Přeskočit na Obsah

Měníme přístup k plastovým obalům směrem k cirkulární ekonomice

Publikováno:

Chceme přispět k vybudování cirkulární ekonomiky, v níž budeme nejen používat méně plastů, ale také zajistíme, aby šlo plasty používat opakovaně, recyklovat je či je kompostovat.

recycling plastics in brazil

Plastové obaly: celosvětově rostoucí problém

V současnosti se celosvětově recykluje jen 9 % plastových obalů.

Každou minutu se do vodních toků a řek dostává ekvivalent jednoho nákladního automobilu naloženého plasty, který nakonec skončí v oceánu. Každoročně kvůli vyhozeným plastům umírá odhadem 100 milionů mořských živočichů. Problém se však může nadále ještě zhoršovat. Zpráva o iniciativě New Plastics Economy, zpracovaná naším partnerem Nadací Ellen MacArthur, odhaduje, že do roku 2050 by ve světových oceánech mohlo plavat více plastu než ryb.

Je zřejmé, že musíme naléhavě jednat na více frontách. Jednu z oblastí, které se týkají přímo společnosti Unilever, představuje fakt, že pouze 14 % plastových obalů používaných na celém světě skončí v recyklačních závodech a pouze 9 % je skutečně recyklováno.1 Třetina plastů zůstává v křehkých ekosystémech a 40 % končí na skládkách. Česká republika je považována za premianty ve třídění odpadu, i u nás však končí až 50 % vytříděného plastu na skládkách, a to pro jejich špatnou kvalitu nebo znečištění jinými odpady.

Jak jsme se do současné situace dostali? Levný, praktický a univerzálně použitelný plast se stal všudypřítomným materiálem dnešní rychle se rozvíjející ekonomiky. Moderní společnost – a náš byznys – se na něj spoléhá.

Z čistě ekonomického hlediska nedává vyhazování plastů žádný smysl. Podle Světového ekonomického fóra ztratí světová ekonomika kvůli plastovému odpadu z obalů každoročně 80–120 miliard USD. Potřebujeme přístup, který bude klást větší důraz na oběhové hospodářství, kdy budeme nejen používat méně obalů, ale obaly budou současně vyráběny v takové podobě, aby je bylo možné použít opakovaně, recyklovat nebo kompostovat.

Co je to cirkulární ekonomika?

Cirkulární ekonomika je ze své podstaty samoobnovující, což znamená, že používané materiály neustále proudí v systému „uzavřené smyčky“ namísto toho, aby se použily jen jednou a následně se zlikvidovaly. O hodnotu použitých materiálů včetně plastů tedy nepřicházíme, neboť se nevyhazují.

Jakožto výrobce rychloobrátkového zboží neseme jasný díl odpovědnosti. Také přínosy cirkulární ekonomiky pro společnost a průmysl jsou jasné. Efektivnější využití surovin znamená nižší náklady a méně odpadu. To přináší nové zdroje hodnoty pro spotřebitele a občany, lepší řízení rizik souvisejících se zajišťováním surovin a lepší přístupy k dodavatelskému řetězci.

Změna našeho přístupu k plastovým obalům do roku 2025

100 % našich plastových obalů bude do roku 2025 znovupoužitelných, recyklovatelných nebo kompostovatelných.

Od roku 2010 se celkové množství odpadu, které produkujeme v přepočtu na jednoho spotřebitele, snížilo o 31 %†. Úspěšně se nám podařilo dosáhnout stavu, kdy množství obalového materiálu, který nakupujeme, už není odrazem našeho obchodního růstu. U všech našich obalových materiálů a zejména plastů však i nadále chceme a potřebujeme pokračovat na cestě směrem k cirkulární ekonomice.

V lednu 2017 jsme se zavázali, že do roku 2025 bude 100 % našich plastových obalů navrženo tak, aby byly kompletně opakovatelně použitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné. Dalším cílem do roku 2025 je mít 25% podíl recyklovaného plastu (rPET), abychom tak mohli podpořit trh pro recyklované plasty.

Těmito závazky do roku 2025 chceme zcela přejít na znovupoužitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné plasty. Přijali jsme interní rámcové zásady, kterými se řídíme při našem uvažování o budoucích inovacích – tzv. strategie Less Plastic, Better Plastic & No Plastic.

STRATEGIE NO PLASTIC

Zkoumání nových obchodních modelů

Jsme odhodláni omezit používání jednorázových plastů investicemi do alternativních modelů spotřeby, které se zaměřují na výrobky s opětovným plněním a na znovupoužitelné obaly. Naše interní koncepce uznává důležitost recyklace, ale uvědomujeme si, že recyklace není jediným řešením. V některých případech může být nejlepším řešením obejít se zcela bez plastů – což je jedna z nejpodnětnějších částí naší strategie týkající se plastů.

Jakožto firma jsme ve spolupráci s našimi maloobchodními partnery realizovali řadu zkušebních projektů, kdy naše výrobky prodáváme zcela bez obalu, ale stále pracujeme na překonání některých zásadních překážek spojených s chováním spotřebitelů, komerční životaschopností a nasazením v masovém měřítku. Ve Francii například v pilotním projektu zavádíme v supermarketech výdejní automaty, ve kterých si mohou zákazníci doplnit do vlastních nádob prací prostředky Skip a Persil, čímž bychom zcela eliminovali použití jednorázového plastového obalu.

Zkoumáme možnosti využití alternativních materiálů, jako jsou hliník, papír či sklo. Když nahradíme jeden materiál druhým, chceme přitom minimalizovat případné nezamýšlené důsledky, a proto provádíme hodnocení v rámci celého životního cyklu, abychom analyzovali dopad našich rozhodnutí na životní prostředí. Hledáme nové šetrnější formáty balení produktů, jako je například zavedení lepenkových obalů pro tuhé deodoranty.

V centru pozornosti

Loop™: nový nákupní systém koncipovaný dle zásad cirkulární ekonomiky

V lednu 2019 jsme oznámili naši účast v systému Loop™ – inovativním bezodpadovém modelu pro nákupy a dodávky využívajícím znovupoužitelné obaly a výrobky s opětovným plněním. Výrobky jsou dodávány přímo spotřebitelům a obaly se poté vracejí a opětovně plní. Do tohoto systému jsou zapojeny hlavní značky a maloobchody a jeho hlavní myšlenkou je posun od „jednorázového“ modelu (kde se obal po použití vyhazuje nebo recykluje) k modelu „trvanlivému“ (kde se obal používá opakovaně a případný zbytkový produkt se buď recykluje, nebo se také opakovaně použije).

Do pilotních projektů probíhajících v amerických státech New York, New Jersey a Pensylvánie a rovněž v Paříži je zapojeno celkem devět našich značek: Axe, Dove, Hellmann’s, Love Beauty and Planet, Rexona, Seventh Generation a Signal.

Axe, Dove a Rexona budou testovat prémiový tuhý deodorant s vyměnitelnou náhradní náplní, prodávaný pod názvem minim™. Nerezové pouzdro v minimalistickém designu je kompaktní a zároveň představuje udržitelné řešení. V závislosti na intenzitě používání vydrží jedna náplň v průměru jeden měsíc, přičemž obal je navržen tak, aby vydržel nejméně 100 cyklů, tedy celkem osm let.

Refillable Axe, Sure and Dove deodorants

Signal se přidal s vlastním projektem, kterým je zubní pasta v tabletách, které lze dokupovat. Tablety oproti běžné zubní pastě vyžadují méně vody, ale používají se stejným způsobem. Tabletu při použití rozžvýkáte, vyčistíte si zuby jako obvykle a vypláchnete si ústa. Dodávají se v recyklovatelné, znovuplnitelné nádobě, což znamená, že nevzniká žádný odpad z obalů ani nespotřebovaných zbytků produktu.

Věříme, že Loop™ doplní naše dosavadní snahy o vytvoření obalového systému, který je svojí koncepcí skutečně cirkulární. Cirkulární ekonomiku pro spotřební zboží nemůžeme vytvořit izolovaně. To není v silách žádné společnosti. Právě proto jsou partnerství jako Loop™ důležitá.

STRATEGIE LESS PLASTIC

Přehodnocení způsobu, jakým navrhujeme naše obaly

Někdy je nový návrh obalu nebo zcela nový způsob balení výrobků tím nejlepším způsobem, jak snížit dopad na životní prostředí. I když hledáme způsoby, jak vyvinout zcela nová obalová řešení, zaměřujeme se také na používání lehčích, pevnějších a kvalitnějších materiálů, které budou mít nižší dopad na životní prostředí.

Snaha o snížení množství použitého obalového materiálu si může vyžádat značné investice a vynalézavost, i když jde o snížení o pouhý jeden gram. Návratnost vynaložených investic však za toto úsilí stojí, pokud naše inovace úspěšně snižují dopad.

V centru pozornosti

Snížení množství odpadů změnou koncepce: používání méně obalů

Spolupracujeme s dodavateli, s akademickou sférou, se začínajícími podniky a s dalšími organizacemi na vývoji nových technologií. Tím je zajištěn neustálý tok inovativních řešení, která nám pomáhají dosahovat našich cílů. Mezi nejnovější inovace, kterými jsme optimalizovali naše obaly, patří:

 • V průběhu roku 2018 jsme v Brazílii uvedli do prodeje třílitrovou lahev pro naši značku pracích prostředků Omo, která oproti původní verzi obsahuje šestinásobný koncentrát určený ke zředění v domácnosti. Tím se snížil objem použitého plastu o 75 %.
 • Inovativní technologie MuCell™ pro vstřikování vzduchových bublinek do plastových stěn lahve, kterou jsme vyvinuli společně s firmami MuCell a Alpla v roce 2014, vedla ke snížení spotřeby plastů na lahev o 15 %. V roce 2017 jsme na trh uvedli mýdlo na ruce Dove v lahvi, při jejíž výrobě využíváme technologii MuCell™, a ušetřili jsme díky tomu 304 tun plastu.
 • V Číně se jako ve většině dalších zemí jako obalový materiál na zmrzliny používají laminované kartony, jež vydrží nízké teploty v mrazicích boxech. Kvůli laminaci se tyto kartony jen málokdy recyklují. Ve spolupráci s dodavatelem tiskařských barev a úpravnou kartonů jsme vyvinuli matný UV lak, který nahradil laminovací fólii. Díky tomu se nám podařilo snížit objem obalových odpadů v Číně o cca 300 tun ročně.
 • V Izraeli jsme u zmrzlin Crembo v balení po osmi kusech přestali používat hliníkové obaly jednotlivých zmrzlin. Navíc jsme optimalizovali zbytek obalu. Celkem jsme na tomto jediném výrobku ušetřili více než 13 tun hliníku, asi tři tuny polyetylentereftalátu (PET), více než tunu polypropylenu (PP) a více než tři tuny papíru.
 • Opakovaně plnitelné nádoby viditelně snižují objem plastů, spotřebovaných pro výrobu obalů, a jejich další výhodou je skutečnost, že jsou cenově dostupnější. Znovuplnitelné nádoby prodáváme od roku 2012.
 • Hellmann’s uskutečňuje svou agendu „Less Plastic“ celosvětově. V průběhu roku 2019 budou veškeré „squeez“ lahve vyrobeny z 50 % z recyklovaného plastu a zároveň budou 100% recyklovatelné. V roce 2020 se ke squeez lahvím přidají i lahve se salátovými dresinky a kečupy. A to i v České republice.

STRATEGIE BETTER PLASTIC

Více recyklovaných materiálů využitých při výrobě našich plastových lahví

Vzhledem k našemu úsilí o využití „lepších plastů“ považujeme za velmi důležité použití recyklovaných materiálů při výrobě našich plastových lahví, s nímž jsme začali v roce 2013. V roce 2017 jsme se zavázali, že do roku 2025 zvýšíme obsah recyklovaného plastu v našich obalech alespoň na 25 %.

V roce 2018 jsme v našich obalech použili cca 4 845 tun tzv. PCR plastu, např. polyetylenu s vysokou hustotou (HDPE) a polyetylentereftalátu (PET), v našich plastových lahvích. Očekáváme, že spotřeba PCR v následujících letech vzhledem k větší míře využívání takových obalů prudce poroste. To nám pomůže splnit náš závazek dosáhnout do roku 2025 minimálně 25% podílu recyklovaných materiálů v našich plastových obalech.

V centru pozornosti

Love Beauty and Planet

Naše řada Love Beauty and Planet, již jsme na český trh uvedli v roce 2018, staví obaly do středu pozornosti spotřebitelů. Obal je vyroben ze 100% recyklovaného PET (rPET) a je také 100% recyklovatelný. Díky speciálnímu lepidlu je snazší v recyklačním závodě odstranit etikety.

Víčka a pumpičky zatím z recyklovaných materiálů vyráběny nejsou, zavázali jsme se však, že do roku 2020 budeme k výrobě pumpiček a víček používat recyklovaný plast minimálně z 50 %. Značka také přispívá 40 USD za tunu vyprodukovaného uhlíku do fondu uhlíkové daně, který pomáhá snižovat uhlíkové emise a financuje iniciativy podporující vyšší míru recyklace a zřizování komunit, ve kterých se recykluje.

B

Rozvoj trhu pro PCR materiály

V roce 2016 jsme si uvědomili, že naše požadavky na PCR („post-consumer-recycled“) výrazně převyšují dostupnou nabídku, a dokonce ani ta nedosahuje potřebné kvality. Abychom docílili kvality, kterou požadujeme, museli jsme pomoci zvýšit nabídku. Společnost Wise je specializovaným dodavatelem recyklovaného polyetylenu s vysokou hustotou (HDPE), což je nejběžnější plast používaný v lahvích pro naše výrobky v oblasti péče o domácnost, kosmetiky a osobní péče. Pro výrobu obalů z PCR je nutné, aby šlo o vysoce kvalitní materiál – prvotřídní pryskyřici – v opačném případě by nový plast mohl mít nepříjemný zápach, vypadal by nevzhledně, a dokonce by mohl i kontaminovat samotný výrobek.

Nová technologie, která řeší problémy

Hlavním důvodem, proč se PET dostatečně nerecykluje, je nedostatečná infrastruktura pro sběr a třídění vyhozeného plastu. Také existují určité technické problémy – recyklace barevných nebo kontaminovaných plastů je extrémně obtížná. Alespoň doposud tomu tak bylo.

Začali jsme spolupracovat se start-upem Ioniqa, působícím v Nizozemsku. Tato firma vyvinula technologii, která využívá patentovaný magnetický katalyzátor k rozložení PET až na molekulární úroveň, tj. až na úroveň původních stavebních kamenů polymeru. Znamená to, že můžeme vzít jakýkoli PET odpad, rozložit ho na molekuly a odstranit barvu a nečistoty. Posléze ho tedy můžeme zpracovat na čistý a průhledný PET plast, který lze používat i pro styk s potravinami. A krása spočívá v tom, že tento postup můžeme opakovat donekonečna.

Podpora recyklace nebo kompostování plastových obalů

Lepší plasty jsou také ty, které způsobují méně problémů po použití. Jak jsme již zmínili, v roce 2017 jsme se zavázali, že zajistíme, aby 100 % našich plastových obalů bylo navrženo takovým způsobem, aby byly do roku 2025 plně znovupoužitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné.

A opět jsme dosáhli určitého pokroku. Naše značka Seventh Generation, která je dostupná i v České republice, omezuje ve svých obalech použití primární ropy a primárních vláken (primární dřevná buničina) a předsevzala si, že veškeré její obaly budou do roku 2020 plně recyklovatelné nebo kompostovatelné. V současnosti je již více než 90 % obalů naší značky Seventh Generation recyklovatelných.

Další naše kroky a spolupráce

Výzva k činu

Společnost Unilever oznámila v roce 2018 v Davosu čtyři klíčové kroky, které by měl spotřební průmysl uskutečnit, aby nastala požadovaná systémová změna a urychlil se přechod na cirkulární ekonomiku. Vyzvali jsme:

 1. společnosti, aby investovaly do inovací spočívajících v hledání nových dodavatelských modelů na podporu opětovného používání materiálů.
 2. aby se více společností zavázalo do roku 2025 používat 100% znovupoužitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné obaly a nastavily si ambiciózní cíle pro používání PCR plastu.
 3. k vytvoření Globálního protokolu pro plasty (viz globální závazek níže), jenž by nastavil obecně odsouhlasené definice a sektorové normy upravující, které materiály se budou na trhu používat, aby se zajistilo, že naše obaly budou kompatibilní se stávající úspornou recyklační infrastrukturou.
 4. aby se společnosti pozitivně angažovaly v diskusích s vládami o koncepcích, které se týkají potřeby zlepšit infrastrukturu odpadového hospodářství včetně implementace programů rozšířené odpovědnosti výrobců.

Vymýcení plastových odpadů a znečištění přímo u zdroje: globální závazek

Usilovně pracujeme na řešení dopadů naší činnosti, avšak žádná společnost nemůže vytvořit cirkulární ekonomiku plastových obalů izolovaně. Proto jsme se v říjnu 2018 spojili s přibližně 250 výrobci obalů, značkami, maloobchody a zpracovateli druhotných surovin, vládami i nevládními organizacemi a podepsali jsme Globální závazek k novému hospodaření s plasty s cílem vymýcení plastových odpadů a znečištění přímo u zdroje.

Globální závazek iniciovaný Nadací Ellen MacArthur a přijatý ve spolupráci s Programem OSN pro životní prostředí zavazuje všechny signatáře ke třem krokům:

 • Odstranit problémové nebo nepotřebné plastové obaly a přejít od jednorázových obalů k znovupoužitelným.
 • Inovovat, aby bylo možné do roku 2025 zajistit 100 % našich plastových obalů tak, aby byly kompletně opakovatelně použitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné.
 • Dávat znovu do oběhu vyrobené plasty pomocí významného zvětšení objemu znovupoužitého a recyklovaného plastu ve výrobě nových obalů nebo produktů.

Globální závazek má za cíl vytvořit „novou normu“ pro plastové obaly. Globální závazek podepsalo 15 finančních institucí s majetkem přesahujícím hodnotu 2,5 miliardy USD.

Spolupráce s vládami

Sami neuspějeme. Existuje mnoho prvků, které působí mimo naši kontrolu, jako je selektivní sběr obalových odpadů, nedostatečná nebo nulová infrastruktura a omezené investice do odvětví cirkulární ekonomiky. Abychom přešli ve větší míře na cirkulární ekonomiku, musíme od základu změnit způsob, jakým výrobky a obaly navrhujeme. Znamená to pečlivě zvažovat systémy, jimiž naše výrobky procházejí, a spolupracovat s národními vládami na vytváření infrastruktury pro nakládání s odpady.

A to právě děláme: chceme vytvořit strategie, které tento zásadní posun umožní, včetně realizace programů rozšířené odpovědnosti výrobců.

Zpět nahoru