Přeskočit na Obsah

Unilever Czech Republic Změnit lokaci


Woman planting

Společnost Unilever vévodí odvětví v indexu udržitelnosti

Fakt, že jsme již posedmnácté v čele žebříčku Dow Jones Sustainability Index, jasně dokazuje náš závazek k dlouhodobému udržitelnému podnikání a růstu.

Ukazatel Dow Jones Sustainability Index (DJSI) měří více než 2 000 veřejně obchodovaných společností na základě jejich ekonomického, environmentálního a sociálního výkonu.

Tento index je využíván investory, kteří se zaměřují na to, že odpovědné obchodní postupy a modely jsou rozhodující pro vytváření dlouhodobé hodnoty pro akcionáře, a kteří chtějí, aby se role udržitelnosti odrážela v jejich investičním portfoliu.

V indexu DJSI za rok 2018 jsme dosáhli nejlepších výsledků v řadě oblastí, jako například management inovací, corporate governance, management dodavatelského řetězce, daňová strategie, brand management, správa produktů, obalová oblast nebo klimatická strategie.

Jeff Seabright, Chief Sustainability Officer společnosti Unilever, k tématu dodává: „Index DJSI je pro nás stále důležitým ukazatelem našeho vedoucího postavení v oblasti udržitelnosti. Jsme proto potěšeni, že naše úsilí dosahuje tohoto uznání. V žádném případě nejsme na konci naší cesty, ale takovéto výsledky ukazují, že jsme na správné cestě.“

Od roku 1999 byl Unilever jmenován lídrem odvětví dle DJSI již devatenáctkrát a v jeho čele stanul celkem sedmnáctkrát.

Je to pro nás významný úspěch, protože našim partnerům dokazuje náš závazek k dlouhodobě udržitelnému podnikání a růstu.

Znamená to také, že jsme i nadále součástí tzv. DJSI World, což je globální investiční index, který sleduje největší společnosti, jež následují cestu udržitelnosti.

Zpráva zvaná DJSI Industry Group Report, sestavená firmou RobecoSAM ve spolupráci s S&P Dow Jones Indices, uvádí, že společnost Unilever NV vede v odvětví výrobků určených pro osobní péči na základě celkového skóre v oblasti udržitelnosti pro rok 2018".