Přeskočit na Obsah

Průlom v boji proti stárnutí

Publikováno:

Nová nedávno vydaná studie realizovaná společností Unilever a vysokoškolským zařízením Erasmus MC University Medical Centre Rotterdam, podává vůbec první genetické svědectví o rozdílu mezi tím, jak staře vypadáme a jak staří opravdu jsme.

unilever skincare products

Vědci objevili gen mladistvého vzhledu

Vůbec první výzkum svého druhu, uveřejněný v nedávné době v časopise Current Biology, odhalil, že jedinci s jednou formou genu, označovanou jako MC1R, vypadají o dva roky starší než lidé s jinou formou genu. Vědci doufají, že odhalením tajemství, jemuž někteří lidé vděčí za svůj mladší vzhled v porovnání s jinými, povede k objevům umožňujícím každému, aby vypadal delší čas mladistvěji.

Tento objev učinili vědečtí pracovníci koncernu Unilever spolu se svými kolegy z vysokoškolského zařízení Erasmus MC University Medical Centre Rotterdam a dalšími partnery po rozsáhlé společné studii o stárnutí.

Během projektu byl na fotografiích obličeje posuzován vzhled více než 4 000 jedinců. Bylo provedeno více než 100 000 hodnocení jejich vnímaného věku (na jaký věk vypadají). Vědecký tým poté prozkoumal více než 8 000 000 variant DNA účastníků výzkumu s cílem vyšetřit, zda se lidé mladšího vzhledu v tomto směru liší od jedinců, kteří vypadají na svůj věk staře. Rozsáhlý průzkum odhalil, že jedinci s jednou formou genu, označovanou jako MC1R, vypadají o dva roky starší než lidé s jinou formou genu.

„Dalším krokem je pochopit na molekulární úrovni, proč náš mladší vzhled implikuje, že jsme zdravější, a v konečném důsledku porozumět zdravému stárnutí.“

Profesor Manfred Kayser

Mladší vzhled po delší dobu

Vedoucí vědecký pracovník koncernu Unilever, který se spolupodílel na řízení studie, doktor David Gunn prohlásil: „Tento výzkum je nesmírně vzrušující. Zavádí zcela nové chápání, proč si někteří lidé zachovávají mladší vzhled, než odpovídá jejich věku. Díky poznání tajemství mladšího vzhledu některých jedinců dokážeme v budoucnu najít novátorské způsoby, jak pomoci všem zachovat si delší dobu mladší vzhled. Nutná je samozřejmě i další práce, ale podle nás je tu velká naděje, že tento objev ovlivní budoucí vývoj a inovaci výrobků Unilever.“

Profesor Manfred Kayser, který se spolupodílel na vedení studie za Erasmus MC University Medical Center Rotterdam, uvedl: „Objev tohoto prvního genu, spojeného s vnímání věku, má velký význam, neboť nám otevírá dveře k objevu dalších genů, o nichž víme, že existují a že je lze nalézt. Náš objev je dalším krokem v chápání rozdílů ve stárnutí různých jedinců a poskytuje nová vodítka k rozpoznání molekulárních vztahů mezi vnímaným věkem, chronologickým věkem a biologickým věkem.“

Zpět nahoru