Přeskočit na Obsah

5 věcí, které je potřeba znát o udržitelném růstu

Publikováno:

Naše poslední zpráva ukazuje, že dosahujeme růstu, na který můžeme být hrdí, a přitom zároveň řešíme velké množství výzev spojených s udržitelností. Níže najdete krátký přehled našeho vývoje v roce 2016.

Customer at a Unilever recycling station in Sao Paolo, Brazil

Naše podnikání se rozrůstá – a naše poslední výsledky znovu ukazují, že náš růst je nejen udržitelný, ale také profitabilní.

Každý rok informujeme o tom, nakolik jsme pokročili s plněním cílů, které jsme si předsevzali v rámci Unilever plánu udržitelného rozvoje (USLP). Ten jsme představili v roce 2010 jako plán naplnění naší vize zrychlení růstu za současného snížení našeho dopadu na životní prostředí a zvyšování našeho pozitivního společenského vlivu.

V přehledu našeho pokroku za rok 2016 informujeme o úspěších, kterých jsme dosáhli, jakož i o velkých výzvách, které před námi ještě stále stojí.

Doporučujeme vám přečíst si toto shrnutí – a abychom vás trochu navnadili, níže uvádíme 5 věcí, které byste o našem pokroku měli vědět:

Vidíme, že udržitelnost podněcuje vyšší růst…

… a to na základě toho, že náš růst je stabilní a konkurenceschopný, profitabilní a zároveň udržitelný. Naše udržitelné značky – jež všechny přispívají k jednomu nebo více cílům Unilever plánu udržitelného rozvoje a mají udržitelnost zakotvenou ve svých základech – stály za 60 % našeho růstu v roce 2016. A co víc, rostou o 50 % rychleji než zbytek našeho byznysu. V současnosti máme v našem portfoliu 18 udržitelných značek – z nichž je šest našimi největšími značkami podle obratu.

Máme pozitivní společenský dopad na miliony lidí…

… a využíváme každou část našeho hodnotového řetězce, abychom ho dosáhli. Pomohli jsme například již 920 000 ženám získat přístup k iniciativám, jež usilují o zvýšení povědomí o jejich bezpečnosti, rozvoji jejich schopností a rozšíření příležitostí, jež se jim nabízejí. Toho jsme dosáhli díky spolupráci s naším výrobně-dodavatelským řetězcem a iniciativám zaměřujícím se na prodej a distribuci našich produktů. Do konce roku 2016 jsme již pomohli 538 milionům lidí zlepšit jejich zdraví a hygienické podmínky a zhruba 650 000 drobných zemědělců zdokonalit jimi používané postupy v zemědělství či zvýšit jejich příjem.

Učinili jsme pokrok ve snižování dopadu na životní prostředí…

… avšak stále čelíme nevyřešeným výzvám. Například řešení dopadu používání našich výrobků spotřebiteli vyžaduje čas. Od roku 2008 se nám v našich továrnách podařilo snížit emise CO2 ze spotřeby energie o 43 %, ze spotřeby vody o 37 % a z celkové likvidace odpadu o 96 % na tunu produkce. Od roku 2010 jsme snížili dopad našich výrobků během jejich používání spotřebiteli na spotřebu vody přibližně o 7 %.

Vedle toho se nám podařilo snížit odpad, který vzniká používáním našich výrobků spotřebiteli, o 28 %. Čelíme však nárůstu množství skleníkových plynů vyprodukovaných během životního cyklu našich výrobků a jejich využívání spotřebiteli. Od roku 2010 jsme zaznamenali zvýšení o 8 %. I přes tyto výzvy jsme stále plně odhodláni následovat náš hodnotový řetězec a být uhlíkově pozitivní, a to jak v našich továrnách, tak i v našich provozech.

Jsme připraveni rozšířit své závazky tam, kde to bude třeba…

… což jsme udělali například v lednu 2017, kdy jsme se zavázali, že do roku 2025 budou naše plastové obalové materiály plně znovuvyužitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné. I nadále také pokračujeme v zakotvování lidských práv do dalších oblastí našeho podnikání.

Jsme na správné cestě kupředu…

… neboť náš obchodní model, jehož neoddělitelnou součástí je Unilever plán udržitelného rozvoje, pro nás, naše akcionáře a také pro miliony lidí po celém světě stále vytváří hodnoty. Od chvíle, kdy jsme USLP představili, konzistentně rosteme, zvyšujeme ziskovost i cash flow a doručujeme našim akcionářům a podílníkům výnos.

Chcete se dozvědět více? Chcete zjistit více? Podívejte se na podrobnou zprávu zde

Zpět nahoru