Toggle Hledat

 1. Domů
 2. Kariéra
 3. Otevřené pozice
 4. Naše Oddělení

Naše Oddělení

Co nám naši lidé přinášejí a co za to získávají? Věříme, že informace o rozvoji a o rozmanitosti našich úspěchů vám pomohou vytvořit si představu o kvalitě našeho týmu a budete se chtít stát jeho součástí.

Logistika (supply chain)

V oblasti logistiky si můžete najít své uplatnění v centrále v Praze. Seznámíte se se skladovým hospodářstvím a jeho optimalizací, s distribucí produktů a budete se podílet na zajištění rychlosti a flexibility dodávání zboží zákazníkem. Protože se snažíme rozvíjet moderní formy spolupráce s našimi zákazníky, můžete se zapojit také do projektů zaměřených na optimalizaci zásob u zákazníka.

Když si uvědomíte, jak široká je nabídka našich výrobků a kolika zákazníkům své zboží fyzicky dodáváme, snadno si umíte představit, jak důležitá je pro nás skvěle fungující logistika. Proto v tomto oddělení potřebujeme ty, kteří jsou schopni rychle reagovat a řešit problémy, ale zároveň musí být schopni přicházet s nápady na další zefektivnění naší spolupráce se zákazníky.

Jaké zkušenosti získáte?

 • vypracování strategie logistiky
 • vnitropodnikové zásobování
 • modelování a optimalizace dodavatelského řetězce
 • řízení služeb zákazníkům
 • prognóza poptávky
 • rozvozové plánování
 • skladové hospodářství, fyzická distribuce
 • řízení zásob

Pokud máte zájem o práci v oblasti vývoje, výroby nebo dodávání výrobků zákazníkům, pak najdete své uplatnění v oddělení tzv. Supply Chain Managementu neboli ve výrobně- distribučním managementu. Pod pojmem Supply Chain si představte všechny aktivity, které se vztahují k plánování nákupu, vývoje, výroby a distribuce našich produktů co nejefektivnějším způsobem zákazníkům.

Finance

Hovoříme-li v Unileveru o finančním oddělení, máme tím na mysli oblast financí, účetnictví a informačních technologií.

Podrobně se zde seznámíte s klíčovými oblastmi, jakými jsou např. manažerské účetnictví, plánování apod. Máte možnost poznat, jak funguje mezinárodní firma a využít tento post jako přípravu na další pozice ve vrcholovém managementu. Je to šance naučit se přijímat odpovědnost a dělat důležitá rozhodnutí .

Vaše názory budou součástí rozhodování o nejvýznamnějších událostech v životě Unileveru. Budete například vypracovávat podklady pro zavedení nového produktu, hodnotit finanční důsledky změny struktury výroby či investičních rozhodnutí, budete se zabývat řízením likvidity, rizik či finančních toků.

Finanční management v Unileveru je příležitost pro absolventy s podnikatelským duchem, dobrým analytickým uvažováním a schopností přijímat odpovědnost. Předností je také umění vytvářet vlastní řešení, dotáhnout věci do konce i flexibilita. Vzdělání nebo zkušenosti v oblasti financí jsou vítány, ale nejsou nutností.

Jaké zkušenosti získáte ve finanční oblasti?

 • vykazování výkonnosti, řízení procesu plánování obchodních a podnikatelských činností
 • podpora rozhodování, vyhodnocování ad hoc
 • fúze a akvizice
 • řešení daňových otázek
 • vnitřní kontrola, řízení rizik
 • účetní operace

Marketing

Marketing, resp. Brand Building je v Unileveru chápán v širším slova smyslu. To znamená, že se budete podílet na podpoře stávajících značek a vývoji nových, na vytváření komunikačních strategií, umisťování nových značek na trh a jejich prosazování ve struktuře obchodních řetězců. Úspěch našich značek spočívá v porozumění a uspokojování potřeb spotřebitelů. Nedílnou součástí Brand Buildingu je proto také výzkum, který umožňuje tyto potřeby znát a převést je do vlastností našich produktů.

Práce v marketingu neustále přináší nové pohledy na věc a vyžaduje nové nápady. Vyžaduje ale také mnoho mravenčí a těžké práce, budete muset dělat složité a nákladné rozhodnutí, budete mít odpovědnost za úspěch své značky a její podíl na trhu. Jde o obor, kde se věci rychle mění a kde je tvrdá konkurence. Je to dobrá příprava pro management obecně. Budete úzce spolupracovat s reklamními a PR agenturami, hnát dopředu kreativní myšlenky a prosazovat jejich uplatnění. Zároveň budete hrát důležitou roli v rámci business týmu se svými kolegy z oddělení vývoje, výzkumu trhu, výroby, financí a logistiky.

Předpokladem pro dobrou práci v marketingu je pochopení myšlení a potřeb zákazníků. Nestačí být jen kreativní, velmi důležité jsou i dobré analytické schopnosti, umění prosadit své názory, ale také vytrvalost .

Jaké oblasti poznáte?

 • pochopení myšlení a potřeb spotřebitele
 • vypracování strategie pro jednotlivé kategorie zákazníků
 • řízení a rozvoj postavení značky
 • řízení inovace značky
 • umění komunikovat značku
 • vztahy s médii
 • marketingové činnosti
 • vzájemné vztahy s oblastí řízení vztahu se zákazníky

Obchod (customer development)

Klíčovými zákazníky Unileveru jsou maloobchodní řetězce společně s velkoobchodníky, kteří zásobují nezávislé obchody. Při práci v obchodním oddělení tak přijdete do styku se zástupci nejrůznějších profesí a oborů, a to jak v rámci Unileveru, tak především na straně zákazníka.

Budete pracovat v neustále se měnícím prostředí, ve kterém Vaše úvahy a plány mohou vzít během jediného okamžiku za své, protože se změnily podmínky na trhu. Na druhé straně mohou neočekávané zvraty přinést nové příležitosti a Vaším úkolem bude využít je ve prospěch Unileveru. Vaše práce bude zahrnovat tvorbu plánů vztahů se zákazníky, řízení jednotlivých kategorií zákazníků, řízení návaznosti na dodavatelské řetězce zákazníka, uzavírání obchodních transakcí a mnoho dalších činností, které s obchodem souvisejí.

Uplatnění můžete najít buď v oddělení Customer marketingu nebo v Key account managementu. Úkolem Customer marketingu je především tvorba strategií spolupráce s našimi zákazníky, komunikace se spotřebitelem na místě prodeje a příprava akcí na podporu prodeje.

Oddělení Key account managementu je pak odpovědné za vztahy s našimi klíčovými zákazníky. Čeká Vás zde příprava ročních kontraktů, jednání o konkrétních obchodních podmínkách, ale také příprava některých akcí na podporu prodeje, odpovědnost za přítomnost a umístění našich výrobků v prodejnách a řešení případných problémů.

Základním předpokladem pro úspěšnost v této oblasti jsou komunikační schopnosti a analytické myšlení.

V čem získáte zkušenosti?

 • příspěvek k firemní strategii a inovacím
 • vypracování strategie odbytu různými kanály
 • tvorba plánu vztahů se zákazníky
 • řízení jednotlivých kategorií zákazníků
 • realizace plánu vztahů se zákazníky
 • vybudování prodejen infrastruktury a organizace prodeje
 • uzavírání obchodních transakcí
 • řízení vztahů s třetími stranami

Lidské zdroje (hr)

Unilever si uvědomuje, jak závisí úspěch celé firmy na jednotlivých pracovnících. Kvalita a schopnosti našich zaměstnanců jsou pro nás největším bohatstvím, o které se staráme a které neustále rozvíjíme.

V personálním oddělení se proto budete věnovat zaměstnancům od A do Z - počínaje výběrem pracovníků, přes vzdělávací programy, plánování individuálního rozvoje jedince, až po plánování budoucího stavu zaměstnanců, změny v organizační struktuře a zajištění dodržování pracovně-právních norem.

Pro oblast personálního managementu hledáme zaměstnance, kteří chtějí a umí pracovat s lidmi, mají schopnost s nimi komunikovat a odhalovat potenciál svých spolupracovníků. Výhodou jsou teoretické znalosti v oblasti managementu a personalistiky. Pokud tedy máte předpoklady pro práci s lidmi a chcete věnovat své schopnosti péči o nejdůležitější zdroj firmy, je pro Vás personální management tím pravým.

V jakých oblastech rozšíříte své dovednosti?

 • řízení strategie personalistiky
 • plánování a rozvoj pracovních sil
 • vytváření a přetváření organizační struktury
 • vedení náboru a výběr nových pracovníků
 • vlastní vzdělávání v oblasti managementu
 • zvyšování výkonnosti pracovníků
 • vztahy se zaměstnanci
 • odměňování
Nahoru