Přeskočit na Obsah

COP27: Překlenutí mezery mezi klimatickými sliby a plněním

Publikováno:

Summit OSN v Egyptě jednal o důležitých změnách v oblasti klimatu.

Asian farmer standing in a field, using his laptop to analyse crop data. Wind turbines can be seen in the background.

Svět musí do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů na polovinu, aby se vyhnul nejhorším dopadům změny klimatu. Ale místo plnění cílů snižování současné plány spíše napovídají 10% nárůstu emisí do roku 2030, což povede k světovému oteplení o 2,5 °C a miliardy lidí, příroda a naše ekonomiky se budou muset vyrovnat s riziky nestabilního klimatu.

Změna klimatu však není problém budoucnosti. Již dnes ovlivňují dopady klimatu lidi, podniky a společnost. Tento rok jsme byli svědky katastrofálních záplav v Pákistánu a na Filipínách, sucha a potravinové krize ve východní Africe a extrémních veder a lesních požárů v Evropě, USA a Číně. Celostátní záplavy v Nigérii vysídlily 1,3 milionu obyvatel. A ti, na které nejvíce dopadají důsledky změny klimatu, patří k nejzranitelnějším ve společnosti, přestože z nás všech nejméně přispívají ke změně klimatu.

COP27, klimatický summit OSN, který se konal v listopadu v Egyptě, byl příležitostí k odstranění propasti mezi tím, co podle vědy musíme udělat, a tím, co se dnes provádí. Vlády musí jít v čele, stanovovat ambicióznějších plány s rychlým provedením, poskytovat finanční prostředky na pomoc rozvojovým zemím při dekarbonizaci a budování odolnosti vůči dopadům změny klimatu a provádět změny v pravidlech, které podnikům umožní plně se podílet na plnění nastavených vyšších cílů.

O co jsme na COP27 usilovali?

Důležitou součástí vlastní klimatické práce společnosti Unilever je využití našeho hlasu a vlivu k pozitivním cílům. Na COP27 jsme žádaly vlády, aby přijaly ambicióznější opatření v oblasti klimatu a začaly budovat odolnost vůči jejím dopadům:

 • Stanovení silnějších národních plánů s ambicióznějšími cíli, které urychlí činnost
 • Zajištění spravedlivého přechodu k uhlíkové neutralitě s poskytnutím financí a investic rozvojovým zemím pro dekarbonizaci a odolnost vůči dopadům
 • Zavedení politických rámců, které zajistí udržitelné potravinové a energetické systémy

Co teď svět potřebuje...

 1. Navýšit ambice a akci

  Některé z největších světových ekonomik podnikly od COP26 významné kroky v oblasti klimatu, ale celková rychlost a rozsah opatření nestačí. Unilever proto žádá vlády, aby maximalizovaly investice do přírodních a technologických řešení, jako je ochrana lesů, které regulují klima, a inovace nových technologií, které odstraňují CO2 z atmosféry a trvale jej ukládají. Důležitá je taképodpora firem a jejich ambiciózních cílů, a to díky jejich investicím do opatření v oblasti klimatu.

 2. Uvolnit finance na dekarbonizaci a odolnost vůči klimatu

  Neschopnost investovat v chudších zemích bude mít dopad na růst a dodavatelské řetězce na celém světě a nejzranitelnější komunity budou vystaveny většímu riziku změny klimatu. Na COP26 rozvojové země slíbily zdvojnásobit adaptivní financování do roku 2025, ale pokrok je pomalý a je třeba udělat více. Existuje jasná potřeba zlepšit způsob, jakým vlády rozšiřují investice, aby dosáhly cílů v oblasti klimatu a udržitelného rozvoje. Žádáme vlády, aby kromě urychlení dekarbonizačního úsilí zvýšily význam globálních investic do odolnosti vůči dopadům, protože pouze skutečně globální a spravedlivý přechod přinese výsledky, které potřebujeme.

 3. Zabezpečit udržitelné potravinové a energetické systémy

  Přechod na udržitelné potravinové a energetické systémy byly klíčovými prioritami COP27, což nám umožňuje drasticky snížit globální emise a zároveň zvýšit dostupnost potravin a energií a jejich bezpečnost. Zasazujeme se o udržitelné a odolné potravinové systémy, které budou reagovat na bezprecedentní, zrychlující se tlaky, které již narušují výrobu a ohrožují potravinovou bezpečnost. Dotace, které jsou škodlivé pro životní prostředí mohou být přesměrovány na podporu přijetí regenerativního zemědělství a posun ke zdravé a udržitelné rostlinné stravě. Prosazujeme také široký a urychlený přechod na obnovitelné zdroje, abychom zajistili přístup k energiím a energetickou bezpečnost ve světě se snižujícím se množstvím neobnovitelných zdrojů.

Proč je COP27 relevantní pro podnikání?

Podle průzkumu globálních ekonomů z roku 2020 by svět mohl zažít 10% snížení HDP, pokud budeme pokračovat tak jako doposud.

V Unileveru víme, že změna klimatu představuje pro naše podnikání vážné riziko, a to prostřednictvím dopadů na globální dodavatelské řetězce, potravinovou bezpečnost, přístup k vodě a na komunity, kterým sloužíme. Extrémní klimatické jevy již narušily globální dodavatelské řetězce a nepříznivě ovlivnily živobytí drobných zemědělců.

Během nadcházejících let změna klimatu pravděpodobně dále ovlivní výnosy plodin a zvýší náklady na zdroje. Rostoucí nedostatek vody by mohl ovlivnit schopnost našich spotřebitelů používat naše produkty.

Firmy musí být součástí řešení, ale nemohou to udělat samy. Potřebujeme politickou podporu a jasný rámec, který podporuje růst a investice do nízkouhlíkových inovací a budování odolnosti.

Unilever je odhodlán sehrát svou roli

Věříme, že podniky, které kladou udržitelnost a klima do středu svých investičních plánů, v souladu s rostoucími požadavky investorů i spotřebitelů, budou prosperovat.

Proto usilovně pracujeme na dekarbonizaci našich operací a hodnotového řetězce a na zvýšení odolnosti potravinového systému prostřednictvím regenerativních zemědělských postupů, které chrání přírodu.

Naše závazky Future Foods usilují o transformaci globálních potravinových systémů a snížení dopadu plýtvání. Naše divize Home Care má v plánu do roku 2030 nahradit uhlík pocházející z fosilních paliv ve složení našich produktů obnovitelným nebo recyklovaným uhlíkem – tento krok podle odhadů ušetří až 20 % vyprodukovaných emisí. Naše značky společně investují 1 miliardu EUR do projektů v oblasti klimatu a přírody v letech 2020–2030. A s našimi dodavateli podnikáme dosud největší krok a žádáme je, aby v tomto desetiletí snížili své emise na polovinu.

Musíme toho udělat mnohem víc, abychom dosáhli našich klimatických cílů, ale jsme si jisti, že to dokážeme. Byli jsme jednou z prvních společností na světě, která náš plán dekarbonizace předložila k hlasování akcionářů. Tento plán byl podpořen 99,6 % odevzdaných hlasů.

Jsme také hrdí na to, že jsme byli v loňském roce hlavním partnerem COP26, kdy se země zavázaly k silnějším závazkům pro udržení oteplování pod 1,5 °C a k přechodu od vyjednávání k implementaci. Ale i když některé z největších světových ekonomik učinily významné kroky vpřed, globální opatření stále nedosahují rychlosti a rozsahu potřebného k odvrácení nejhorších dopadů změny klimatu.

Klíčová je spolupráce

Žádná společnost, hodnotový řetězec nebo průmysl nemůže zajistit přechod, který potřebujeme k řešení změny klimatu sám. Potřebujeme iniciativy propojující všechny odvětví a změny politik na systémové úrovni, které mohou proměnit celé ekonomiky na nízkouhlíkové a odolné vůči klimatu, a vlády musí být dostatečně odvážné, aby šly v čele.

Existuje prostor pro radikálnější spolupráci mezi vládami a mezi vládami a podniky. Tato spolupráce může změny na systémové úrovni urychlit.

LEAF Koalice

Na COP26 vlády a společnosti, včetně Unileveru, představily LEAF Koalici, rozsáhlé partnerství veřejného a soukromého sektoru s cílem urychlit opatření v oblasti klimatu. LEAF Koalice poskytne finanční prostředky ve výši nejméně 1 miliardy USD zemím, které se zavázaly chránit tropické pralesy. Toto obrovské společné úsilí pomůže udržet klima, na kterém všichni závisíme, bezpečné a zároveň podpoří udržitelný rozvoj.

Unilever pracuje prostřednictvím různých platforem, aby pomohl vybudovat tyto druhy iniciativ, zejména obhajuje podpůrnou vládní politiku pro investice do obnovitelných zdrojů a dalších čistých zdrojů energie po celém světě.

Stromy a mlha na úbočí hory

Chceme přispět k rozšiřování partnerství veřejného, soukromého a občanského sektoru, která mohou pomoci vládám plnit jejich mezinárodní závazky a pomoci podnikům plnit cíle uhlíkové neutrality. Čím dostupnější budou obnovitelné zdroje, tím rychleji budou naši dodavatelé schopni dekarbonizovat, což nám pomůže dosáhnout našeho cíle uhlíkové neutrality do roku 2039.

Nastal čas

IPCC letos varoval, že pravděpodobnost nasměrování světa zpět k bezpečnému klimatu vhodnému pro život se rychle snižuje.

Pokud se svět skutečně vypořádá s nejvážnější dlouhodobou hrozbou, které všichni čelíme, pak potřebujeme více upřímnosti ohledně výzev, kterým čelíme, a více spoluvytvářet řešení. Potřebujeme koordinovanou veřejnou politiku, veřejné a soukromé finance a podnikové kroky, které vytvoří veřejnou podporu pro velké, rychlé změny reálné ekonomiky, které mohou zajistit spravedlivý přechod.

Můžeme urychlit systémové změny natolik, aby jsme dosáhli požadované změny. To je však možné pouze za vzájemné spolupráce a pokud začneme jednat hned.

Zpět nahoru