídku jsme také s dosažením výkonu v oblasti udržitelnosti spojili příslušné odměny.

Některé obchodní výhody vidíme již nyní. Od roku 2008 ušetřily projekty energetické efektivity společnosti Unilever více než 1 miliardu eur a v posledních letech naše projekty v oblasti regenerativního zemědělství současně pomohly vytvořit odolnější dodavatelské řetězce, snížit emise a náklady.

Tyto výnosy však vyžadují počáteční investice. V průběhu příštích tří let investujeme do našeho výrobního programu dekarbonizace, který se zaměří na dekarbonizaci naší tepelné a elektrické energie, zvýšení využívání obnovitelné energie a snížení emisí z chlazení, 150 milionů eur. Věnujeme se také ochraně přírody, investujeme 325 milionů eur do našeho závodu Unilever na výrobu tuků v Indonésii, což nám pomůže uspokojit současnou i budoucí poptávku po komoditách bez nutnosti odlesňování. A do roku 2030 investujeme 1 miliardu eur do projektů na snížení ohrožení klimatu, přírody a redukci odpadu – z této částky jsme ke konci roku 2023 již utratili a vyčlenili 300 milionů eur.

V našich postojích musíme být systematičtější

Víme, že v rámci plnění našich cílů stále čelíme výzvám, z nichž některé nemůžeme překonat bez toho, abychom provedli širší systémové změny. V rámci plánu CTAP jsme nastínili okolnosti, na kterých jsme závislí, a to, jakým způsobem budeme muset spolupracovat s vládami, regulačními orgány, průmyslem a spotřebiteli na tom, abychom se vypořádali s překážkami, podpořili inovace a posílili řešení, a to jak nyní, tak i v nadcházejících letech.

Spolupráce s hlavními dodavateli na urychlení opatření v oblasti klimatu, s průmyslovými podniky na hledání alternativ k chemickým přísadám, s obchodními sdruženími (PDF 1.39 MB) se, se kterými musíme sladit naše pozice a s vládami, se kterými musíme jednat, pokud chceme zintenzivnit prosazování našich postojů, nám pomůže splnit naši vizi nové éry vedení v oblasti udržitelnosti v rámci našeho akčního plánu růstu.

Věříme, že díky důraznějšímu využívání našeho hlasu a spojování sil k tomu, abychom mohli jednat s těmi, kdo pokrok umožňují nebo mu naopak zamezují, se můžeme rychleji posunout směrem k našim cílům a pomoci urychlit přechod k dosažení čistých nulových emisí – a zároveň zajistit úspěch našeho podnikání.

Nemůžeme to udělat sami, potřebujeme i ostatní. Spolupráce je základem toho, jak jsme doposud k udržitelnosti přistupovali – a myslím si, že bychom v tom měli pokračovat.

Hein Schumacher, generální ředitel společnosti Unilever

Podívejte se na to, jak generální ředitel společnosti Unilever Hein Schumacher a ředitelka pro udržitelnost Rebecca Marmot hovoří o plánu CTAP a vysvětlují obchodní případ naléhavých opatření v oblasti klimatu.

Zpět nahoru