Přeskočit na Obsah

Kde pomáháme / Every U Does Good

Níže najdete náš přístup ke komunitním aktivitám v Česku a na Slovensku a také chronologicky seřazené klíčové charitativní spolupráce naší společnosti v Česku a na Slovensku

Naše lokální aktivity s posláním

Spolupráce a partnerství je cenným aspektem v následování našich udržitelných vizí a dosažení trvalých strukturálních změn. I v Česku a na Slovensku proto budujeme partnerství, abychom společnými silami s dalšími klíčovými partnery ze všech sfér mohli věci posouvat kupředu. V Česku již několik let úzce spolupracujeme s Asociací společenské odpovědnosti, v roce 2021 jsme popáté v řadě byznys partnerem Cen SDGs. Právě podpora šíření povědomí o Cílech udržitelného rozvoje OSN je naším společným jmenovatelem. V roce 2019 jsme se zúčastnili Global Goals World Cup Prague či dárcovského dne Giving Tuesday, v roce 2020 taktéž. Od roku 2020 jsme na Slovensku členy platformy Business Leaders Forum pod Nadácií Pontis. Jde o neformální sdružení firem, které se zavazují být lídry v prosazování principů zodpovědného podnikání na Slovensku. Stále více lokálně adresujeme poslání našich značek, a to v návaznosti na naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN. Prostřednictvím našich značek, například Domestos, Dove, Rexona, Axe, Míša, Cif či Hellmann’s, je aktivně adresujeme. Podpora SDGs a spolupráce s lokálními asociacemi, neziskovými organizacemi či našimi obchodními partnery nabývá na důležitosti v rámci naší nové strategie Compass a poslání naší společnosti, a to udělat z udržitelnosti samozřejmost.

Pomoc komunitám v Česku a na Slovensku v roce 2021

Charitativni pomoc jaro 2021

Ambicí v rámci naší strategie udržitelného růstu Compass je mimo jiné minimalizovat likvidaci našich produktů, proto se snažíme každičký produkt, který si již nenajde místo u našich obchodních partnerů, darovat našim dlouhodobým partnerům z neziskového světa. Mezi naše klíčové partnery v tomto segmentu patří například Česká federace potravinových bank, platforma Pomoc nemocnicím, Nadácia Pontis, ADRA, Úsměv seniorům, Sue Ryder, Nadační fond Veroniky Kašákové, FOD - Klokánek, Dobré víly dětem nebo Diecézní charita Brno.

Již za několik prvních měsíců roku 2021 jsme rozdali desítky tisíc produktů z kategorie pracích a čisticích prostředků, péče o tělo, potravin i zmrzlin. A tady je výběr těch největších závozů, které jsme společně s kolegy podnikli.

Hned na začátku roku značka Domestos v rámci svého projektu Domestos pro školy darovala všem školám a školkám v Košicích na Slovensku 11 000 litrů dezinfekce, aby pomohla školám s bezpečným návratem školáků do školních lavic. Značka Coccolino rozdala své voňavé a pečující aviváže v rámci projektu Happy Baby. Celkem 31 palet plných lahodných kelímků Míša Protein udělalo radost všem lidem v nouzi, kterými jsme obdarovali Českou federaci potravinových bank, jež je rozdala tam, kde udělají největší radost. Také jsem jí zaslali potraviny oblíbených značek Hellmann's nebo Knorr.

V měsíci únoru jsme pomáhali i na Slovensku. Osm palet s produkty naší kategorie čisticích a pracích prostředků značek Savo, Cif či Domestos směřovalo do osmi nemocnic na Slovensku, s čímž nám opět jako před Vánoci pomohla skvělá Nadácia Pontis v rámci #KtoPomozeSlovensku. Přes 4 000 pracích prostředků značek Coccolino nebo Surf putovaly i českým organizacím Fond ohrožených dětí - Klokánek a Nadační fond Veroniky Kašákové. Děkujeme všem za báječnou spolupráci, protože bez ní by to nešlo zrealizovat!

Za březen a duben jsme také nezaháleli! Tým zmrzlinářů rozdal 17 000 zmrzlin hrdinům první linie z 15 nemocnic ve spolupráci s iniciativou Pomoc nemocnicím. Značka Algida tak vyčarovala krásných 17 000 úsměvů zdravotníkům - slušná bilance, že?

Tým kategorie péče o domácnost obdaroval 10 000 dvoulitrovými dezinfekcemi Domestos 4 velké organizace - ADRA, Diecézní charita Brno, Úsměv seniorům a Česká federace potravinových bank, opět naše dlouhodobé partnery. O dezinfekce je aktuálně opravdu zájem, takže domovy pro seniory i lidé v nouzi jsou za ně nesmírně vděční! Značka Domestos věnovala 6 000 litrů dezinfekcí Domestos do jarního kola sbírky potravin pod hlavičkou České federace potravinových bank.

V květnu putovalo 17 palet s čisticími a dezinfekčními produkty a kosmetikou opět k našim strategickým partnerům, jako jsou Nadační fond Veroniky Kašákové, Dobré víly dětem, FOD - Klokánek nebo Sue Ryder v České republice. Na Slovensku jsme obdarovali OZ Vagus a organizaci Pre Dobro. Velký objem potravin značek Hellmann's a Knorr vyslal náš tým Unilever Food Solutions, specializující se na restaurace a další provozovny, České federaci potravinových bank. V květnu nelenily ani naše kolegyně ze Slovenska a spojily síly se Slovenským Červeným krížem, kterému zaslaly dezinfekce pro oblasti zasažené záplavami.

V červnu jsme shodně jako řada dalších společností a jednotlivců podpořili obrovskou vlnu solidarity se všemi, které zasáhla živelná pohroma na jihu Moravy. Po domluvě s krizovým štábem města Hodonín jsme hned v sobotu po katastrofě zaslali 17 palet s trvanlivými potravinami značky Knorr, produkty osobní péče značek Dove a Radox a dezinfekcemi značek Domestos, Cif a Savo. Oblíbená značka zmrzlin Ben & Jerry's na Slovensku poprvé v rámci svého poslání podpořila LGBTQI+ fond Nadácie Pontis v hodnotě 2 000 euro.

I v letních měsících naše aktivity na podporu lokálních komunit, ač přímo pod záštitou našich značek nebo korporátu, pokračují. Velkou radost máme i z aktivace značky Rexona, jež podporuje přirozený pohyb, a také značky Míša ve spolupráci s platformou Sázíme budoucnost - o detailech vám dáme brzy vědět. Aktuálně také naše nová značka RAW džusů, smoothies a shotů Urban Monkey spojila síly s Rekoly a zdarma nyní poskytují náhradní dopravu na kolech v rámci výluky mezi Výtoní a Podolskou vodárnou. Urban Monkey tak činí ve jménu svého poslání, a to podporovat aktivity, které mají pozitivní dopad na zlepšení kvality života ve městech, mezi které patří i udržitelná mobilita.

Přidali jsme se ke #GivingTuesday2020, největšímu svátku dárcovství v roce

UNILEVER ČR: Komunitám a našim partnerům pomáháme celý rok. Nicméně #GivingTuesdayCZ byl pro nás příležitostí říci mnohem hlasitěji DÍKY těm nejohroženějším skupinám roku 2020 – zdravotníkům, seniorům a jejich pečovatelům. Na pomoc primárně těmto skupinám pod hlavičkou #GivingTuesdayCZ jsme se zaměřili ve dvou rovinách, a to firemní a zaměstnanecké. Jako firma jsme poslali téměř 10 000 produktů péče o tělo (Radox, Dove, Rexona, TRESemmé, Toni & Guy) v hodnotě 780 000 Kč jakožto poděkování 14 nemocnicím skrze platformu Pomoc nemocnicím. Dalších 12 000 produktů směřovalo seniorům, jejich pečovatelům a zaměstnancům skrze naše partnery Sue Ryder, Úsměv seniorům a Diecézní charita Brno. Věříme, že je naše oblíbené pečující produkty potěší, ať už jako součást mikulášské nebo vánoční nadílky. Každý úsměv navíc se letos počítá dvojnásob!

Vedle toho jsme přichystali i zaměstnaneckou výzvu, opět s cílem pomoci těm nejohroženějším hrdinům roku 2020. Primárně jsme kolegy nasměrovali zapojit se do projektu Ježíškova vnoučata. Ceníme si však každého dobrého skutku, proto jsme naše zaměstnance vyzvali k jakémukoliv dobrému skutku v jejich okolí.

Více informací k našemu zapojení do #GivingTuesday v Česku najdete zde.

UNILEVER SLOVENSKO: Naše slovenská pobočka následovala shodný formát jako ta česká. Jako firma jsme zaslali 12 000 produktů péče o tělo seniorům a jejich pečovatelům do domovu IRIS, Zařízení sociálních služeb Sv. Marta, Domu sv. Kosmy a Damiána a OZ Neziskový svět (Pro dobro) a přes 2 100 čisticích a dezinfekčních prostředků nemocnicím přes platformu #KtoPomôžeSlovensku, s čímž nám velmi pomohla Nadácia Pontis. Spustili jsme také shodnou zaměstnaneckou výzvu jako v Česku i pro slovenský tým. Primárně jsme kolegy zapojili do projektu Kolik lásky se vejde do krabice od bot.

Více informací k zapojení naší společnosti do #GivingTuesday na Slovensku najdete zde.

Naše odpověď na první vlnu pandemie Covid-19 na jaře 2020

Odpovědnost vůči komunitám po celém světě je naší společnosti vlastní již od vzniku zakladatelských společností. Pomáháme v době pandemie Covid-19, ještě intenzivněji i v Česku a na Slovensku, především skrze darování produktů všech našich divizí, a to hrdinům dnešních dnů, ale také těm nejzranitelnějším. Na jaře 2020 jsem obdarovali personál ve vybraných nemocnicích či sociálních zařízeních, ale například malé neziskové organizace, které produkty rozdaly tam, kde jich bylo nejvíce potřeba. Obdarovali jsme i naše partnery ve skladech. Dohromady tak naše firma darovala přes 9 000 litrů dezinfekčních produktů, téměř 10 000 kosmetických a hygienických produktů, přes 15 tun potravin a přes 3 500 zmrzlin.

Dezinfekční prostředky značek Cif, SAVO či Domestos putovaly především do domovů pro seniory, ale i do nemocnic a organizací podporujících děti. V České republice jsme dohromady rozdali přes 7 500 litrů dezinfekčních produktů nemoc-nicím, jako je Nemocnice na Bulovce, Nemocnice Na Homolce či Motol, organizacím, jako je UNICEF, Nadační fond Veroniky Kašákové, Diakonie či Klokánek a domům pro seniory v Praze, Brně, Bohumíně nebo Třebíči. Na Slovensku jsme našimi dary podpořili například OZ Vagus, Evangelickou Diakonii či Gréckokatolíckou charitu.

Naše kosmetické a pečující produkty, například značek Dove, TRESemmé, Radox či Zendium, udělaly radost zdravotníkům a sestřičkám v nemocnicích, kteří mohli díky produktům pečovat o jejich rozpraskanou pokožku od dezinfekce nebo se zaradovali z jiných, shodně potřebných produktů. Potěšili jsme tak zaměstnance Oblastní nemocnice v Kladně, Porodnice U Apolináře či v nemocnicích v Přerově, Jičíně a Nymburce. Organizace jako Naše dítě, UNICEF, Český červený kříž nebo Krása pomoci pak naše kosmetické produkty rozdaly těm, kteří je nejvíce ocenili. Dohromady jsme v České republice rozdali téměř 10 000 kusů kosmetických a pečujících produktů.

Zmrzlina je radost – Unilever chce jejím prostřednictvím vykouzlit úsměvy na všech tvářích. Proto jsme zmrzliny značek Míša, Magnum, Algida či Ben & Jerry‘s poslali hrdinům dnešních dnů do nemocnic i zástupcům integrovaného záchranného systému. Naše zmrzlina vykouzlila i dětské úsměvy v Klokánku. I poslední kategorie potravin, pod kterou spadají značky Hellmann’s, Knorr či Lipton, se do darování zapojila. Společně s divizí Unilever Food Solutions darovala přes 10 tun potravin Federaci potravinových bank v Česku, 3,5 tun potravin Potravinové bance Slovenska či malým neziskovým organizacím, například na projekt Breakfaststory, který podporuje skrze rozvoz obědů seniory a matky samoživitelky.

Zpět nahoru