Přeskočit na Obsah

Znečištění plasty lze vyřešit, svět však potřebuje plán

Publikováno:

S plastovým odpadem a znečištěním se snaží vypořádat mnoho vlád a organizací. Problém se však zhoršuje a i přes všechny snahy se nedaří držet tempo s jeho nárůstem. Domníváme se, že svět potřebuje úmluvu OSN, která by tento problém skutečně řešila.

Woman filling a plastic bottle from an in-store refill machine that dispenses Surf and OMO products.

Plast je cenný materiál. Má zásadní význam pro bezpečnou a efektivní distribuci výrobků a má nižší uhlíkovou stopu než mnohé alternativy. Problémem je, že příliš mnoho plastů končí v životním prostředí.

Ve skutečnosti se předpokládá, že znečištění planety plasty do roku 2040 prudce vzroste, neboť se vytvoří dvakrát více primárního plastu a čtyřikrát více ho bude v oceánech.

Toto nesmíme dopustit.

Úplný zákaz plastů však není řešením. Řešení spočívá v omezení používání primárních plastů (v první řadě v minimalizaci jejich výroby) a zároveň v udržení veškerého množství vyrobeného plastu v oběhovém hospodářství (zacházení jako se zdrojem, nikoliv jako s odpadem).

Na obou těchto frontách usilovně pracujeme, neboť si plně uvědomujeme, že plasty, které vyrábíme, jsou naší odpovědností. Zavázali jsme se, že do roku 2025 snížíme spotřebu primárního plastu na polovinu - mimo jiné tím, že z našich obalů odstraníme více než 100 000 tun plastu - a že všechny naše obaly budou opakovaně použitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné. A daří se nám v tom.

Dove’s new concentrated body wash products with reusable aluminium bottles and small, recyclable refill bottles.

Podepsali jsme také dobrovolné průmyslové dohody, včetně globálního závazku New Plastics Economy, jehož cílem je vymýtit plastový odpad a znečištění u zdroj. Dále jsme se připojili k plastových uskupením, které sdružují vlády, nevládní organizace a podniky s cílem urychlit pokrok v oblasti opakovaného používání a využití plastů.

Tyto dohody opravdu fungují. Podle zprávy o pokroku v rámci globálního závazku pro rok 2021 (Global Commitment 2021 Progress Report) zapojené značky a maloobchodníci již druhým rokem společně snižují spotřebu primárních plastů v obalech. Tuto trajektorii urychlí nové závazky, díky nimž má spotřeba primárního plastu do roku 2025 klesnout v absolutních číslech o téměř 20 % ve srovnání s rokem 2018.

Přestože se však věci ubírají správným směrem a nabírají na obrátkách, samotné závazky tohoto typu nestačí: musíme jít mnohem dál a mnohem rychleji.

Problém však nikdy nevyřešíme, pokud se nezmění způsob, jakým národy používají, recyklují, a nakonec snižují spotřebu plastů. Potřebujeme tvrdá globální opatření se zaměřením na hlavní prvopříčinu. A to v některých případech znamená přejít od dobrovolných k povinným opatřením.

Proto spolu s více než 70 dalšími podniky vyzýváme k ambiciózní a právně závazné úmluvě OSN – na základě přístupu oběhového hospodářství – s cílem řešit znečištění plasty v celosvětovém měřítku, podobně jako nás Pařížská dohoda nasměrovala k řešení klimatické krize.

Všichni potřebujeme společný cíl a přístup

Znečištění plasty nezačíná a nekončí na hranicích států, takže svět potřebuje soudržnou a koordinovanou mezinárodní reakci, která se bude problémem zabývat u samotného zdroje. Oběhové hospodářství se zaměřením na plasty také pomůže řešit změnu klimatu a ztrátu biologické rozmanitosti a zároveň přinese pozitivní sociální a ekonomické dopady.

Věříme, že úmluva by měla sjednotit všechny zainteresované strany – vlády, podniky i občanskou společnost – na společném chápání příčin a společném přístupu k jejich řešení. Podnikům a investorům se tím vytvoří rovné podmínky a zabrání se „slátanině“ nesouvisejících ambicí a řešení a zároveň se vytvoří správné podmínky pro fungování oběhového hospodářství plastů v praxi a ve velkém měřítku.

Jsme také přesvědčeni, že musí být právně závazná a musí zahrnovat závazné cíle pro omezení výroby primárních plastů – na úrovni národních vlád, aby se zvýšila jejich odpovědnost. Zajištěním účasti a dodržováním pravidel v každé zemi se uvolní investice potřebné k rozšíření inovací, infrastruktury a dovedností v místech, která podporu nejvíce potřebují.

A existuje dobrý důvod k optimismu, že se takovou úmluvu podaří vytvořit a přijmout: téměř dvě třetiny členských států OSN - 130 zemí – již tuto myšlenku podporují, stejně jako neustále rostoucí počet podniků a skupin investorů. Činů se také dožadují samotní lidé. Petici WWF vyzývající k uzavření smlouvy dosud podepsaly více než 2 miliony lidí. Potřebujeme však, aby nám svou podporu vyjádřilo více organizací a lidí, kteří budou vyvíjet tlak na všechny vlády, aby se do realizace úmluvy pustily.

Cif ecorefill pouring into bottle. The refills use 75% less plastic and, by diluting at home, 97% less water is transported.
Již nyní máme řešení, která jsou potřebná ke snížení ročního přílivu plastů do oceánů do roku 2040 přibližně o 80 %.

Jak upozorňuje zpráva Breaking the Plastic Wave (Zastavme plastovou vlnu) od neziskové organizace The Pew Charitable Trusts, v řešení znečištění plasty nám nebrání nedostatek technických řešení, ale spíše nedostatečné regulační rámce, obchodní modely a mechanismy financování.

Rock pools

Přidejte svůj hlas k výzvě

Naléhavě potřebujeme celosvětovou právně závaznou dohodu, na základě které se do řešení této krize do roku 2030 zapojí všechny země. Není času nazbyt.

Petici WWF můžete podepsat zde

Zpět nahoru