Přeskočit na Obsah

Jak zachraňujeme potraviny před vyhozením

Publikováno:

Značka Hellmann’s stojí v čele hnutí proti plýtvání potravinami a poukazuje na jednoduché způsoby, jak s ním můžeme všichni zatočit

A jar of Hellmans mayonase with bread and tomatos

Jedna třetina potravin z celosvětové produkce je nevyužita nebo vyhozena. To představuje celkem 1,3 miliardy tun jídla, které je každým rokem doslova vyhozeno.

Jak je možné, že se plýtvá a vyhazuje tolik potravin ve světě, kde jeden z devíti lidí trpí hladem nebo podvýživou? A co s tím můžeme udělat?

To jsou otázky, které budou stěžejními body diskuzí a akcí prvního Mezinárodního dne informovanosti o plýtvání potravinami pod hlavičkou OSN, který připadá na 29. září.

Lepší informovanost, závazek ke změně

Tento den byl představen Organizací pro výživu a zemědělství OSN (FAO) a Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) a jeho cílem je zvyšovat povědomí o plýtvání potravinami a propagovat celosvětové snahy o dosažení Cíle 12.3 z Cílů udržitelného rozvoje OSN. Jmenovitě jde o 50% snížení potravinových ztrát a odpadu do roku 2030.

Společnost Unilever se jakožto člen koalice Champions 12.3 věnuje urychlení vývoje vedoucího k dosažení tohoto cíle.

Abychom se ujistili, že máme zameteno před vlastním prahem, máme dlouhodobě zavedené programy nulového odpadu vyváženého na skládky. Nedávno jsme se také zavázali snížit ztráty a plýtvání potravinami v rámci našich vlastních pracovišť po celém světě, a to v souladu s Cílem 12.3 o polovinu do roku 2030. Adoptovali jsme také přístup „Target-Measure-Act“ (v překladu „Vytyč cíl-měř-konej“) koalice Champions 12.3 a budeme zveřejňovat stopu našeho potravinového opadu, abychom přispěli k vyšší transparentnosti těchto údajů.

„Pouze pokud se vypořádáme se ztrátami potravin a s jejich plýtváním, budeme moci nakrmit celou planetu, zmírnit změnu klimatu a omezit zatěžování našich přírodních zdrojů. Větší dopad a odpovědnost společnosti Unilever spočívá v naší schopnosti ovlivnit naše dodavatele a zákazníky, aby kráčeli v našich stopách a (zejména naši zákazníci) aby tolik neplýtvali jídlem,“ říká Hanneke Faber, prezidentka Divize potravin a zmrzlin společnosti Unilever.

Proč na vyřešení problému plýtvání potravinami záleží

Ztráty potravin a plýtvání jimi je neviditelné, podceňované, nesmyslné a nesprávné využití lidského, environmentálního a ekonomického kapitálu. Každým rokem při nich dochází ke spotřebě jedné čtvrtiny vody využívané v zemědělství. Jsou také významným přispěvatelem ke ztrátě ekosystémů a biodiverzity a jsou každý rok odpovědné za 8 % emisí skleníkových plynů. Kdyby ztracené a vyplýtvané potraviny byly ve skutečnosti státem, byly by třetím největším producentem skleníkových plynů na světě.

My na značce Hellmann’s věříme, že jídlo je příliš dobré na to, aby se jím plýtvalo. Díky tomu, že se produkty značky Hellmann’s dostávají do domácností miliónů lidí po celém světě, máme šanci i odpovědnost zvyšovat povědomí o problému, který potravinový odpad domácností představuje, a pomoci lidem stát se nápaditějšími, co se týče jejich jídel.

„Víme, že naše značka dokáže dosáhnout pozitivní změny v oblasti toho, jak naši zákazníci doma nakládají s potravinami,“ říká Christina Bauer Plank, globální viceprezidentka značky Hellmann’s. „Značka Hellmann’s lidem vždy pomáhala proměňovat i ty nejjednodušší suroviny v chutné pokrmy.“

Nečekaný obrat

Jelikož 40–45 % potravinového odpadu pochází z domácností, je jasné, že výrazné změny v oblasti snížení potravinového odpadu se budou odvíjet od změn návyků a přístupu spotřebitelů.

Přesto si však o sobě mnoho lidí nemyslí, že by se výrazně podíleli na vytváření potravinového odpadu. Někteří si nejsou vědomi rozsahu tohoto problému a jiní si nepřipouští, jak moc tomu svými vlastními kroky přispívají.

Na druhou stranu však karanténa, omezené možnosti nakupování a delší pobývání doma související s pandemií Covid-19 přinutily lidi podívat se na svou spotřebu potravin zblízka. To mělo za následek nečekanou změnu přístupu.

Ačkoli strach z nedostatku potravin vedl některé k zásobování, a tím i zvýšení množství odpadu, výzkum ukazuje, že díky času strávenému doma si spousta lidí cení jídla více. Průzkum, který provedla environmentální agentura Hubbub UK, ukázala, že 57 % respondentů mělo pocit, že si od dob pandemie jídla více váží.

Malé změny s velkým dopadem

Stále větší množství lidí je ochotno přisvojit si chování vedoucí k menšímu plýtvání potravinami, proto značka Hellmann’s pokračuje v posilování svého úsilí zvýšit povědomí o plýtvání potravinami a také v poskytování praktických řešení k jeho snížení.

Mezi tato řešení patří pomoc lidem odhalit potenciál v rychle se kazících výrobcích, inspirace k vaření ze surovin, které mají ve svých lednicích, a co je možná nejdůležitější, pomoc předat lidem dovednosti a znalosti, které potřebují k tomu, aby z potravin, které už doma mají, dokázali vytěžit maximum.

Za poslední dva roky se značce Hellmann’s podařilo oslovit více než 100 miliónů lidí v Brazílii a dalších zemích prostřednictvím kampaně za proměnu zbytků ve výtečné pokrmy. Nyní značka rozšiřuje své snahy na trhy v Severní Americe, Latinské Americe a Evropě.

Spoluprací k úspěchu

Spolupracováním s komunitními a neziskovými organizacemi značka Hellmann’s zvyšuje povědomí o tomto problému, a zároveň maximalizuje dopad svých programů, a to zejména těch, které jsou zaměřené na redistribuci přebytečných potravin.

V USA značka Hellmann’s spolupracuje s organizacemi jako East Side House Settlement a Farms to Food Banks, aby pomohla zachránit přebytečné potraviny z farem a redistribuovala je do 200 000 domácností v nouzi. Obdobně je na tom kanadský program Real Food Rescue značky Hellmann’s, který pomohl zachránit více než 100 000 jídel, které pak pomohly lidem v nouzi.

Odkrývání důvodů plýtvání

Vyřešení problému s plýtváním potravinami však musí jít dále než jen k nalézání způsobů, jak využít přebytečné potraviny. V první řadě musíme pochopit, proč potravinami plýtváme.

Z toho důvodu spolupracuje značka Hellmann’s s předními akademickými odborníky, včetně behaviorálních psychologů z BE Works a specialistů na toto téma, jako je doktorka Erica Van Herpen z univerzity ve Wageningenu, abychom pochopili myšlení skrývající se za plýtváním potravinami a abychom zjistili, co by mohlo toto chování pozitivně ovlivnit.

„Nikdo nemá dobrý pocit z toho, že vyhazuje dobré jídlo,“ říká Christina Bauer-Plank, globální viceprezidentka značky Hellmann’s. „Nemusíme lidi přesvědčovat, že je plýtvání potravinami špatné. Všichni to víme. My jen musíme dát lidem nástroje, díky kterým budou moci to, co mají, použít lépe.“

Zpět nahoru