Přeskočit na Obsah

Naše cesta udržitelnosti: jak daleko jsme ušli?

Publikováno:

Naše výroční zpráva o udržitelném rozvoji ukazuje obchodní růst a celkový pokrok a vyzývá k rozsáhlejší kolektivní akci pro světlejší budoucnost.

Black soy bean smallholder farmer

Naše nejnovější zpráva o pokroku ukazuje, že se nám daří plnit většinu náročných cílů plánu udržitelného rozvoje společnosti Unilever (Unilever Sustainable Living Plan, USLP nebo jen Plán) – a vyzývá ke kolektivní akci vedoucí k řešení těch největších problémů, kterým čelí nejen naše společnost, ale celý svět.

Dobré výsledky v oblasti udržitelnosti spojené s růstem

„Mobilizace ke kolektivní akci“, našeSouhrnná zpráva o pokroku plánu udržitelného rozvoje společnosti Unilever za rok 2015 (Unilever Sustainable Living Plan Summary of Progress in 2015 – EN), obsahuje informace o tom, jak se nám daří plnit náročné cíle, které jsme si stanovili, když jsme Plán zakotvili v roce 2010 do našeho obchodního modelu.

Poukazuje na způsoby, jimiž Plán podle našeho názoru vytváří hodnotu jak pro náš podnik, tak pro společnost a životní prostředí, a to tím, že podporuje růst, budování důvěry, omezování rizik a snižování nákladů. Udržitelné značky jako Knorr, Dove, Dirt is Good, Lipton a Hellmann's, které vyrábějí produkty přímo spojené s účelem udržitelnosti a které přispívají k dosažení cílů Plánu, se zasloužily téměř o polovinu růstu společnosti Unilever v roce 2015 – a rostly rychleji než zbývající divize společnosti.

Na dobré cestě v rámci našich závodů – ovšem velké problémy přetrvávají

Zpráva ukázala, že v oblastech, nad kterými máme přímou kontrolu, vykazujeme velmi dobré výsledky, pokud jde o plnění stanovených cílů udržitelnosti. Pomohli jsme více než 480 miliónům lidí podniknout kroky ke zlepšení jejich zdraví a životní úrovně a prostřednictvím zaměstnání, vzdělávání a prosazování lidských práv jsme zlepšili životní podmínky mnoha lidí.

Omezili jsme rovněž dopady naší činnosti na životní prostředí. V porovnání s rokem 2008 vyvezly továrny společnosti Unilever v roce 2015 k likvidaci o 97 % méně odpadu, do ovzduší vypustily o 39 % méně CO2 z energie a vyčerpaly o 37 % méně vody na jednu tunu produkce.

Omezování vlivu na životní prostředí na straně spotřebitelů, kteří používají naše výrobky, se však prokázalo jako problematické. Přestože se množství odpadu souvisejícího s likvidací našich produktů na straně spotřebitelů snížilo od roku 2010 o 29 %, spotřeba vody v souvislosti s používáním našich výrobků spotřebiteli klesla pouze o 1 % a dopad v oblasti emisí skleníkových plynů se zvýšil přibližně o 6 %.

Inovativní přístupy – a potřeba kolektivního jednání

Za účelem řešení těchto otázek zavádíme inovativní strategie. Změna spotřebitelského chování spolu s širšími problémy, včetně změny klimatu a zvyšující se nerovnosti, však vyžaduje také urgentní kolektivní opatření na globální úrovni. Ve spolupráci s globálním společenstvím stavíme na základech pokroku dosaženého v roce 2015 prostřednictvím cílů udržitelného rozvoje OSN (SDG) a pařížské úmluvy o změnách klimatu.

„Ti, kteří se rozhodnou něco podniknout, mají k dispozici spoustu příležitostí...“

Generální ředitel společnosti Unilever, Paul Polman, označil rok 2015 za „pozoruhodný rok pro lidstvo a planetu“ a uvedl, že udržitelné obchodní modely nejsou jen důležité, ale jsou zásadní.

Řekl: „Nyní, když vstupujeme do šestého roku Plánu, se ukazuje, že neexistuje žádný kompromis mezi udržitelností a profitabilním růstem. Pomáhá nám také šetřit náklady, urychlovat inovace a zaměstnávat a udržet si ty nejlepší talenty.

„Ti, kteří se rozhodnou něco podniknout, mají ve skutečnosti k dispozici spoustu příležitostí. Neexistuje žádný důvod pro snášení chudoby a nekontrolovatelných změn klimatu.“

Všichni hrajeme v budování světlejší budoucnosti svou roli. Jaká je ta vaše? Podělte se o své nápady s #collectiveaction

Zpět nahoru