Přeskočit na Obsah

Náš nový globální úspěch v oblasti nulového skládkování ne-nebezpečného odpadu*

Publikováno:

Již více než 600 provozoven společnosti Unilever po celém světě eliminovalo likvidaci ne-nebezpečného** odpadu formou skládkování. Dosáhli jsme tak významného milníku na naší cestě za dosažením nulové produkce odpadu napříč naším řetězcem.

Veškerý odpad má své využití

Společnost Unilever dnes dosáhla nového cíle, který nemá v oboru konkurenci: a to neukládání ne-nebezpečného odpadu na skládky ve více než 600 provozovnách v 70 zemích. Týká se to odpadů z továren, skladišť, distribučních center a kanceláří. Identifikace různých řetězců ne-nebezpečného odpadu v našich procesech nám umožnila nalézt alternativní cesty pro zpracování odpadu z těchto provozoven.

V lednu roku 2015 jsme oznámili, že více než 240 továren dosáhlo stavu nulového skládkování. Replikací tohoto modelu nulového odpadu v jiných oblastech podnikání se podařilo zrušit skládkování odpadu u téměř 400 dalších provozoven. Tohoto cíle jsme dosáhli použitím principu čtyř „R“ – snížením množství (reducing), opětovným použitím (reusing), obnovou (recovering) a recyklací (recycling) – čímž jsme dokázali, že odpad lze vnímat jako zdroj s mnoha možnostmi alternativního využití, od přeměny továrního odpadu na stavební materiál po kompostování potravinového odpadu ze zaměstnaneckých jídelen.

Journey to zero waste portrait

Inspirace pro celosvětový trend

Naší prioritou je nyní pokračovat ve snižování tvorby odpadu a zavést cyklický model, pomocí něhož se z našeho odpadu stane zdroj pro někoho jiného. Vedle zachování produkce nulového odpadu na stávajících provozovnách také usilujeme o přizpůsobení všech ostatních provozoven – včetně všech budoucích lokalit a akvizic – a nakonec o dosažení nulové produkce odpadu napříč celým řetězcem.

Věříme, že toho dosáhneme prostřednictvím spolupráce s našimi dodavateli, partnery a jinými organizacemi a díky jejich zkušenostem. Z tohoto důvodu také dnes oznamujeme zahájení spolupráce s přední platformou 2degrees , která má napomoci spojení organizací za účelem prosazování modelu produkce nulového odpadu. Program této nové spolupráce se rozběhne v létě 2016.

Pier Luigi Sigismondi, šéf dodavatelského řetězce společnosti Unilever, říká: „Celosvětový problém s rostoucí populací, která spoléhá na omezené zdroje, je velmi reálný. Náš cíl nulového skládkování podporuje ambice udržitelného růstu společnosti Unilever a také náš závazek stát se nezávislými z hlediska zdrojů a tímto způsobem napomoci vypořádání se se změnou klimatu.“

„Jsem pyšný na to, čeho naši zaměstnanci a partneři dosáhli, je však potřeba udělat ještě mnohem více, abychom podnítili vznik celosvětového trendu. Naše spolupráce s 2degrees nám umožní sdílet naše zkušenosti a znalosti a povzbuzovat další společnosti a podniky, aby přijaly výzvu nulové produkce odpadu. Budováním sítě partnerů můžeme odstranit produkci odpadu v nebývalém měřítku po celém světě.“

Ocenění našeho úsilí

Naše úsilí a výsledky se dočkaly uznání ze strany externích subjektů. Jsme například Vedoucím výrobcem potravinových produktů Dow-Jonesova indexu udržitelnosti a společnost RobecoSAM nás v ročence udržitelnosti za rok 2015 ocenila vyznamenáním Gold Class za vynikající výkon v oblasti udržitelnosti.

*Jedná se o odpady ne-nebezpečné označované jako Ostatní

**Nebezpečný odpad představuje velmi malé procento celkového odpadu a typy materiálů, ze kterých je nebezpečný odpad složen, se v různých částech světa se liší v důsledku rozdílných právních předpisů o nakládání s odpady.

Zpět nahoru