Kde pomáháme / Every U Does Good

Níže najdete náš přístup ke komunitním aktivitám v Česku a na Slovensku, koncept značek s posláním a jejich aktivity a také chronologicky seřazené klíčové aktivity naší společnosti v Česku a na Slovensku

Naše aktivity s posláním

Spolupráce a partnerství je cenným aspektem v následování udržitelných vizí a dosažení trvalých strukturálních změn. I v Česku a na Slovensku proto budujeme partnerství, abychom společnými silami s dalšími klíčovými partnery ve všech sfér mohli věci posouvat kupředu. V Česku již několik let úzce spolupracujeme s Asociací společenské odpovědnosti, v roce 2020 jsme počtvrté v řadě byznys partnerem Cen SDGs. V roce 2019 jsme se zúčastnili Global Goals World Cup Prague či dárcovského dne Giving Tuesday, v roce 2020 taktéž. Od roku 2020 jsme na Slovensku členy platformy Business Leaders Forum pod Nadácií Pontis. Jde o neformální sdružení firem, které se zavazují být lídry v prosazování principů zodpovědného podnikání na Slovensku. Stále více lokálně adresujeme poslání našich značek, a to v návaznosti na naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN. Prostřednictvím našich značek, například Domestos, Dove, Rexona, AXE, Hellmann’s, je aktivně adresujeme. Podpora SDGs a spolupráce s lokálními asociacemi a neziskovými organizacemi spolu se státním sektorem nabývá na důležitosti v naší agendě naplňování SDGs a poslání naší společnosti. Také chceme hlasitěji adresovat téma cirkulární ekonomiky a plastů jako takových.

Značky s posláním na českém a slovenském trhu a pokrok za rok 2019

K naplňování jednotlivých Cílů udržitelného rozvoje OSN mimo jiné přispívají i naše značky s posláním. V roce 2019 náš globální CEO Alan Jope prohlásil, že v budoucnu nebude pro značky bez poslání v našem portfoliu místo. Jako značky s posláním vnímáme takové značky, které mají jasně definovaný smysl, jež pomáhá řešit určitý společenský nebo ekologický problém. Zároveň jsou to značky, jejichž produkty jsou vyráběny udržitelně, nebo jejichž produkce pozitivně ovlivňuje životy spotřebitelů. Každé poslání těchto značek je také úzce spjato s jedním z Cílů udržitelného rozvoje OSN. Nahlédněte níže pod pokličku těch nejlepších projektů s posláním v České republice a na Slovensku.

Domestos: Domestos pro školy

Projekt Domestos pro školy vznikl v roce 2014 na základě lokálního průzkumu, ve kterém až 40 % rodičů poukázalo na skutečnost neuspokojivého stavu školních toalet. Domestos přišel se svým posláním – zlepšit stav toalet na mateřských i základních školách v České republice a na Slovensku. Hlavním prvkem projektu je soutěž Lovci bakterií. Tato soutěž děti učí lepším hygienickým návykům a ty školy, které soutěžní aktivity splní nejlépe, jsou odměněny peněžním darem na rekonstrukci toalet. Dohromady za 6 let značka rozdala skoro 8 milionů korun, pomohla zrekonstruovat toalety na 119 školách a až 76 000 dětí se díky projektu naučilo lepším hygienickým návykům. Značka má propojení na SDG 6 – Pitná voda a kanalizace.

Dove: Projekt sebedůvěry Dove

Dove si uvědomuje, že vyrůstat v současné době sociálních sítí není pro dospívající a mladé lidi vůbec snadné. Neustálé srovnávání se a společenský tlak vyvolávají nespokojenost s vlastním tělem i úzkosti spojené se vzhledem. Projekt sebedůvěry Dove však chce s tímto zamávat! Již více než 10 let globálně pomáhá rodičům, vychovatelům a učitelům v otázce posilování sebevědomí, čímž doposud značka oslovila více než 20 milionů mladých lidí. V České republice v rámci tohoto projektu navštěvují profesionální psychologové i vyškolení ambasadoři značky Dove, mezi které se řadí i zaměstnanci společnosti Unilever, české školy, kde se snaží dětem přiblížit problematiku sebedůvěry a sociálních sítí. V roce 2019 jsme tak v České republice proškolili téměř 23 tisíc dětí. Na tomto čísle se však nehodláme zastavit! Tento projekt pomáhá naplňovat Cíl udržitelného rozvoje 5 – Rovnost mužů a žen.

Hellmann’s: jídlo je příliš dobré na to, aby se jím plýtvalo

Na začátku roku 2019 značka Hellmann’s představila své poslání – vytáhla do boje proti plýtvání potravinami spojenému s tzv. lednicovou slepotou. Z průzkumu značky, provedeném ve spolupráci s agenturou Ipsos v zimě 2019 v Česku a na Slovensku, vyplynulo, že více než 40 % ze všeho vyhozeného jídla se znehodnotí v našich domácnostech. Po celý rok 2019 značka Hellmann's vyzývala k tomu, aby lidé méně plýtvali jídlem, navíc ve spolupráci s organizací Zachraň jídlo. Značka tak například podpořila vznik kuchařky Zachraň jídlo v kuchyni, v níž se nachází přes 100 receptů, tipů a rad, jak neplýtvat jídlem. Dále značka podpořila sbírku potravin darováním produktů Hellmann's o objemu 36 tun České federaci potravinových bank. Také v roce 2020 máme před sebou spoustu práce, jak namotivovat Čechy a Slováky k minimálnímu plýtvání jídlem. Toto poslání je spojeno s SDG 12 – Udržitelná výroba a spotřeba.

Cif: Ahoj, krásné Česko / Slovensko

Značka Cif není pouze známou čisticí značkou s dlouholetou historií a ověřenou kvalitou, ale také značkou s jasným posláním. Cif věří, že v zašlém světě není místo pro radost. Naopak, v krásném domově a okolí se cítíme šťastnější. A proto společně čistíme a odhalujeme krásu kolem nás, od roku 2019 také v Česku a na Slovensku, kdy jsme už zašlou slávu navrátili 5 různým místům v Česku a na Slovensku, a to parkům, sadům nebo altánku. Tato veřejná prostranství jsme vytipovali díky aktivnímu zapojení Čechů a Slováků. Tím nekončíme! I v roce 2020 pokračujeme, navíc ve spolupráci s Architekty bez hranic a projektem Lepší místo v Česku. Toto poslání je spojeno s SDG 15 – Život na souši.

Zmrzlina Míša: #OKousekLepšíČesko / Slovensko

Zmrzlina Míša je již řadu desetiletí lokálním klenotem. Vyrábíme ji v továrně kousek od Třebíče. Není proto divu, že je oblíbeným pamlskem pro mnoho českých rodin po řadu generací. Rodiny si jí užívají na výletech, procházkách nebo jen tak pro radost. Občas se stane, že obal od Míši neskončí v koši tak, jak by měl, a můžeme ho najít ve volné přírodě, stejně jako spoustu dalších odpadků… Značka Míša se proto rozhodla udělat Česko a Slovensko 'o kousek lepší' prostřednictvím společných úklidových akcí nebo jen motivací k tomu, že už nikdy nevyhodíme ani jeden jediný obal do přírody. V průběhu minulého roku se do iniciativy aktivně zapojilo 12 000 lidí a podařilo se nám uklidit plochu o 27 milionech m2. V této aktivitě budeme vyjma letošní pauzy pokračovat i v roce 2021, a to ještě výrazněji. Toto je spojeno s SDG 15 – Život na souši.

Přidali jsme se ke #GivingTusday2020, největšímu svátku dárcovství v roce

UNILEVER ČR: Komunitám a našim partnerům pomáháme celý rok. Nicméně #GivingTuesdayCZ byl pro nás příležitostí říci mnohem hlasitěji DÍKY těm nejohroženějším skupinám roku 2020 – zdravotníkům, seniorům a jejich pečovatelům. Na pomoc primárně těmto skupinám pod hlavičkou #GivingTuesdayCZ jsme se zaměřili ve dvou rovinách, a to firemní a zaměstnanecké. Jako firma jsme poslali téměř 10 000 produktů péče o tělo (Radox, Dove, Rexona, TRESemmé, Toni & Guy) v hodnotě 780 000 Kč jakožto poděkování 14 nemocnicím skrze platformu Pomoc nemocnicím. Dalších 12 000 produktů směřovalo seniorům, jejich pečovatelům a zaměstnancům skrze naše partnery Sue Ryder, Úsměv seniorům a Diecézní charita Brno. Věříme, že je naše oblíbené pečující produkty potěší, ať už jako součást mikulášské nebo vánoční nadílky. Každý úsměv navíc se letos počítá dvojnásob!

Vedle toho jsme přichystali i zaměstnaneckou výzvu, opět s cílem pomoci těm nejohroženějším hrdinům letošního roku. Primárně jsme kolegy nasměrovali zapojit se do projektu Ježíškova vnoučata. Ceníme si však každého dobrého skutku, proto jsme naše zaměstnance vyzvali k jakémukoliv dobrému skutku v jejich okolí.

Více informací k našemu zapojení do #GivingTuesday v Česku najdete zde.

UNILEVER SLOVENSKO: Naše slovenská pobočka následovala shodný formát jako ta česká. Jako firma jsme zaslali 12 000 produktů péče o tělo seniorům a jejich pečovatelům do domovu IRIS, Zařízení sociálních služeb Sv. Marta, Domu sv. Kosmy a Damiána a OZ Neziskový svět (Pro dobro) a přes 2 100 čisticích a dezinfekčních prostředků nemocnicím přes platformu #KtoPomôžeSlovensku, s čímž nám velmi pomohla Nadácia Pontis. Spustili jsme také shodnou zaměstnaneckou výzvu jako v Česku i pro slovenský tým. Primárně jsme kolegy zapojili do projektu Kolik lásky se vejde do krabice od bot.

Více informací k zapojení naší společnosti do #GivingTuesday na Slovensku najdete zde.

Naše odpověď na první vlnu pandemie Covid-19 na jaře 2020

Odpovědnost vůči komunitám po celém světě je naší společnosti vlastní již od vzniku zakladatelských společností. Pomáháme v době pandemie Covid-19, ještě intenzivněji i v Česku a na Slovensku, především skrze darování produktů všech našich divizí, a to hrdinům dnešních dnů, ale také těm nejzranitelnějším. Na jaře 2020 jsem obdarovali personál ve vybraných nemocnicích či sociálních zařízeních, ale například malé neziskové organizace, které produkty rozdaly tam, kde jich bylo nejvíce potřeba. Obdarovali jsme i naše partnery ve skladech. Dohromady tak naše firma darovala přes 9 000 litrů dezinfekčních produktů, téměř 10 000 kosmetických a hygienických produktů, přes 15 tun potravin a přes 3 500 zmrzlin.

Dezinfekční prostředky značek Cif, SAVO či Domestos putovaly především do domovů pro seniory, ale i do nemocnic a organizací podporujících děti. V České republice jsme dohromady rozdali přes 7 500 litrů dezinfekčních produktů nemoc-nicím, jako je Nemocnice na Bulovce, Nemocnice Na Homolce či Motol, organizacím, jako je UNICEF, Nadační fond Veroniky Kašákové, Diakonie či Klokánek a domům pro seniory v Praze, Brně, Bohumíně nebo Třebíči. Na Slovensku jsme našimi dary podpořili například OZ Vagus, Evangelickou Diakonii či Gréckokatolíckou charitu.

Naše kosmetické a pečující produkty, například značek Dove, TRESemmé, Radox či Zendium, udělaly radost zdravotníkům a sestřičkám v nemocnicích, kteří mohli díky produktům pečovat o jejich rozpraskanou pokožku od dezinfekce nebo se zaradovali z jiných, shodně potřebných produktů. Potěšili jsme tak zaměstnance Oblastní nemocnice v Kladně, Porodnice U Apolináře či v nemocnicích v Přerově, Jičíně a Nymburce. Organizace jako Naše dítě, UNICEF, Český červený kříž nebo Krása pomoci pak naše kosmetické produkty rozdaly těm, kteří je nejvíce ocenili. Dohromady jsme v České republice rozdali téměř 10 000 kusů kosmetických a pečujících produktů.

Zmrzlina je radost – Unilever chce jejím prostřednictvím vykouzlit úsměvy na všech tvářích. Proto jsme zmrzliny značek Míša, Magnum, Algida či Ben & Jerry‘s poslali hrdinům dnešních dnů do nemocnic i zástupcům integrovaného záchranného systému. Naše zmrzlina vykouzlila i dětské úsměvy v Klokánku. I poslední kategorie potravin, pod kterou spadají značky Hellmann’s, Knorr či Lipton, se do darování zapojila. Společně s divizí Unilever Food Solutions darovala přes 10 tun potravin Federaci potravinových bank v Česku, 3,5 tun potravin Potravinové bance Slovenska či malým neziskovým organizacím, například na projekt Breakfaststory, který podporuje skrze rozvoz obědů seniory a matky samoživitelky.

Nahoru

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Neustále hledáme způsoby, jak se spojit s těmi, kteří sdílí zájem o udržitelnou budoucnost.

KONTAKTY

Spojte se se společností Unilever a týmy specialistů nebo najděte kontakty z celého světa.

Kontaktujte nás