Toggle Hledat

  1. Domů
  2. O nás
  3. Představení společnosti Unilever
  4. Naše vize

Naše vize

Unilever má jednoduchý, ale jasný účel, a to udělat z udržitelnosti samozřejmost. Věříme, že zodpovědný růst je jediným modelem, jenž může uspět ve světě měnících se očekávání spotřebitelů a dynamických tržních trendů.

Smysl existence

Naše činnost vždy následovala cíl, který nás spojuje s našimi zakládajícími společnostmi a jejich společenským posláním zaměřujícím se na zlepšení zdraví, hygieny a životních podmínek v komunitách, ve kterých působily.

Od roku 2010 následujeme Unilever plán udržitelného rozvoje, kterým cílíme na oddělení růstu od dopadu naší činnosti na životní prostředí. Vedle toho se snažíme zvýšit náš pozitivní vliv na společnost.

Cíle udržitelnosti

Unilever plán udržitelného rozvoje stanovil způsob naplňování našeho poslání. Snažíme se dosahovat ambiciózních cílů, které jsme si stanovili, tedy snížit na polovinu dopad našich produktů na životní prostředí, zlepšit zdraví a hygienické podmínky jedné miliardy lidí a zlepšit životní podmínky milionů lidí.

Růst naší společnosti se opírá o naše silné stránky, spojení velkého rozsahu naší činnost a odbornosti se znalostí spotřebitelů na různých trzích tak, abychom mohli i nadále nabízet značky a služby, které lidé chtějí a potřebují. Náš model udržitelného podnikání mění životy milionů lidí i dopad naší činnosti na životní prostředí. Vynasnažíme se, aby naše přispění bylo ještě větší. Lze již vidět, že to vede k posílení naší společnosti díky zajišťování růstu, budování důvěry a snižování rizik a nákladů.

Nahoru