Přeskočit na Obsah

Mohl by být oxid uhličitý (CO2) vhodným materiálem pro výrobu čisticích prostředků?

Publikováno:

Prozkoumáváme nové technologie, které nám pomohou vyrábět dokonalejší a udržitelnější čisticí prostředky. Proto jsme navázali partnerství se společností Econic Technologies: start-upem, který je průkopníkem v procesu nahrazování fosilních surovin obnovitelným uhlíkem.

Polyol na bázi CO₂ ve skleněné zkumavce vyrobené technologií společnosti Econic.

Vzhledem k tomu, že téměř 60 % našich emisí skleníkových plynů pochází ze surovin a přísad, které nakupujeme, je hledání alternativ k chemikáliím na bázi fosilních materiálů naší největší výzvou na cestě k dosažení nulových emisí do roku 2039.

Znamená to pro nás také obrovskou příležitost.

Když naši věděčtí pracovníci z divize výzkumu a vývoje pracují na molekulární úrovni, hledají objevy, které zajistí výjimečnost našich produktů a zlepšení udržitelnosti. A vývoj zcela nových chemických procesů může také někdy přinést další neočekávané výhody.

K tomu došlo v rámci naší práce na rhamnolipidech: 100% obnovitelné a biologicky odbouratelné složce, která poskytuje vynikající čisticí účinek a má také výjimečné přínosy při péči o pleť.

V rámci našeho partnerství se společností Econic Technologies chceme dosáhnout podobného výsledku. Tato společnost je vysoce technologický start-up, který je průkopníkem v oblasti obnovitelných uhlíkových řešení.

Společně zkoumáme, jak můžeme přeměnit CO2 na využitelný uhlík, abychom pro naše domácí čisticí a prací prostředky vytvořili suroviny, které nebudou obsahovat fosilní materiály.

Již od prvních pokusných fází jsme přesvědčeni, že tato metoda bude ve srovnání s jinými způsoby využití CO2 přínosná a že stopa skleníkových plynů (GHG) materiálu bude výrazně nižší.

Doufáme také, že toto využití CO2 povede k potenciálním přínosům, která zatím nebyly využity.

Jak říká Martin Crossman, vedoucí divize Science & Technology Platform společnosti Unilever: „V rámci tohoto programu se nesnažíme násilně začlenit CO2 do stávajícího procesu založeného na petrochemii a pouze jednoduše kopírovat stávající složení – tím bychom v podstatě jen kopírovali stejnou výrobu s vyššími finančními náklady.

Vyvíjíme chemické procesy, které jsou ve světě zcela nové – CO2 využíváme odlišně, abychom dosáhli jiného koncového materiálu s jinými vlastnostmi. Tímto způsobem odhalíme přínosy využití CO2.

„Jde o změnu pravidel hry. Tato metoda má potenciál něco skutečně změnit,“ dodává Ian Howell, ředitel divize Home Care Advanced Materials and Surface Science. „Aby došlo k přechodu chemického průmyslu od surovin pocházejících z fosilních materiálů, musíme se dívat na všechny zdroje uhlíku, a CO2 nabízí příležitosti, které zatím nebyly objeveny.“

Jednička v úklidu domácností

CO2 je celosvětovým problémem, protože se jedná o neuvěřitelně stabilní molekulu. Všechny atomy molekuly jsou velmi spokojené a dohromady jsou svázané kovalentní vazbou.[a] Největší výzvou, jak změnit CO2 v užitečný uhlík, je rozbití této vazby.

Můžete to udělat různými způsoby, například fermentací nebo pomocí bioprocesů. Nebo to můžete udělat pomocí katalýzy – procesu přidávání katalyzátoru, který usnadňuje reakci – to je způsob, kterým pracuje patentovaná technologie společnosti Econic.

Jednou z výhod této metody je to, že může probíhat při relativně nízkém tlaku a teplotě, což znamená, že ji lze dodatečně integrovat i do stávajících výrobních zařízení.

Polyuretanové produkty obsahující materiály vyrobené tímto procesem budou uvedeny do prodeje na konci letošního roku. Ale spolupráce společnosti Econic se společností Unilever je jejím prvním počinem v oblasti úklidu domácností.

Keith Wiggins, CEO společnosti Econic Technologies, k tomu uvádí: „Toto partnerství je pro nás velmi důležité, protože jde o velký krok k naplnění celkového smyslu existence společnosti Econic. Tím je přeměna CO2 na využitelný uhlík pro zvýšení výkonu produktů, které my všichni denně používáme.“

Vše je součástí většího tlaku na čistější uklízení

Pokud projekt prokáže, že je životaschopný i ve velkém měřítku, bude naším cílem dostat jej co nejrychleji na trh. To ovšem neznamená, že dané produkty uvidíte v obchodech již nyní. Pokud vše půjde dobře, pokusíme se příští rok spustit spotřebitelské testování v malém měřítku, po němž bude následovat již úplné spuštění.

Tato iniciativa je součástí činností, které děláme v rámci našeho projektu Flue2Chem, kde také hledáme způsoby, jak komercializovat alternativy k čisticím přísadám získaným z fosilních materiálů.

„Naše spolupráce se společností Econic je dalším příkladem toho, jak investujeme a zkoumáme nové technologie, abychom pomohli utvářet budoucnost v segmentu čisticích prostředků a dosáhli nulových emisí do roku 2039,“ říká Ian. „Podobná působivá partnerství jsou nedílnou součástí toho, jak nám pomoci nacházet nová řešení a v konečném důsledku plnit naši strategii Clean Future.“

Pokud chcete zjistit více o našich aktualizovaných závazcích v oblasti klimatu, přírody, plastů a životního standardu, navštivte naše Centrum udržitelnosti.

[a]

Kovalentní vazby – které se tvoří, když se dva nekovové atomy dělí o dvojicí elektronů – jsou pevné a k jejich narušení je potřeba velké množství energie.

Zpět nahoru