Přejít na Obsah

Unilever Czech Republic Změnit lokaci


Forest in sunlight

Díky nové celosvětové radě je byznys v centru udržitelného rozvoje

Leden 2016: Na Světovém ekonomickém fóru v Davosu byla dnes zahájena činnost Světové rady pro byznys a udržitelný rozvoj (The Global Commission on Business and Sustainable Development), kterou spoluzakládal výkonný ředitel společnosti Unilever Paul Polman.

Tato Rada složená z lídrů ze sféry obchodu, pracovní síly a občanské společnosti, kterou vytvořil Paul a bývalý zástupce generálního sekretáře OSN Mark Malloch-Brown, usiluje o podporu podniků k tomu, aby vedly boj proti chudobě a zasazovaly se o udržitelný rozvoj. Rada bude v průběhu příštího roku pracovat na vyjádření a kvantifikaci přesvědčivého ekonomického případu, jenž by přispíval k dosažení cílů udržitelného rozvoje Sustainable Development Goals (SDGs), známých též pod termínem Globální cíle. To zahrnuje:

  • Zásadní ekonomický přínos – prostřednictvím nových trhů, investičních příležitostí a inovací – pokud svět bude řešit problémy spojené s chudobou, nerovnoprávností a ekologickým napětím;
  • Rizika pro obchodní výkonnost a stabilitu, zvýšenou roztříštěnost, konkurenci v oblasti zdrojů a jejich nestálost – pokud se světu nepodaří tato rizika vyřešit;
  • Nutnost spolupracovat s vládami, mezinárodními organizacemi a občanskými společnostmi za účelem vybudování budoucnosti, kde podniky mohou fungovat v rámci udržitelného rozvoje přístupného všem a za účelem všeobecné tvorby pracovních míst.

Rada za rok představí zprávu, která nastíní nové obchodní a finanční modely, jakož i tržní příležitosti pro společnosti investující do udržitelných přístupů.

Paul k tomu říká: „Neexistuje vzorový obchodní případ přetrvávající chudoby. Máme příležitost prostřednictvím nových trhů, investic a inovací uvolnit trilióny dolarů. Abychom toho ale dosáhli, je zapotřebí změnit naše aktuální postupy a řešit chudobu, nerovnoprávnost a ekologické problémy. Pokud se nám podaří dosáhnout cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals), z fungování v poctivějším a odolnějším světě bude těžit každý podnik."

Byznys je klíčem k urychlení přechodu

Od roku 2000 jsme svědky toho, že výskyt extrémní chudoby ve světě se snížil na méně než polovinu. Byznys – jenž v rozvojových zemích zajišťuje 60 % HDP, 80 % vnitřních toků kapitálu a 90 % pracovních míst – je pro úspěch tohoto počínání stěžejní. Může však hrát stále větší a konstruktivnější roli při realizaci příležitostí k růstu a rozvoji.

Cílem této iniciativy je prozkoumat aktuální i budoucí obchodní modely – a to na základě pochopení toho, co znamenají pro udržitelný rozvoj – a podrobně rozvrhnout nové finanční mechanismy, které bude svět k dosažení cílů udržitelného rozvoje (SDG´s) potřebovat. Iniciativa dále prozkoumá změny v hlavních obchodních operacích a jednáních, jež sahají daleko za tradiční firemní společenskou odpovědnost a dobrovolnická partnerství.

Mark Malloch-Brown nabízí vysvětlení: „Pokud podniky uspějí v tvorbě a vzniku éry sdílené prosperity a vyšší udržitelnosti, čeká je obrovská odměna. Samotné vlády a mezinárodní organizace nedokážou zajistit budoucnost, jakou potřebujeme. Klíčem k urychlení přechodu je obchod a podniky.“