Přeskočit na Obsah

Proč je udržitelnost důležitá pro podnikání?

Publikováno:

Zjistěte, proč je udržitelný přístup lepší pro podnikání, lidi i planetu a co společnost Unilever dělá pro to, aby se udržitelný život stal samozřejmostí.

Solar panels on a building roof, with a view of a Chinese city skyline in the distance.

Extrémní počasí způsobované změnou klimatu již nyní snižuje výnosy plodin a zvyšuje nedostatek vody. Hrozí také narušení dodavatelských řetězců a zvýšení cen surovin.

Bez zdravé planety nemůže existovat zdravé podnikání. Přechod k udržitelnosti dává smysl i z obchodního hlediska, protože společnostem umožňuje řešit základní příčiny změny klimatu a zároveň budovat odolnost vůči jejím dopadům a dosahovat konkurenceschopného růstu.

Co je udržitelné podnikání?

Společnost podniká udržitelně, pokud vykonává své činnosti, aniž by přitom poškozovala životní prostředí nebo komunity, čímž také chrání své budoucí podnikání.

Snižování emisí skleníkových plynů, ochrana přírody a sociální ohleduplnost, to vše jsou způsoby, jakými mohou podniky přejít k efektivní udržitelnosti.

Cílem společnosti Unilever je, aby se udržitelnost stala běžnou součástí našeho podnikání. Zasazujeme se o to prostřednictvím obchodního modelu, který uplatňujeme, výrobků, které prodáváme, a vlivu, který máme na širší společnost. Jsme také přesvědčeni, že skutečně udržitelné podnikání se nezaměřuje pouze na omezování negativních dopadů: kde je to možné, měly by se společnosti snažit zvyšovat svůj pozitivní vliv. Pokud se například podniky zaměřují na ochranu a obnovu přírody, nejen tím snižují emise a obnovují biologickou rozmanitost, ale mohou také podpořit místní komunity. Například tím, že podpoří drobné farmáře v používání lepších zemědělských postupů, jež jsou prospěšné pro lidi i planetu.

Jaké jsou výhody udržitelného obchodního modelu?

Udržitelné podniky jsou lépe připraveny na budoucnost. Společnosti, které se hlásí k udržitelnému rozvoji, se stávají lídry v boji proti změně klimatu a zůstávají o krok napřed také před zvyšováním uhlíkových daní. Snaží se vyjít vstříc požadavkům spotřebitelů a zároveň zvyšovat produktivitu a případně i snižovat náklady.

Toto jsou čtyři způsoby, jak může udržitelný obchodní model zajistit hospodářský růst.

 1. Vedoucí úloha

  Chytré společnosti si uvědomují příležitosti, které se nabízejí těm, kdo si včas osvojí udržitelné postupy v podnikání. Zpráva společnosti Deloitte za rok 2023 ukázala, že 84% vedoucích pracovníků v podnicích souhlasí s tím, že lze dosáhnout globálního hospodářského růstu a zároveň splnit cíle v oblasti změny klimatu, a 75% z nich uvedlo, že jejich organizace v uplynulém roce zvýšily investice do udržitelnosti, což ukazuje, že se stále více podniků rozhoduje přejít k činům.

  Společnosti, které přecházejí na udržitelný obchodní model, mají nyní šanci vyniknout jako lídři v oboru a neriskovat, že zaostanou za konkurencí.

 2. Uspokojení poptávky spotřebitelů

  Zákazníci dnes od společností, jejichž značkové výrobky nakupují, očekávají transparentnost, odpovědnost a angažovanost. Podle zprávy Who Cares, Who Does za rok 2023 zpracované společností Kantar se 22% domácností aktivně rozhoduje nakupovat udržitelněji a hodnota nákupů „ekologicky aktivních“ lidí v oblasti rychloobrátkového zboží se odhaduje na 456 miliard dolarů (426 miliard eur).


 3. Zvyšování provozní efektivity

  Větší udržitelnost obvykle vyžaduje, aby podniky výrazně změnily své výrobní procesy, dodavatelské řetězce a další součásti svého obchodního modelu. K vyšší efektivitě mohou přispět i opatření, jako je přechod na čistší zdroje energie a jejich inteligentnější využívání, snížení spotřeby vody a omezení přepravy.

  Výzkum společnosti McKinsey and Co. dospěl k závěru, že zavedení nových opatření pro efektivní využívání zdrojů může v některých případech zvýšit provozní zisky podniku až o 60%. Ve společnosti Unilever jsme od roku 2008 díky opatřením zaměřeným na efektivnější využívání energií a vody ušetřili na nákladech přibližně 1,5 miliardy eur.

 4. Podpora růstu zaměřením na poslání

  Existují jasné důkazy o tom, že poslání (purpose) může společnostem pomoci dosáhnout růstu a zároveň představuje udržitelnou obchodní strategii zaměřenou na budoucnost. Studie společnosti Kantar zjistila, že firmy zaměřené na poslání vzrostly v letech 2008 až 2020 o 175%, zatímco růst značek s nízkým posláním činil pouze 70%.

  Compass (PDF 501.03 KB), udržitelná strategie společnosti Unilever, je navržen takovým způsobem, aby podporoval růst, jasně definoval environmentální a sociální přínos pro všechny naše výrobky, usnadňoval udržitelný život a zajistil jej pro každého.

Proč spolupracujeme na změně

U mnoha společností, a Unilever není výjimkou, vzniká velká část ekologické stopy mimo jejich vlastní provozy, takže izolované snahy nám nepomohou snížit náš dopad v širším měřítku. Prostřednictvím strategických partnerství však můžeme urychlit změny, které jsou nezbytné pro přechod k udržitelnosti a k zajištění větší ekonomické jistoty pro nás všechny.

Společnost Unilever spolupracuje s mnoha zainteresovanými stranami na ochraně a obnově biologické rozmanitosti a na řešení klimatických změn, od přípravy a praktické realizace krajinných projektů až po náš klimatický program pro dodavatele, který pomáhá dodavatelům, podílejícím se na naší ekologické stopě největší měrou, pokročit na jejich cestě k ochraně klimatu.

Spolupracujeme také s mezinárodními fóry, jako je Sdružení klimatických lídrů z řad generálních ředitelů firem (Alliance of CEO Climate Leaders) v rámci Světového ekonomického fóra (WEF), které prosazuje ambiciózní opatření v oblasti ochrany klimatu v soukromém sektoru, a vyzýváme tvůrce projektů, spolufinancovatele a inovátory, aby s námi prostřednictvím fondu Unilever Climate & Nature Fund spolupracovali na urychleném hledání vhodných řešení.

Zpět nahoru