Přeskočit na Obsah

Jak se nám daří naplňovat cíle Unilever plánu udržitelného rozvoje?

Publikováno:

Celý svět usiluje o naplnění cílů a závazků stanovených v rámci následování cesty udržitelného rozvoje. Je však důležité, aby se toho účastnili úplně všichni – společnosti v čele. Klíčem je práce v ještě užším partnerství než kdykoliv předtím, což s sebou přináší novou míru transparentnosti u všech zúčastněných stran.

Line of schoolgirls in Pakistan

A právě tato transparentnost nás podnítila k tomu, abychom se s vámi podělili o novinky spojené s naším pokrokem v následování cílů Unilever plánu udržitelného rozvoje (USLP), na jehož základě budujeme důvěru v každém aspektu našeho hodnotového řetězce.

Jak ukazuje náš nejnovější report, jsme na cestě k dosažení přibližně 80 % našich cílů a jasněji než kdy dříve identifikuje hlavní problémy. Report dále obsahuje informace o tom, v jakých oblastech můžeme sdílet své zkušenosti a podporu a vylepšit udržitelný byznys ostatních.

Spotřebitelé chtějí udržitelné značky

Existují jasné důkazy o tom, že poptávka spotřebitelů po udržitelných značkách roste. Náš vlastní výzkum ukazuje, že 54 % spotřebitelů chce nakupovat udržitelné produkty a jedna třetina tak již činí. To je velká příležitost! A my chceme zajistit, aby naše značky stály v popředí.

Jednou z možností, na které jsme v posledních letech stavěli, je podpora našich udržitelných značek. Ty v sobě kombinují silné sociální nebo environmentální poslání a produkty, které přispívají k dosažení cílů USLP. Nyní máme 26 udržitelných značek, oproti 18 značkám v roce 2016. Nováčky za tento rok jsou značky Vaseline, Sunlight, Sunsilk a Wall’s.

V roce 2017 se naše udržitelné značky postaraly o 70 % našeho růstu, přičemž rostly o 46 % rychleji než zbytek našeho byznysu. Během posledních čtyř let neustále překonávaly naše průměrné tempo růstu.

Nové akvizice, značky i inovace

Upravujeme a budujeme naše portfolio také prostřednictvím nových firem, které se k naší společnosti připojují a které jsou v souladu s našimi hodnotami v rámci udržitelného rozvoje. Mezi nové značky, které odpovídají tomuto profilu, z posledních zhruba 12 měsíců patří Pukka tea, Seventh Generation, Mãe Terra a Sundial.

Kromě toho, že získáváme nové značky, zároveň posilujeme již vlastněné značky nebo budujeme značky nové, do nichž vnášíme udržitelné hodnoty coby jejich základní stavební kámen. Příkladem je veganská řada osobní péče Love Beauty Planet, která používá přírodní suroviny a recyklovatelné obaly, a bezlepkové a veganské poty Red Red, které byly ve Velké Británii představeny na začátku tohoto roku.

Každý den navíc přinášíme naše značky většímu počtu lidí, ať už dlouholeté oblíbence, nebo nové inovace. Například v loňském roce představila značka Domestos řadu inovací pro řešení problémů spojených s hygienou a nedostatkem vody, včetně nového, cenově dostupného čisticího prášku na toalety v Indii a „Flush Less“ spreje v Jižní Africe.

601 mil.Ke konci roku 2017 mělo z našich programů zaměřených na mytí rukou, hygienu, ústní zdraví, sebevědomí a nezávadnou pitnou vodu užitek 601 milionů lidí.

109109 výrobních míst v 36 zemích využívalo ke konci roku 2017 100 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů, což představuje 65 % celkové spotřeby elektřiny.

56%Ke konci roku 2017 bylo 56 % našich zemědělských surovin získáváno udržitelně.

Pokrok v následování USLP v roce 2017

Dobrou zprávou je, že po sedmi letech jsme dosáhli nebo jsme na cestě k dosažení přibližně 80 % našich cílů.

Zlepšování zdraví a životního stylu více než 1 miliardy lidí do roku 2020

Jsme na cestě ke splnění našeho ambiciózního cíle do roku 2020 zdvojnásobit podíl našeho portfolia, které splňuje nejvyšší nutriční standardy. V tuto chvíli co do objemu splňuje tyto standardy 39 % našeho portfolia. Měníme složení výrobků ve všech našich kategoriích a již jsme dosáhli významného pokroku ve snižování obsahu soli, nasycených tuků, kalorií a cukru. Například 70 % trhů, na kterých prodáváme zmrzliny, má nyní k dispozici mini verze. V roce 2017 jsme představili zmrzliny Mini Magnum v Indii a Mini Cornetto v Brazílii.

Co se týká zdraví a hygieny, ke konci roku 2017 mělo z našich programů zaměřených na mytí rukou, hygienu, ústní zdraví, sebevědomí a nezávadnou pitnou vodu užitek 601 milionů lidí. Jednou ze značek, která měla pozoruhodný vliv na společnost, je Dove se svým programem zaměřeným na lepší pocit z vlastního těla. Užitek z tohoto programu mělo již 29 milionů mladých lidí a do roku 2020 to bude 40 milionů.

Snižování dopadu na životní prostředí do roku 2030 o polovinu

Pokud jde o naši vlastní stopu, udělali jsme pokrok ve všech oblastech. Například jsme od roku 2008 snížili CO₂ z energií v naší výrobě o 47 %, snížili spotřebu vody o 39 % a celkový odpad odeslaný k likvidaci dosáhl 98 %. Uskutečnili jsme také další kroky v našem rozšířeném dodavatelském řetězci. Například ke konci roku 2017 bylo 56 % našich zemědělských surovin získáváno z udržitelných zdrojů.

Problém dopadu používání našich produktů spotřebiteli na životní prostředí prozatím zůstává. Například od roku 2010 jsme dokázali snížit spotřebu vody jen o 2 %. Ale nemáme jen špatné zprávy. Vidíme slibný pokrok v oblasti obalového odpadu, kde jsme se zavázali, že do roku 2025 budou naše plastové obaly znovuvyužitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné.

Zkvalitňování životních podmínek pro miliony lidí do roku 2020

V roce 2017 jsme znovu spustili naši tzv. politiku zodpovědného získávání zdrojů (Responsible Sourcing Policy), která posílila náš přístup v této oblasti. Také jsme navýšili počet dodavatelů, kteří se k programu zavázali. Přibližně 55 % výdajů na veřejné zakázky proudilo prostřednictvím dodavatelů, kteří splnili povinné požadavky této politiky. Naším cílem je do roku 2020 zvýšit tento podíl na 100 %.

Věříme, že posílení postavení žen je tím největším hybatelem dalšího lidského rozvoje a hospodářského růstu. Budujeme genderově vyváženou organizaci: ke konci roku 2017 47 % vedoucích pozic zastávaly ženy, oproti 46 % v roce 2016. Náš program Shakti poskytuje práci více než 70 000 žen ve venkovských komunitách s nízkými příjmy. V roce 2017 jsme například pomohli přibližně 1,2 milionům žen získat přístup k iniciativám, které se zaměřují na podporu jejich bezpečnosti, rozvíjení schopností a rozšiřování jejich možností.

A pokud jde o vytváření inkluzivnějšího byznysu, v roce 2017 jsme umožnili přibližně 716 000 drobných zemědělců přístup k iniciativám zaměřeným na zlepšení jejich zemědělských postupů nebo zvýšení jejich příjmů. Dále jsme podpořili 1,6 milionu drobných obchodníků, kteří si tak mohli zlepšit svůj příjem.

Autor zdjęcia: Son Ng-Hoang, pracownik Unilever, Wietnam
Fotografie Son Ng-Hoang, zaměstnanec společnosti Unilever, Vietnam

70%70% podíl na celkovém růstu obratu mají udržitelné značky

A co dál?

Od roku 2010, kdy jsme USLP představili, se toho ve světě hodně změnilo. Čím více jsme přemýšleli o dalším vývoji USLP, tím větší prostor jsme chtěli dát názorům našich zaměstnanců a externích zainteresovaných stran – názorům na to, co děláme nyní správně, a na oblasti, které bychom měli do budoucna posílit. Proto jsme začali pozorně naslouchat a v dosud nevídaném měřítku diskutovat o budoucnosti udržitelného podnikání.

Kromě dialogů s odborníky z celého hodnotového řetězce, včetně investorů, dodavatelů, zákazníků, inovátorů, akademických pracovníků, tvůrčích agentur, dalších firem či nevládních organizací, jsme také požádali zaměstnance z celého světa, aby vyplnili průzkum, pomocí kterého jsme zjistili, co jim leží na srdci nejvíce.

Odpovědi ukázaly, že jsou na firmu a následování USLP pyšní a že i ostatní v našem oboru jsou jím inspirováni. Navíc je USLP také hlavním důvodem, proč se ke společnosti mnoho zaměstnanců rozhodlo připojit. Zároveň jsme se dozvěděli, že se USLP těší vysokému obdivu i mimo společnost.

Není však překvapením, že s kladným hodnocením jsou spojena i vysoká očekávání. Jeden externí komentátor poznamenal: „Unilever je v nezáviděníhodné pozici. Očekávání budou vyšší než kdy předtím. Firma zvyšuje laťku pro každého, kdo pro ni pracuje a kdo se snaží přijít na to, kam se posunout dále.“

Cílem tohoto průzkumu bylo detailně pochopit, jak máme USLP rozvíjet v budoucnosti na základě názorů našich vlastních lidí i nezávislých odborníků z oblasti udržitelného podnikání. A my teď vezmeme všechnu tuto zpětnou vazbu v potaz a promyslíme, jaké budou další fáze tohoto procesu. O našem pokroku budeme pravidelně informovat, tak se na náš web určitě brzy vraťte.

Fotografie nahoře od Muhammada Tahy, zaměstnance společnosti Unilever, Pákistán

Zpět nahoru