Přeskočit na Obsah

Co ukázaly naše projekty regenerativního zemědělství?

Publikováno:

Pěstování surovin používaných v produktech naší společnosti vyžaduje přibližně 4 miliony hektarů půdy. Abychom zajistili, že budou naše suroviny pěstovány udržitelně, podporujeme používání metod regenerativního zemědělství u zemědělců, od kterých nakupujeme naše suroviny.

Rajčatové pole obhospodařované pomocí regenerativních zemědělských postupů

Pojďme se podívat na výsledky pilotních projektů v praxi, které ukazují, že tyto metody mají velký smysl a chceme v tom pokračovat v mnohem širším měřítku.

V roce 2021 představila společnost Unilever své Zásady regenerativního zemědělství, jejichž cílem je spolupracovat se zemědělci, dodavateli a partnery na uplatňování zemědělských postupů, které mohou podpořit regeneraci a ochranu půdního fondu, pomoci zajistit potravinovou bezpečnost a odolnost dodavatelského řetězce a podstatně přispět k dosažení cíle společnosti Unilever, jímž je čistá nulová bilance emisí skleníkových plynů.

Pro naplnění těchto zásad byly navrženy čtyři projekty, jež odstraňují řadu překážek, neboť uspokojují jedinečné potřeby různých druhů plodin i krajin a zároveň poskytují rámec pro měření dopadu jejich realizace.

Ačkoli se změny v zemědělství obvykle měří v průběhu několika let, výsledky získané v těchto projektech ukazují, že se již osvědčují a přinášejí tížený efekt snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování biologické rozmanitosti a rovněž účinnosti a zlepšování kvality vody a kondice půdy.

„Už vidíme pozitivní dopad těchto projektů, což je neuvěřitelně povzbudivé. Ukazuje to, že spolupráce může přinést skutečnou změnu. Učíme se ze zkušeností zemědělců a partnerů, pokračujeme v rozšiřování našich projektů a pěstování většího množství plodin, které používáme v naší výrobě, podle zásad regenerativního zemědělství,“ říká Hanneke Faber, prezidentka pro výživu společnosti Unilever, a dodává, že regenerativní zemědělství je nyní rozhodující oblastí, do níž společnost Unilever směřuje investice ze svého Fondu pro klima a přírodu, jehož výše činí jednu miliardu eur.

„Je skutečně důležité snížit dopad produkce potravin na planetu a současně zvýšit odolnost plodin vůči změně klimatu. Nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je uplatňovat zásady regenerativního zemědělství,“ říká.

Na jakékoli závěry je zatím ještě brzy. Tyto čtyři případové studie však nabízejí důvody k optimismu.

 1. Hospodaření s vodou a půdou – rajčata, Badajoz, Španělsko

  Pole rajčat, pěstovaných pomocí regenerativních zemědělských postupů pro zlepšení hospodaření s vodou a zdraví půdy

  Záměr: Značka Knorr ve spolupráci se španělským dodavatelem rajčat, společností Agraz, pomáhá zemědělcům v regionu Badajoz chránit úrodu před důsledky úbytku srážek a vyčerpání zásob podzemní vody, a přitom zachovat biologickou rozmanitost této oblasti.

  Proč je to důležité:Díky těmto projektům se snižují náklady, spotřebovává se méně vody a omezuje se používání hnojiv a pesticidů, což pro půdu znamená velký přínos. Na změnu, kterou v zemědělství provádíme, jsme velice hrdí. Zaprvé proto, že jsme v této oblasti průkopníky, a za druhé proto, že se podílíme na záchraně naší planety,“ prohlásil Antonio Tienza Villalobos, ředitel farmy Aldea del Conde S.L. (v regionu Badajoz).

  Projekt: Používání nejmodernějších senzorů a půdních sond, jež zemědělce informují o přesném množství potřebné vody, umožňuje novým zavlažovacím systémům využívat vodu efektivněji, což přináší značné finanční úspory a zajišťuje větší odolnost výrobního systému.

  V druhém paralelním pokusu byli tři zemědělci vyzváni k výsadbě pásů divoce rostoucích květin s cílem zvýšit biologickou rozmanitost.

  Výsledky:

  • Díky projektu došlo ke 37% snížení emisí skleníkových plynů (v kg ekvivalentu CO2) na 1 kg rajčat ve srovnání s emisemi skleníkových plynů před započetím projektu.
  • Organická hmota v půdě se zvýšila z 1 % v roce 2020 na 1,27 % v roce 2022, což představuje zásadní ukazatel úrodnosti půdy a její schopnosti zachycovat uhlík. Čím více organické hmoty půda obsahuje, tím se stává úrodnější a tím více uhlíku dokáže absorbovat.
  • V místech, kde zemědělci založili meze s divoce rostoucími květinami, se počet opylovačů zvýšil o 173 % a rozmanitost divoce rostoucích květin o 27 %.
 2. Snížení obsahu metanu – rýže, Arkansas, USA

  Detailní záběr na ruce držící rýži vypěstovanou postupy snižujícími metan

  Záměr: Značka Knorr se spojila s americkým dodavatelem rýže, společností Riviana, a s Arkansaskou univerzitou (UARK), aby našla způsoby, jak by mohli zemědělci pěstovat rýži a zároveň šetřit zásoby vody a snižovat emise metanu.

  Proč je to důležité: „Jsme odhodláni hledat nové způsoby pěstování tradičních plodin, které jsou výhodné pro zemědělce, naše podnikání i životní prostředí. Tento projekt reprezentuje skvělý příklad uplatňování našeho závazku v praxi. Vzhledem ke skutečnosti, že téměř 60 % uhlíkové stopy společnosti Unilever připadá na nakupované suroviny a přísady, považujeme za nezbytné, aby naši nákupčí spolupracovali s dodavateli na snižování dopadu našich výrobků na klima,“ říká Eric Soubeiran, viceprezident společnosti Unilever pro klima a přírodu.

  Projekt: Cílem programu bylo najít způsoby, jak snížit velké množství metanu, uvolňovaného při zaplavování rýžových polí. V rámci programu byla zavedena řada nových postupů, včetně zavlažování brázdami a metody zvané vlhčení a sušení, která zkracuje dobu, během níž je půda pod vodou, čímž se snižuje množství uvolňovaného metanu.

  Výsledky:

  • Oproti období před spuštěním projektu se uvolnilo o 76 % méně metanu (v kg ekvivalentu CO2 na kg rýže).
  • V porovnání s obdobím před zahájením projektu se uvolnilo o 48 % méně emisí skleníkových plynů (v kg ekvivalentu CO2 na kg rýže).
 3. Ochrana půdy – sójové boby, Iowa, USA

  Pole rostlin sóji v Iowě v létě

  Záměr: Od roku 2018 spolupracuje značka Hellmann’s se společnostmi Practical Farmers of Iowa, PepsiCo a dodavatelem sójových bobů ADM na lepší ochraně půdy, na níž se pěstují sójové boby určené k výrobě majonéz Hellmann’s v USA. Cílem projektu je také snížit emise skleníkových plynů a obsah dusičnanů ve vodě.

  Proč je to důležité: „Program je postaven na třech pilířích, jež lze replikovat pro různé problémy s různými plodinami a na různých místech. Tyto tři pilíře – finanční pomoc, technická pomoc a vzájemná podpora/učení – jsou v podstatě vzorem pro vytváření podobných programů v Severní Americe,“ uvedla Stefani Millie, vedoucí manažerka pro vnější vztahy a udržitelnost společnosti Unilever.

  Projekt: Do projektu výsadby krycích plodin bylo zapojeno 523 zemědělců obhospodařujících více než 35 000 hektarů zemědělské půdy. Zemědělcům byla poskytnuta finanční a technická podpora na výsadbu nekomerčních krycích plodin, které chrání půdu před vyčerpávajícím vlivem nepříznivého počasí, jako je vítr a déšť v období mezi výsadbou.

  Výsledky:

  • O 14 % menší splach dusičnanů ve srovnání s předchozím stavem kontrolovaných polí.
  • O 6 % nižší emise skleníkových plynů ve srovnání s předchozím stavem kontrolovaných polí.
 4. Snížení znečištění vody – Lombardie, Itálie

  Detailní záběr vysokých rostlin rýže proti modré obloze

  Záměr: Cílem tohoto projektu, který zahájila značka Knorr ve spolupráci s italským dodavatelem Parboriz, bylo najít životaschopné způsoby, jak snížit znečištění vody a emise skleníkových plynů a zároveň zvýšit biologickou rozmanitost.

  Proč je to důležité: „Taková spolupráce je nesmírně cenná, protože nám umožňuje vyzkoušet, jaké postupy přinesou našim zemědělcům a dodavatelům v terénu největší prospěch,“ vysvětlila Hanneke Faber, prezidentka pro výživu společnosti Unilever.

  Projekt: Na rozdíl od jiných projektů byla tato iniciativa realizována na čtyřech pilotních farmách o rozloze 900 hektarů s cílem vyzkoušet nové postupy a zjistit, jak by mohly být využity na komerčních farmách. Vypěstovaná rýže nebyla zpracována ani použita společností Unilever. Poznatky a výsledky získané z pilotních farem byly však natolik působivé, že v roce 2023 bude tyto postupy využívat více než 200 dalších pěstitelů rýže v této oblasti.

  Výsledky:

  Postupy použité na pilotních farmách úspěšně snížily množství chemických reziduí ve vodě. Konkrétně šlo o:

  • 78% snížení reziduí pesticidů,
  • 62% snížení reziduí herbicidů,
  • 78% snížení reziduí fungicidů.

Co se bude dít dál?

Tyto projekty představují základ pro další rozvoj regenerativního zemědělství v dodavatelském řetězci společnosti Unilever. Díky nim budou naše potravinářské značky rostoucí měrou využívat suroviny pocházející z regenerativního zemědělství.

V současné době běží v Severní Americe, Evropě a jižní Asii devět projektů na polích se sójou, rýží, rajčaty, cibulí, česnekem a na mléčných farmách o rozloze 48 000 hektarů.

Koncem letošního roku chceme mít nasmlouvaných zhruba 300 000 hektarů. Do roku 2030 máme v plánu dosáhnout počtu více než stovky programů, čímž potvrdíme své úsilí o obnovu a regeneraci 1,5 miliardy hektarů půdy, oceánů a lesů.

Zpět nahoru