Toggle Hledat

  1. Domů
  2. O nás
  3. Představení společnosti Unilever
  4. Cíle, hodnoty a principy

Cíle, hodnoty a principy

Cíl naší společnosti se řídí pravidlem, že úspěch vyžaduje "nejvyšší standardy chování ke každému, s kým pracujeme, ke společenstvím, která ovlivňujeme, a k životnímu prostředí, na které má naše činnost dopad."

Poctivost v každém našem kroku

​Unilever si získal pověst společnosti, která dodržuje právní předpisy, podniká poctivě a s ohledem na zájmy všech, na něž její činnost může mít vliv. Jako společnost se snažíme o vysokou úroveň čestnosti nejen proto, že musíme dodržovat zákony a nařízení všude tam, kde působíme, ale i proto, že jsme etická společnost se silným morálním základem. Čestnost podnikání je základem toho, jak děláme byznys, a je nezbytnou součástí naší firemní kultury. Každý zaměstnanec hraje důležitou roli v udržování hodnot společnosti Unilever a její reputace. Je nezbytné pracovat nepřetržitě a s jistotou v rámci hranic našeho Kodexu obchodního chování a souvisejících politik Kodexu. Unilever vyžaduje dodržování Kodexu obchodního chování jak ze strany zaměstnanců, tak požaduje, aby stejné principy uplatňovali i naši obchodní partneři.

Pozitivní dopad

Naším cílem je působit pozitivně v mnoha směrech: prostřednictvím našich značek, obchodních operací a vztahů, skrze dobrovolnické projekty a ve všech dalších oblastech, kde se setkáváme se společností. Jsme e hrdí na to, že prostřednictvím našich značek a produktů každý den ovlivňujeme životy více než 2,5 miliard spotřebitelů ve 190 zemích světa.

Trvalý závazek

Zavázali jsme se trvale zlepšovat dopad našich kroků na životní prostředí a dbát na dlouhodobé cíle týkající se udržitelného rozvoje a podnikání. Naše hodnoty – čestnost, respekt, odpovědnost a průkopnictví – nám poskytují skvělý základ umožňující posouvat tento závazek vpřed.

Naše úsilí

Firemní cíle také určují způsob řízení obchodní činnosti, který je zakotven přímo v Kodexu obchodního chování. Ten formuluje standardy jednání, jimiž se řídí všichni zaměstnanci společnosti Unilever, ať už se nacházejí kdekoli na světě. Kodex rovněž podporuje náš proaktivní přístup k odpovědnému řízení a firemní odpovědnosti. Upravuje například pravidla ohledně respektování práv, boje proti korupci, ochrany dat a majetku, přijímání a poskytování darů a pohostinnosti, externích vztahů a angažovanosti, odpovědného marketingu, bezpečnosti, ochrany životního prostředí a také další oblasti.

Práce s druhými

Chceme pracovat s dodavateli, kteří mají hodnoty podobné našim a pracují podle stejných standardů jako my. Abychom se mohli dostat až k našim spotřebitelům, spolupracujeme s celou řadou obchodních partnerů – dodavatelů, zákazníků a distributorů. Při soustavném poskytování vysoce kvalitních produktů našim zákazníkům se spoléháme na sofistikované a agilní sítě. Politika zodpovědných obchodních partnerů, ve shodě s Kodexem obchodního chování, obsahuje několik klíčových zásad integrity a odpovědnosti týkajících se zaměstnanců, spotřebitelů a životního prostředí.

Nahoru