Přeskočit na Obsah

Podpora kosmetického průmyslu k větší udržitelnosti

Publikováno:

Navázali jsme spolupráci s kosmetickými firmami po celé Evropě jako člen Cosmetics Europe v rámci nové iniciativy Commit for our Planet.

Sunlight streaming through tree tops in a forest in Europe

Společnost Unilever se stala zakládajícím členem nové skupiny kosmetických podniků v Evropě, které se zavázaly zvýšit laťku v udržitelných, etických a zodpovědných postupech a podniknout ambiciózní kroky v oblasti nejnaléhavějších výzev planety.

Iniciativa Cosmetics Europe Commit for our Planet byla představena 7. prosince s cílem podpořit závazky v oblasti udržitelnosti v celém odvětví. Tyto závazky jsou inkluzivní, měřitelné a přizpůsobené neustále se měnícím sociálním a environmentálním potřebám ve třech klíčových tématech:

  • Klima
  • Obaly
  • Příroda

Každý zakládající člen iniciativy – od globálních společností, jako je Unilever, až po malé a střední podniky a start-upy – má za úkol vytyčit svůj vlastní směr udržitelnosti. Cílem je prostřednictvím spolupráce zintenzivnit úsilí o dosažení udržitelných cílů rychleji a společně.

Ve společnosti Unilever je náš závazek k udržitelnosti zakotven v naší vizi, obchodním modelu a strategii, dohromady nazvaný Unilever Compass. Nastavuje pět strategických oblastí růstu našeho podnikání a roli udržitelnosti, které se do těchto strategií promítá.

Unilever Compass stanovuje závazky udržitelnosti s cílem zlepšit zdraví planety, zlepšit zdraví, důvěru a pohodu lidí a přispět ke spravedlivějšímu a sociálně inkluzivnějším světu.

Pouze vzájemnou spoluprací můžeme skutečně snížit naši ekologickou stopu v Evropě.“

Rebecca Marmot, Unilever Chief Sustainability Officer

Zde je podrobný pohled na některé z našich závazků Unilever Compass:

Zpět nahoru